Go to Top

Anita Milić, docent

Anita Milić (1981), završila Fakultet umetnosti u Nišu 2005., na Studijskom programu Grafički dizajn. Od 2010. student je interdisciplinarnih doktorskih studija na Grupi za teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Akademsku karijeru započela 2007. na Fakultetu umetnosti u Nišu, a od 2012., je docent na predmetu Grafičke komunikacije. Dobitnik brojnih nagrada. Učestvovala u umetničkoj radionici dizajna 2011., kao voditelj radionice za primenjenu umetnost i turizam u Letnjoj umetničkoj školi Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izlagačka delatnost: Tri samostalne izložbe i preko dvadeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od umetničko-pedagoških projekata ističe seJavno predavanje istoričarke umetnosti, Mirjane Bajić, u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu, koja je u saradnji sa finskom firmom Woodnotes i uz primere i prezentaciju radova autorke Anite Krstić izlagala pod nazivom Novi vidovi progresivnog dizajna, u okviru programa Kreativna košnica na Majskoj izložbi 2010. Dobitnica je sedam nagrada za ostvarene rezultate iz oblasti grafičkog dizajna: 2014. Kortasar 2014., drugo mesto po broju dobijenih glasova za delo; 2010., Vazareli kao inspiracija, I nagrada Ambasade Republike Mađarske u Beogradu; 2009., III eko-nagrada KST-a Beograd; 2005., Idejno rešenje vizuelnog identiteta Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, I nagrada FU u Nišu; 2004., tri I nagrade za Vizuelno rešenje zdravstvene propagande programa CRDA. Od objavljenih dela ističu se: Vizuelni identitet knjige, Monografija Pavle Đokić, autor Srđan Marković, štampa Impresum, Beograd, 2012; 2011., Piktogrami, logotipovi i vizuelni sistemi u trilogiji Znakovito II, autor Radomir Vuković; 2010., za Časopis za književnost, umetnost i kulturu - Gradina, broj 37, grafičko rešenje naslovne strane/korice, novo rešenje za zaglavlje časopisa i ilustracije sa reprodukcijama radova Anite Krstić, autora samostalne izložbe Otvorena piramida – umetnost komunikacije kojoj je posvećeno poglavlje (str. 259-269). Zastupljena je na sajtovima: Artinfo portal http://www.artinfo.rs/ceo_profil.php?korisnik_id=800#info_3; Povodom samostalne izložbe u Galeriji Singidunum u Beogradu, Srpska televizija u Čikagu http://stv-2011-01.old-page.com/index12b4.html?option=content&task=view&id=362&Itemid; Festival nauke izložba SUTRA http://www.festivalnauke.rs/sutra/works/001.html i http://www.wavemagazine.net/arhiva/50/culture/ivan-stanic-sutra-festival-science.htm; Vizuelni identitet http://www.brankoteam.com/.