Go to Top

ISPITNI ROKOVI

 • JANUAR 18.01.-13.02.2017.
 • APRIL 28.03. - 13.04.2017.
 • JUN 01.06. - 08.07.2017.
 • SEPTEMBAR 01.09. - 20.09.2017.
 • OKTOBAR 02.10. - 14.10.2017.
 • DECEMBAR 04.12. - 16.12.2017.
 • KOLOKVIJUMI
 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 09.01. do 11.01.2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 18.01.2017. 09:00 - 12:00 12
  Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 18.01.2017. 12:00 - 15:00 12
  Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 19.01.2017. 10:00 2
  Vokalna literatura 1, 2 III 19.01.2017. 09:00 LD
  Osnovi orkestracije 1, 2 III 20.01.2017. 09:00 LD
  Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 20.01.2017. 09:00 2
  Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 23.01.2017. 11:00 2
  Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 23.01.2017. 09:00 12
  Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 23.01.2017. 12:00 12
  Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 24.01.2017. 09:00 - 12:00 12
  Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 24.01.2017. 12:00 - 15:00 12
  Harmonija sa harm. analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 24.01.2017. 15:00 12
  Muzički oblici 1, 2 pismeni II 25.01.2017. 09:00 LD
  Muzički oblici 3, 4 pismeni III 25.01.2017. 12:00 LD
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 26.01.2017. 09:00 12
  Seminar iz Harmonije sa harm. analizom 1, 2 izborni IV 26.01.2017. 12:00 12
  Solfeđo 1, 2 pismeni I 30.01.2017. 09:30 2
  Solfeđo 3, 4 pismeni II 30.01.2017. 10:30 2
  Solfeđo 5, 6 pismeni III 30.01.2017. 11:30 2
  Solfeđo - apsolventi pismeni IV 30.01.2017. 11:30 2
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 30.01.2017. 13:00 2
  Solfeđo 1, 2 usmeni I 30.01.2017. 13:00 12
  Solfeđo 3, 4 usmeni II 30.01.2017. 14:00 12
  Solfeđo 5, 6 usmeni III 30.01.2017. 15:00 12
  Solfeđo - apsolventi usmeni IV 30.01.2017. 15:00 12
  Metodika nastave solfeđa 3, 4, izborni IV 31.01.2017. 11:00 2
  Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 31.01.2017. 10:00 2
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 31.01.2017. 10:00 12
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 01.02.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 01.02.2017. 09:00 LD
  Osnovi orkestracije 3, 4 IV 14.02.2017. 12:00 12
  Vokalna literatura 3, 4 IV 14.02.2017. 14:00 12
  Seminar iz Vokalne literature 1,2 izborni IV 14.02.2017. 14:30 12
  Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 03.02.2017. 10:00 6
  Analiza muzičkih stilova 1, 2, apsolventi IV 04.02.2017. 08:00 2
  Estetika muzike 1, 2 izborni IV 04.02.2017. 08:00 2
  Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 06.02.2017. 10:00 6
  Horsko dirigovanje 1, 2 I 06.02.2017. 15:00 12
  Istorija muzike 1, 2 I 07.02.2017. 09:30 LD
  Muzički oblici 1, 2 usmeni II 07.02.2017. 09:00 2
  Muzički oblici 3, 4 usmeni III 07.02.2017. 11:00 2
  Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 07.02.2017. 12:00 2
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 08.02.2017. 09:00 LD
  Rad sa ansamblom 1,2 izborni IV 08.02.2017. 12:00 2
  Psihologija umetnosti 1, 2 I 09.02.2017. 16:00 LD
  Istorija muzike 3, 4 II 09.02.2017. 09:30 LD
  Hor 3, 4, 5, 6 III, IV 09.02.2017. 13:00 2
  Horsko dirigovanje 3, 4 II 10.02.2017. 13:00 12
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 10.02.2017. 09:30 LD
  Pedagogija 1, 2 I 10.02.2017. 16:00 LD
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.02.2017. 10:00 LD
  Hor 1, 2 II 13.02.2017. 14:00 2
  Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 13.02.2017. 10:00 12
  Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 13.02.2017. 13:00 12

  Ažurirano: 29.12.2016.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Kamerna muzika 1, 3 I, II 18.01.2017. 10:00 6
  Kamerna muzika 5, 7 III, IV 19.01.2017. 10:00 6
  Glavni predmet - Duvači 1, 3, 5 I, II, III 20.01.2017. 10:00 6
  Glavni predmet - Violina 1, 3, 5 I, II, III 26.01.2017. 11:00 6
  Glavni predmet - Klavir 1, 3, 5 I, II, III 23.01.2017. 11:00 6
  Glavni predmet - Viola 1, 3, 5 I, II, III 23.01.2017. 16:30 6
  Violončelo, Kontrabas 1, 3, 5 I, II, III 23.01.2017. 16:30 6
  Glavni predmet - Klavir 1, 3, 5 I, II, III 24.01.2017. 16:00 6
  Glavni predmet - Solo pevanje 1, 3, 5 I, II, III 24.01.2017. 11:00 6
  Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaraljke I, II, III, IV 25.01.2017. 13:00 12
  Operski studio 1, 3 III, IV 25.01.2017. 12:00 13
  Gluma  1 I 25.01.2017. 11:00 13
  Gluma  3 II 25.01.2017. 11:00 13
  Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 III 25.01.2017. 11:00 14
  Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 IV 25.01.2017. 11:00 7
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 26.01.2017. 12:00 13
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 26.01.2017. 09:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 26.01.2017. 11:00 12
  Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 27.01.2017. 08:30 LD
  Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 27.01.2017. 11:00 LD
  Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 27.01.2017. 13:15 LD
  Kontrapunkt 1, 2 (pismeni) I 27.01.2017. 09:00 12
  Kontrapunkt 1, 2 (usmeni) I 27.01.2017. 12:00 12
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 30.01.2017. 13:00 2
  Glavni predmet - Harmonika 1, 3, 5 I, II, III 30.01.2017. 10:00 6
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - Gudači III, IV 30.01.2017. 14:30 7
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gudači I 30.01.2017. 13:00 7
  Solfeđo 3, 4 (pismeni) II 31.01.2017. 10:00 2
  Solfeđo 1, 2 (pismeni) I 31.01.2017. 10:00 3
  Solfeđo 5, 6 (pismeni) III 31.01.2017. 09:30 2
  Solfeđo 1, 2  (usmeni) I 31.01.2017. 11:30 2
  Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 31.01.2017. 12:30 2
  Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 31.01.2017. 13:30 2
  Solfeđo 7, 8  - Solo pevanje IV 31.01.2017. 11:00 2
  Etnomuzikologija 1, 2 IV 31.01.2017. 10:00 12
  Engleski jezik 1,2 (pismeni) I 01.02.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 (pismeni) II 01.02.2017. 09:00 LD
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 01.02.2017. 10:00 8
  Čitanje s lista – Harmonika 1, 2 III 02.02.2017. 11:00 8
  Poznavanje literature i izvođaštva 1,2 - Harmonika II 02.02.2017. 12:00 8
  Glavni predmet - Gitara 1, 3, 5 I, II, III 02.02.2017. 11:00 6
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 -  Gitara II, III 03.02.2017. 11:00 8
  Metodika nastave gitare 1, 2 IV 03.02.2017. 09:00 8
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - Duvači III, IV 03.02.2017. 11:00 LD
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Duvači I, II 03.02.2017. 13:00 LD
  Menadžment u kulturi  (izborni) III, IV 04.02.2017. 08:00 12
  Klavir 1, 2, 3, 4 - Solo pevanje, Harmonika I, II 03.02.2017. 10:00 6
  Glavni predmet - Udaraljke 1, 5 I, III 04.02.2017. 12:00 Njegoš
  Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 04.02.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 04.02.2017. 11:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 04.02.2017. 13:00 3
  Metodika nastave udaraljki 1 III 06.02.2017. 12:00 Njegoš
  Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 06.02.2017. 10:00 6
  Korepeticija i čitanje s lista  3, 4, 5, 6, 7, 8 - Klavir II, III, IV 06.02.2017. 10:00 14
  Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 - Klavir I 06.02.2017. 10:00 14
  Orkestarske deonice 1, 3, 5, 7, 8 - Duvači I, II, III, IV 06.02.2017. 13:00 LD
  Orkestarske deonice 1, 2 - Gudači I 06.02.2017. 09:00 3
  Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 06.02.2017. 10:00 3
  Čitanje s lista – Gitara 1, 2, 3, 4, 5, 6 I 06.02.2017. 11:00 2
  Čitanje s lista – Gitara 1, 2, 3, 4, 5, 6 II 06.02.2017. 12:00 2
  Čitanje s lista – Gitara 1, 2, 3, 4, 5, 6 III 06.02.2017. 12:30 2
  Istorija muzike 1, 2 I 07.02.2017. 09:30 LD
  Orkestarske deonice 5, 6 - Gudači III 07.02.2017. 09:00 3
  Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 07.02.2017. 10:00 3
  Poznavanje liter. I izvođaštva  3, 4 - Gudači II 07.02.2017. 11:00 3
  Poznavanje liter. I izvođaštva 1,2,3,4 - Klavir II, III 07.02.2017. 13:00 3
  Poznavanje liter. I izvođaštva 5, 6 - Klavir IV 07.02.2017. 12:00 3
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) I, II 08.02.2017. 09:00 LD
  Rad sa ansamblom 1,2  izborni III, IV 08.02.2017. 12:00 2
  Psihologija umetnosti 1, 2 III, IV 09.02.2017. 16:00 LD
  Istorija muzike 3, 4 II 09.02.2017. 09:30 LD
  Hor 1, 2, 5, 6 I, III 09.02.2017. 13:00 2
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 10.02.2017. 09:30 LD
  Pedagogija 1, 2 I, IV 10.02.2017. 16:00 LD
  Hor  3, 4, 7, 8 II, IV 13.02.2017. 13:00 2
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.02.2017. 10:00 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 1 - Udaraljke II 13.02.2017. 10:00 12

  Ažurirano: 29.12.2016.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Vajanje 1 I 23.01.2017. 12:00 Vožd
  Crtanje 3 III 23.01.2017. 10:00 sala
  Crtanje  5 IV 23.01.2017. 10:00 sala
  Slikanje 1 II 23.01.2017. 10:00 sala
  Crtanje 1 I 24.01.2017. 10:00 sala
  Slikanje 3 III 24.01.2017. 10:00 sala
  Slikanje 5 IV 24.01.2017. 10:00 sala
  Grafika 1 I 25.01.2017. 10:00 Njegoš
  Grafika 3 II 25.01.2017. 11:00 Njegoš
  Grafika 5 III 25.01.2017. 12:00 Njegoš
  Zidno slikarstvo 1 IV 25.01.2017. 10:00 Njegoš
  Plastična anatomija 1, 2 I 26.01.2017. 12:30 Vožd
  Plastična anatomija 3, 4 II 26.01.2017. 13:30 Vožd
  Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III 26.01.2017. 14:00 Vožd
  Anatomija umetnosti 1, 2 izborni IV 26.01.2017. 14:30 Vožd
  Slikarska tehnologija 1, 2 I 27.01.2017. 10:00 Vožd
  Slikarska tehnologija 3, 4 II 27.01.2017. 12:00 Vožd
  Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III, IV 27.01.2017. 13:00 Vožd
  Uvod u vizuelene umetnosti 1 izborni IV 27.01.2017. 13:00 Njegoš
  Večernji akt 1 II 30.01.2017. 11:00 LD
  Akt 1, 2 izborni IV 30.01.2017. 12:00 LD
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 31.01.2017. 10:00 LD
  Engleski jezik  1, 2, 3, 4 pismeni I, II 01.02.2017. 09:00 LD
  Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 01.02.2017. 12:00 Njegoš
  Savremene grafičke tehnike 1 izborni III 02.02.2017. 12:00 Njegoš
  Digitalna grafika 1 izborni IV 02.02.2017. 13:00 Njegoš
  Slikanje i slik. tehnika 1, 2 izborni III, IV 03.02.2017. 11:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 1, 2 I 06.02.2017. 12:00 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 06.02.2017. 14:00 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 06.02.2017. 10:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 07.02.2017. 10:00 Njegoš
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 09.02.2017. 13:00 Njegoš
  Psihologija 1, 2 I 09.02.2017. 16:00 LD
  Pedagogija 1, 2 II 10.02.2017. 16:00 LD

  Ažurirano: 29.12.2016.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  Vožd - Osnovna škola "Vožd Karađorđe" (Voždova 29)

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Crtanje 1 I 23.01.2017. 10:00 Njegoš
  Slikanje 1 II 23.01.2017. 10:00 Njegoš
  Prostorna grafika 1 III 23.01.2017. 10:00 Njegoš
  Prostorna grafika 3 IV 23.01.2017. 11:00 Njegoš
  Grafička komunikacija 1 III 24.01.2017. 10:00 Njegoš
  Grafička komunikacija 3 IV 24.01.2017. 11:00 Njegoš
  Fotografija 1 I 24.01.2017. 11:00 Njegoš
  Fotografija 3 II 24.01.2017. 12:00 Njegoš
  TV Fotografija 1, izborni III 24.01.2017. 13:00 Njegoš
  Plakat  1 III 25.01.2017. 10:00 Njegoš
  Plakat  3 IV 25.01.2017. 11:00 Njegoš
  Plastična anatomija 1, 2 I 26.01.2017. 12:30 Vožd
  Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III, IV 26.01.2017. 15:00 Vožd
  Projektovanje oblika 1 I 27.01.2017. 13:00 Njegoš
  Uvod u vizuelne umetnosti 1 izborni IV 27.01.2017. 13:00 Njegoš
  Pismo osnove 1 I 30.01.2017. 10:00 Njegoš
  Pismo osnove 3 II 30.01.2017. 11:00 Njegoš
  Pismo 1 III 30.01.2017. 12:00 Njegoš
  Pismo 3 IV 30.01.2017. 13:00 Njegoš
  Kaligrafija 1 izborni III 30.01.2017. 14:00 Njegoš
  Tipografija 1 II 31.01.2017. 12:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 31.01.2017. 10:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 pismeni I, II 01.02.2017. 09:00 LD
  Večernji akt 1 III 01.02.2017. 10:00 Njegoš
  Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 01.02.2017. 12:00 Njegoš
  Grafika osnove 1 I 02.02.2017. 10:00 Njegoš
  Grafika osnove 3 II 02.02.2017. 11:00 Njegoš
  Savremene grafičke tehnike 1 izborni III 02.02.2017. 12:00 Njegoš
  Digitalna grafika 1 izborni IV 02.02.2017. 13:00 Njegoš
  Slikanje i slikarska tehnike 1, 2 izborni III, IV 03.02.2017. 11:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 1, 2 I 06.02.2017. 12:00 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 06.02.2017. 14:00 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 06.02.2017. 10:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 07.02.2017. 10:00 Njegoš
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 09.02.2017. 13:00 Njegoš
  Psihologija 1, 2 I, II 09.02.2017. 16:00 LD
  Pedagogija 1, 2 II 10.02.2017. 16:00 LD
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.02.2017. 12:00 LD

  Ažurirano: 29.12.2016.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  Vožd - Osnovna škola "Vožd Karađorđe" (Voždova 29)

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 09.01. do 11.01.2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Vokalna literatura 1 I 19.01.2017. 12:00 LD
  Aranžiranje 1 izborni I 20.01.2017. 11:00 LD
  Kontrapunkt 1 I 23.01.2017. 13:00 12
  Praktična metodika nastave solfeđa 1 I 30.01.2017. 16:00 12
  Metodika nastave solfeđa 1 I 31.01.2017. 11:00 2
  Kompozicija 1 izborni I 14.02.2017. 15:00 12
  Estetika 1, 2 I 02.02.2017. 10:00 2
  Metodologija naučnog rada 1 I 04.02.2017. 09:30 12
  Analiza muzičkih stilova 1 I 04.02.2017. 08:00 12
  Muzički oblici 1 I 07.02.2017. 13:00 2
  Metodika nastave teorijskih predmeta 1 I 13.02.2017. 09:00 12
  Praktična metodika nastave muzičke kulture 1 I 13.02.2017. 09:00 12
  Metodika nastave muzičke kulture 1 I 13.02.2017. 09:00 12

  Ažurirano: 29.12.2016.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika nastave duvačkih instrumen. 1 I 23.01.2017. 11:00 LD
  Operski studio 1 I 25.01.2017. 12:00 13
  Metodika nastave klavira 1 I 25.01.2017. 11:00 14
  Metodika nastave solo pevanja 1 I 26.01.2017. 12:00 13
  Orkestar 1 I 25.01.2017. 13:00 12
  Metodika nastave harmonike 1 I 30.01.2017. 13:00 8
  Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 30.01.2017. 14:30 7
  Estetika 1, 2 I 02.02.2017. 10:00 2
  Metodika nastave gitare 1 I 03.02.2017. 09:00 8
  Analiza muzičkih stilova 1 izborni I 04.02.2017. 08:00 12
  Istorija umetnosti 1  izborni I 06.02.2017. 10:00 LD
  Korepeticija 1 I 06.02.2017. 12:00 14
  Osnovi dirigovanja 1 izborni I 08.02.2017. 13:00 2
  Kamerna muzika 1 I 13.02.2017. 10:00 6

  Ažurirano: 29.12.2016.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Crtanje 1 I 23.01.2017. 11:00 sala
  Zidno slikarstvo 1  izborni I 25.01.2017. 11:00 Njegoš
  Nacionalna istorija umetnosti 20.veka 1, 2 I 31.01.2017. 11:00 LD
  Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 31.01.2017. 11:00 LD
  Grafika 1 izborni I 01.02.2017. 13:00 Njegoš
  Estetika 1, 2 I 02.02.2017. 10:00 2
  Metodika likovnog obrazovanja 1 I 09.02.2017. 13:00 Njegoš

  Ažurirano: 29.12.2016.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

   

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Prostorna grafika 1 I 23.01.2017. 12:00 Njegoš
  Ilustracija 1 izborni I 23.01.2017. 13:00 Njegoš
  Grafičke komunikacije 1 I 24.01.2017. 12:00 Njegoš
  Plakat 1 I 25.01.2017. 12:00 Njegoš
  Vizuelna umetnost 1 izborni I 27.01.2017. 14:00 Njegoš
  Pismo 1 I 30.01.2017. 14:00 Njegoš
  Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 31.01.2017. 11:00 LD
  Metodika likovnog obrazovanja 1 I 09.02.2017. 13:00 Njegoš

  Ažurirano: 29.12.2016.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 13.03. do 16.03.2017.

 

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Muzički oblici 1, 2 pismeni II 28.03.2017. 11:15 3
  Muzički oblici 3, 4 pismeni III 28.03.2017. 13:15 3
  Pedagogija 1, 2 I 28.03.2017. 18:30 LD
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 12.04.2017. 16:30 LD
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 II, III, IV 29.03.2017. 15:00 12
  Vokalna literatura 1, 2 III 30.03.2017. 08:15 LD
  Osnovi orkestracije 1, 2 III 30.03.2017. 09:45 LD
  Istorija muzike 3, 4 II 31.03.2017. 14:30 LD
  Istorija muzike 1, 2 I 31.03.2017. 13:00 LD
  Muzički oblici 1, 2 usmeni II 03.04.2017. 16:00 12
  Muzički oblici 3, 4 usmeni III 03.04.2017. 17:30 12
  Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 03.04.2017. 19:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 03.04.2017. 13:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 03.04.2017. 13:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 03.04.2017. 14:30 3
  Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 04.04.2017. 09:00 2
  Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 04.04.2017. 09:00 2
  Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 04.04.2017. 12:00 SKC
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 04.04.2017. 11:30 LD
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 04.04.2017. 09:00 12
  Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 05.04.2017. 18:00 12
  Horsko dirigovanje 3, 4 II 05.04.2017. 13:30 12
  Psihologija umetnosti 1, 2 I 05.04.2017. 18:00 LD
  Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 06.04.2017. 17:45 12
  Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 06.04.2017. 17:00 12
  Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 06.04.2017. 14:30 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 06.04.2017. 14:30 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni II 06.04.2017. 14:30 2
  Estetika muzike 1, 2 izborni III 08.04.2017. 09:00 2
  Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 08.04.2017. 09:00 2
  Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 07.04.2017. 14:00 7
  Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 07.04.2017. 14:00 7
  Menadžment u kulturi 1, 2 izborni IV 08.04.2017. 09:00 12
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 08.04.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 08.04.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 10.04.2017. 17:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 10.04.2017. 11:30 LD
  Solfeđo 1, 2 pismeni I 10.04.2017. 09:30 2
  Solfeđo 3, 4 pismeni II 10.04.2017. 09:30 2
  Solfeđo 5, 6 pismeni III 10.04.2017. 12:00 2
  Solfeđo - apsolventi pismeni IV 10.04.2017. 12:00 2
  Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 11.04.2017. 12:00 2
  Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 11.04.2017. 09:00 2
  Osnovi orkestracije 3, 4 IV 11.04.2017. 12:00 12
  Vokalna literatura 3, 4 IV 11.04.2017. 13:30 12
  Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 11.04.2017. 16:30 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 11.04.2017. 10:00 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 11.04.2017. 10:00 LD
  Solfeđo 1, 2 usmeni I 13.04.2017. 11:30 12
  Solfeđo 3, 4 usmeni II 13.04.2017. 11:30 12
  Solfeđo 5, 6 usmeni III 13.04.2017. 13:00 12
  Solfeđo - apsolventi usmeni IV 13.04.2017. 13:00 12
  Horsko dirigovanje 1, 2 I 13.04.2017. 13:00 2
  Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 13.04.2017. 09:15 2
  Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 13.04.2017. 10:45 2

  Ažurirano: 13.03.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  SKC - Studentski Kulturni Centar (Šumatovačka bb)

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Pedagogija 1, 2 IV 28.03.2017. 18:30 LD
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV             29.03.2017. 15:00 12
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 12.04.2017. 16:30 LD
  Čitanje s lista - Gitara 3, 4 II 30.03.2017. 14:00 LD
  Čitanje s lista - Gitara 5, 6 III 30.03.2017. 14:00 LD
  Čitanje s lista - Gitara 1, 2 I 30.03.2017. 14:00 LD
  Istorija muzike 3, 4 II 31.03.2017. 14:30 LD
  Istorija muzike 1, 2 I 31.03.2017. 13:00 LD
  Orkestarske deonice 5, 6 - Gudači III 31.03.2017. 09:15 2
  Orkestarske deonice 7, 8 - Gudači IV 31.03.2017. 10:45 2
  Korepeticija i čitanje s lista 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Klavir II, III, IV 03.04.2017. 09:00 7
  Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 - Klavir I 03.04.2017. 09:00 7
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 03.04.2017. 13:00 12
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi - Harmonika IV 04.04.2017. 09:00 12
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 04.04.2017. 11:30 LD
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gudači I 04.04.2017. 18:00 2
  Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 - Gudači II 04.04.2017. 18:30 3
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - gudači III 04.04.2017. 13:30 7
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - gudači IV 04.04.2017. 15:30 7
  Kontrapunkt 1, 2 (pismeni) I 04.04.2017. 09:00 2
  Psihologija umetnosti 1, 2 IV 05.04.2017. 18:00 LD
  Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 05.04.2017. 11:15 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 05.04.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 05.04.2017. 10:30 3
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 06.04.2017. 14:30 2
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Klavir II 06.04.2017. 16:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Klavir III 06.04.2017. 19:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 5,6 - Klavir IV 06.04.2017. 18:00 3
  Metodika nastave gitare 1, 2 IV 06.04.2017. 12:00 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gitara II 06.04.2017. 10:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 - Gitara III 06.04.2017. 13:30 3
  Solfeđo 3, 4 (pismeni) II 07.04.2017. 10:15 3
  Solfeđo 5, 6 (pismeni) III 07.04.2017. 09:30 3
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - Duvači III, IV 07.04.2017. 18:30 LD
  Klavir 1, 2, 3, 4 - Solo pevanje, Harmonika I, II 07.04.2017. 14:00 7
  Klavir 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje, Harmonika III, IV             07.04.2017. 14:00 7
  Poznavanje liter. i izvođaštva1, 2, 3, 4 - Duvači I, II 07.04.2017. 17:30 LD
  Engleski jezik 1, 2 (pismeni) I 08.04.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 (pismeni) II 08.04.2017. 09:00 LD
  Menadžment u kulturi 1, 2 (izborni) III, IV 08.04.2017. 09:00 12
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) I 10.04.2017. 17:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) II 10.04.2017. 11:30 LD
  Kontrapunkt 1, 2 (usmeni) I 11.04.2017. 09:00 2
  Orkestarske deonice 1,2 - Gudači I 11.04.2017. 15:30 3
  Orkestarske deonice 3, 4 - Gudači II 11.04.2017. 17:00 3
  Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Duvači I, II, III, IV 11.04.2017. 10:00 LD
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II 11.04.2017. 15:00 2
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje III, IV 12.04.2017. 17:45 2
  Metodika nastave klavira  3, 4 IV 12.04.2017. 09:00 7
  Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 12.04.2017. 11:15 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 12.04.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 12.04.2017. 10:30 3
  Solfeđo 1, 2 (pismeni) I 13.04.2017. 10:00 2
  Solfeđo 1, 2 (usmeni) I 13.04.2017. 11:30 12
  Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 13.04.2017. 13:00 12
  Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 13.04.2017. 14:00 12
  Solfeđo 7, 8  solo pevanje IV 13.04.2017. 10:45 12
  Metodika nastave klavira 1, 2 III 13.04.2017. 13:30 14
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III 13.04.2017. 10:30 8
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 IV 13.04.2017. 10:30 8
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 - Harmonika II 13.04.2017. 09:45 8
  Rad sa ansamblom 1,2 (izborni) III, IV 13.04.2017. 11:00 SKC
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III 13.04.2017. 08:00 13
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 IV 13.04.2017. 08:00 13

  Ažurirano: 13.03.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  SKC - Studentski Kulturni Centar (Šumatovačka bb)

   

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Pedagogija 1, 2 II 28.03.2017. 18:30 LD
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 11.04.2017. 15:30 LD
  Psihologija 1, 2 I 05.04.2017. 18:00 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 08.04.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 08.04.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 10.04.2017. 13:30 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 10.04.2017. 15:30 LD
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 04.04.2017. 13:30 Njegoš
  Istorija umetnosti 1, 2 I 13.04.2017. 13:45 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 13.04.2017. 17:30 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 13.04.2017. 15:45 LD

  Ažurirano: 13.03.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Pedagogija 1, 2 II 28.03.2017. 18:30 LD
  Sociologija kult. i umet. 1, 2 I 12.04.2017. 16:30 LD
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 11.04.2017. 15:30 LD
  Psihologija 1, 2 I, II 05.04.2017. 18:00 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 08.04.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 08.04.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 10.04.2017. 13:30 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 10.04.2017. 15:30 LD
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 04.04.2017. 13:30 Njegoš
  Istorija umetnosti 1, 2 I 13.04.2017. 13:45 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 13.04.2017. 17:30 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 13.04.2017. 15:45 LD

  Ažurirano: 21.03.2016.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 13.03. do 16.03.2017.

 

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika nastave solfedja 1 I 29.03.2017. 11:15 2
  Praktična metodika nastave solfeđa 1 I 03.04.2017. 08:30 LD
  Muzički oblici 1 I 04.04.2017. 10:30 3
  Kontrapunkt 1 I 04.04.2017. 12:15 2
  Estetika 1,2 I 05.04.2017. 14:30 2
  Vokalna literatura 1 I 06.04.2017. 12:15 LD
  Aranžiranje 1 izborni I 30.03.2017. 11:00 LD
  Analiza muzičkih stilova 1 I 08.04.2017. 09:00 12
  Metodologija naučnog rada I 08.04.2017. 09:00 12
  Kompozicija 1 izborni I 11.04.2017. 12:00 12
  Praktična metodika nastave muzičke kulture 1 I 12.04.2017. 09:00 LD
  Metodika nastave teorijskih predmeta 1 I 12.04.2017. 09:00 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 1 I 12.04.2017. 09:00. LD

  Ažurirano: 13.03.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika nastave duvačkih instrumen. 1 I 03.04.2017. 10:00 LD
  Metodika nastave solo pevanja 1 I 04.04.2017. 19:00 3
  Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 04.04.2017. 17:00 7
  Estetika 1, 2 I 05.04.2017. 14:30 2
  Metodika nastave gitare 1 I 06.04.2017. 15:00 3
  Metodika nastave klavira 1 I 07.04.2017. 15:00 12
  Analiza muzičkih stilova 1 izborni I 08.04.2017. 09:00 12
  Metodika nastave harmonike 1 I 10.04.2017. 16:00 2
  Korepeticija 1 I 10.04.2017. 12:00 7
  Osnovi dirigovanja 1 izborni I 13.04.2017. 14:00 SKC
  Istorija umetnosti 1  izborni I 13.04.2017. 15:45 LD

  Ažurirano: 13.03.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  SKC - Studentski Kulturni Centar (Šumatovačka bb)

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Nacionalna istorija umetnosti 20.veka 1,2 I 11.04.2017. 17:00 LD
  Likovna poetika 20.veka 1,2 I 04.04.2017. 17:00 LD
  Estetika 1, 2 I 06.04.2017. 13:30 2
  Metodika likovnog obrazovanja 1 I 04.04.2017. 13:30 Njegoš

  Ažurirano: 13.03.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Likovna poetika 20.veka 1,2 I 11.04.2017. 17:00 LD
  Metodika likovnog obrazovanja 1 I 04.04.2017. 13:30 Njegoš

  Ažurirano: 13.03.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 15.05. do 19.05.2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

   Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Solfeđo 1, 2 pismeni I 01.06.2017. 10:00 2
  Solfeđo 3, 4 pismeni II 01.06.2017. 11:15 2
  Solfeđo 5, 6 pismeni III 01.06.2017. 12:30 2
  Solfeđo - apsolventi pismeni IV 01.06.2017. 12:30 2
  Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 02.06.2017. 10:00 2
  Osnovi orkestracije 3, 4 IV 02.06.2017. 12:00 12
  Vokalna literatura 3, 4 IV 02.06.2017. 14:00 12
  Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 02.06.2017. 14:30 12
  Osnovi orkestracije 1, 2 III 02.06.2017. 09:00 LD
  Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 05.06.2017. 09:00 12
  Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 05.06.2017. 12:00 12
  Harmonija sa harm. analizom 5, 6, apsolventi - usmeni III 05.06.2017. 15:00 12
  Vokalna literatura 1, 2 III 06.06.2017. 09:00 LD
  Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 06.06.2017. 09:00 12
  Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 06.06.2017. 12:00 12
  Muzički oblici 1, 2 pismeni II 08.06.2017. 09:00 LD
  Muzički oblici 3, 4 pismeni III 08.06.2017. 12:00 LD
  Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 13.06.2017. 11:00 12
  Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 13.06.2017. 09:00 12
  Estetika muzike 1, 2 izborni IV 09.06.2017. 15:00 12
  Analiza muzičkih stilova 1, 2, apsolventi IV 09.06.2017. 15:00 12
  Menadžment u kulturi 1, 2 izborni IV 09.06.2017. 16:00 12
  Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 - usmeni I, II 12.06.2017. 09:00 12
  Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 - izborni IV 12.06.2017. 12:00 12
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 13.06.2017. 12:00 2
  Etnomuzikologija 1, 2, - apsolventi IV 19.06.2017. 10:00 12
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 14.06.2017. 09:30 LD
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 - usmeni I 14.06.2017. 09:00 3
  Harmonija sa harm. analizom 3, 4 usmeni II 14.06.2017. 09:00 3
  Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 - izborni IV 14.06.2017. 12:00 3
  Istorija muzike 3, 4 II 16.06.2017. 09:30 LD
  Solfeđo 1, 2 usmeni I 17.06.2017. 10:00 12
  Solfeđo 3, 4 usmeni II 17.06.2017. 11:00 12
  Solfeđo 5, 6 usmeni III 17.06.2017. 12:00 12
  Solfeđo - apsolventi usmeni IV 17.06.2017. 13:00 12
  Horsko dirigovanje 1, 2 I 19.06.2017. 13:00 12
  Muzički oblici 1, 2 usmeni II 19.06.2017. 09:00 6
  Muzički oblici 3, 4 usmeni III 19.06.2017. 12:00 6
  Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 19.06.2017. 13:00 6
  Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 20.06.2017. 13:00 2
  Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 26.06.2017. 15:00 6
  Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 27.06.2017. 15:00 6
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 21.06.2017. 09:00 LD
  Istorija muzike 1, 2 I 22.06.2017. 09:30 LD
  Stručna praksa 1 III 22.06.2017. 10:00 2
  Stručna praksa 2 IV 22.06.2017. 09:00 2
  Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 22.06.2017. 10:00 2
  Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 22.06.2017. 10:00 2
  Horsko dirigovanje 3, 4 II 22.06.2017. 13:00 12
  Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 24.06.2017. 11:00 3
  Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 24.06.2017. 11:00 3
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 24.06.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 24.06.2017. 09:00 LD
  Hor 1, 2 II 29.06.2017. 13:00 2
  Hor 3, 4, 5, 6 III, IV 29.06.2017. 13:00 2
  Psihologija umetnosti 1, 2 I 03.07.2017. 10:00 LD
  Pedagogija 1, 2 I 04.07.2017. 11:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 05.07.2017. 09:00 Njegoš

  Ažurirano: 08.05.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Kamerna muzika 2, 4 I, II 01.06.2017. 10:00 6
  Kamerna muzika 6, 8 III, IV 02.06.2017. 10:00 6
  Glavni predmet - Duvači 2, 4, 6 I, II, III, IV 03.06.2017. 10:00 6
  Glavni predmet - Klavir 2, 4, 6 I, II, III, IV 05.06.2017. 11:00 6
  Glavni predmet - Viola 2, 4, 6 I, II, III, IV 05.06.2017. 16:30 6
  Glavni predmet - Violončelo 2, 4, 6 I, II, III, IV 05.06.2017. 16:30 6
  Glavni predmet - Kontrabas 2, 4, 6 I, II, III, IV 05.06.2017. 16:30 6
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 05.06.2017. 12:00 13
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - Duvači III, IV 06.06.2017. 13:00 LD
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1,2,3,4 - Duvači I, II 06.06.2017. 12:00 LD
  Glavni predmet - Klavir 2, 4, 6 I, II, III, IV 06.06.2017. 16:00 6
  Glavni predmet - Solo pevanje 2, 4, 6 I, II, III, IV 06.06.2017. 11:00 6
  Glavni predmet - Harmonika 2, 4, 6 I, II, III, IV 07.06.2017. 10:00 6
  Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 III 07.06.2017. 10:00 14
  Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 IV 07.06.2017. 11:00 7
  Glavni predmet - Violina 2, 4, 6 I, II, III, IV 08.06.2017. 11:00 6
  Glavni predmet - Gitara 2, 4, 6 I, II, III, IV 10.06.2017. 09:30 6
  Glavni predmet - Udaraljke 2, 6 I, III 07.07.2017. 12:00 Njegoš
  Menadžment u kulturi izborni III, IV 09.06.2017. 16:00 12
  Orkestar 2, 4, 6, 8 – Duvači, Gudači, Udaraljke I, II, III, IV 12.06.2017. 14:00 12
  Metodika nastave gitare 1, 2 IV 12.06.2017. 12:00 8
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gitara II 12.06.2017. 10:00 8
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 13.06.2017. 12:00 2
  Etnomuzikologija 1, 2 IV 19.06.2017. 10:00 12
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 14.06.2017. 09:30 LD
  Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 14.06.2017. 09:00 2
  Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 14.06.2017. 12:00 2
  Operski studio 2, 4 III, IV 15.06.2017. 16:00 13
  Gluma 2 I 15.06.2017. 11:00 13
  Gluma 4 II 15.06.2017. 11:00 13
  Orkestarske deonice 1, 3, 5, 7, 8 - Duvači I, II, III, IV 15.06.2017. 11:00 LD
  Korepeticija i čitanje s lista 3,4,5,6,7, 8 - Klavir II, III, IV 15.06.2017. 13:00 14
  Korepeticija i čitanje s lista 1,2 - Klavir I 15.06.2017. 13:00 14
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 15.06.2017. 12:00 8
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 - Harmonika II 15.06.2017. 11:00 8
  Čitanje s lista 1, 2 - Harmonika III 15.06.2017. 13:00 8
  Čitanje s lista - Gitara 1, 2, 3, 4 I, II 15.06.2016. 11:00 LD
  Čitanje s lista - Gitara 5, 6 III 15.06.2017. 11:00 LD
  Istorija muzike 3, 4 II 16.06.2017. 09:30 LD
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gudači I 16.06.2017. 11:00 7
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 – Gudači III, IV 16.06.2017. 12:00 7
  Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 17.06.2017. 08:30 LD
  Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 17.06.2017. 11:00 LD
  Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 17.06.2017. 13:15 LD
  Orkestarske deonice 1, 2 - Gudači I 19.06.2017. 09:00 2
  Orkestarske deonice 3, 4 - Gudači II 19.06.2017. 10:00 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 19.06.2017. 09:00 3
  Harmonija sa harm. analizom 1, 2 usmeni I 19.06.2017. 11:00 3
  Poznavanje liter. i izvođ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Klavir II, III, IV 20.06.2017. 10:00 3
  Rad sa ansamblom 1, 2 izborni III, IV 20.06.2017. 13:00 2
  Klavir 1, 2, 3, 4 - Solo pevanje, harmonika I, II 26.06.2017. 15:00 6
  Klavir 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje, harmonika III, IV 27.06.2017. 15:00 6
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 21.06.2017. 09:00 LD
  Orkestarske deonice 5, 6 - Gudači III 21.06.2017. 12:00 2
  Orkestarske deonice 7, 8 - Gudači IV 21.06.2017. 11:00 2
  Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 - Gudači II 21.06.2017. 10:00 2
  Istorija muzike 1, 2 I 22.06.2017. 09:30 LD
  Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 22.06.2016. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 22.06.2016. 11:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 22.06.2016. 13:00 3
  Solfeđo 1, 2 pismeni I 23.06.2017. 10:00 12
  Solfeđo 3, 4 pismeni II 23.06.2017. 10:00 2
  Solfeđo 5, 6 pismeni III 23.06.2017. 09:30 2
  Solfeđo 1, 2 usmeni I 23.06.2017. 11:30 12
  Solfeđo 3, 4 usmeni II 23.06.2017. 12:30 12
  Solfeđo 5, 6 usmeni III 23.06.2017. 13:30 12
  Solfeđo 7, 8 solo pevanje IV 23.06.2017. 11:00 12
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 24.06.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 24.06.2017. 09:00 LD
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 I, II, III, IV 30.06.2017. 13:00 2
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 I, II, III, IV 30.06.2017. 13:00 2
  Psihologija umetnosti 1, 2 IV 03.07.2017. 10:00 LD
  Pedagogija 1, 2 IV 04.07.2017. 11:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 - usmeni I, II 05.07.2017. 09:00 Njegoš

  Ažurirano: 08.05.2017.

   

  KIP - Koncertno-izložbeni prostor FU (Knjaževačka 2a)

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

   Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Crtanje 2 I 05.06.2017. 10:00 sala
  Crtanje 4 III 05.06.2017. 10:00 sala
  Crtanje  6 IV 05.06.2017. 10:00 sala
  Slikanje 2 II 05.06.2017. 10:00 sala
  Slikanje 4 III 06.06.2017. 10:00 sala
  Slikanje 6 IV 06.06.2017. 10:00 sala
  Vajanje 2 I 06.06.2017. 12:00 Njegoš
  Grafika 2 I 07.06.2017. 10:00 Njegoš
  Grafika 4 II 07.06.2017. 11:00 Njegoš
  Grafika 6 III 07.06.2017. 12:00 Njegoš
  Savremene grafičke tehnike 1, 2 izborni III 08.06.2017. 12:00 Njegoš
  Digitalna grafika 1, 2 izborni IV 08.06.2017. 13:00 Njegoš
  Slikarska tehnologija 2 I 09.06.2017. 10:00 Vožd
  Slikarska tehnologija  4 II 09.06.2017. 12:00 Vožd
  Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III, IV 09.06.2017. 13:00 Vožd
  Uvod u vizuelne umetnosti 1, 2 izborni IV 09.06.2017. 13:00 Njegoš
  Večernji akt 2 II 12.06.2017. 10:00 Vožd
  Akt 1, 2 izborni IV 12.06.2017. 12:00 Vožd
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 12.06.2017. 14:00 Njegoš
  Plastična anatomija 2 I 13.06.2017. 12:30 Vožd
  Plastična anatomija 4 II 13.06.2017. 13:30 Vožd
  Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III 13.06.2017. 14:00 Vožd
  Anatomija umetnosti 1, 2 izborni IV 13.06.2017. 14:30 Vožd
  Slikanje i slikarske tehnike 1, 2 izborni III, IV 13.06.2017. 13:00 Njegoš
  Grafika sa tehnologijom 1,2 izborni IV 13.06.2017. 12:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 1, 2 I 05.07.2017. 09:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 3, 4 II 05.07.2017. 11:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 5, 6 III 05.07.2017. 13:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 20.06.2017. 10:00 LD
  Zidno slikarstvo 2 IV 21.06.2017. 10:00 Njegoš
  Engleski jezik 1,2 pismeni I 24.06.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3,4 pismeni II 24.06.2017. 09:00 LD
  Psihologija umetnosti 1, 2 I 03.07.2017. 10:00 LD
  Pedagogija 1, 2 II 04.07.2017. 11:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 - usmeni I, II 06.07.2017. 09:00 Njegoš

  Ažurirano: 08.05.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  Vožd - Osnovna škola "Vožd Karađorđe" (Voždova 29)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

   Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Crtanje 2 I 05.06.2017. 10:00 Njegoš
  Slikanje 2 II 05.06.2017. 10:00 Njegoš
  Grafička komunikacija 2 III 05.06.2017. 10:00 Njegoš
  Grafička komunikacija 4 IV 05.06.2017. 11:00 Njegoš
  Prostorna grafika 2 III 06.06.2017. 10:00 Njegoš
  Prostorna grafika 4 IV 06.06.2017. 11:00 Njegoš
  Plakat 2 III 07.06.2017. 10:00 Njegoš
  Plakat 4 IV 07.06.2017. 11:00 Njegoš
  Fotografija 2 I 07.06.2017. 11:00 Njegoš
  Fotografija 4 II 07.06.2017. 12:00 Njegoš
  TV Fotografija 1, 2 - izborni III 07.06.2017. 13:00 Njegoš
  Grafika - osnove 2 I 08.06.2017. 10:00 Njegoš
  Grafika - osnove 4 II 08.06.2017. 11:00 Njegoš
  Savremene grafičke tehnike 1, 2 izborni III 08.06.2017. 12:00 Njegoš
  Digitalna grafika 1, 2 izborni IV 08.06.2017." 13:00 Njegoš
  Projektovanje oblika 2 I 09.06.2017. 13:00 Njegoš
  Uvod u vizuelne umetnosti 1, 2 izborni III, IV 09.06.2017. 13:00 Njegoš
  Večernji akt 2 III 09.06.2017. 11:00 Njegoš
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 12.06.2017. 14:00 Njegoš
  Plastična anatomija 2 I 13.06.2017. 12:30 Vožd
  Anatomija umet. 1, 2 izborni III, IV 13.06.2017. 14:30 Vožd
  Grafika sa tehnologijom 1, 2 izborni IV 13.06.2017. 12:00 Njegoš
  Slikanje i slikarske tehnike 1, 2 izborni III, IV 13.06.2017. 13:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 1, 2 I 05.07.2017. 09:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 3, 4 II 05.07.2017. 11:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 5, 6 III 05.07.2017. 13:00 Njegoš
  Pismo – osnove 2 I 16.06.2016. 10:00 Njegoš
  Pismo – osnove 4 II 16.06.2016. 11:00 Njegoš
  Pismo 2 III 16.06.2016. 12:00 Njegoš
  Pismo 4 IV 16.06.2016. 13:00 Njegoš
  Tipografija 2 II 17.06.2016. 10:00 Njegoš
  Kaligrafija 1,2 - izborni III 17.06.2016. 10:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 20.06.2017. 10:00 LD
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 21.06.2017. 10:30 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 24.06.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 24.06.2017. 09:00 LD
  Psihologija umetonsti 1, 2 I, II 03.07.2017. 10:00 LD
  Pedagogija 1, 2 II 04.07.2017. 11:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 06.07.2017. 09:00 Njegoš

  Ažurirano: 08.05.2017.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  Vožd - Osnovna škola "Vožd Karađorđe" (Voždova 29)

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 15.05. do 19.05.2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

   Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Aranžiranje 1, 2  izborni I 02.06.2017. 11:00 LD
  Kompozicija 1, 2 izborni I 02.06.2017. 15:00 12
  Metodologija naučnog rada I 09.06.2017. 15:00 12
  Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 09.06.2017. 16:00 12
  Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 17.06.2017. 14:00 12
  Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 22.06.2017. 13:00 2
  Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 22.06.2017. 13:00 2
  Stručna praksa I 22.06.2017. 12:00 2
  Estetika 1, 2 I 26.06.2017. 14:00 2

  Ažurirano: 08.05.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Kamerna muzika 2 I 02.06.2017. 10:00 6
  Flauta, Klarinet I 03.06.2017. 10:00 6
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2 I 05.06.2017. 12:00 13
  Klavir I 06.06.2017. 16:00 6
  Solo pevanje I 06.06.2017. 11:00 6
  Metodika nastave duvačkih instrumen. 1, 2 I 06.06.2017. 13:00 LD
  Harmonika I 07.06.2017. 10:00 6
  Metodika nastave klavira 1, 2 I 07.06.2017. 10:00 14
  Metodika nastave  harmonike 1, 2 I 08.06.2017. 12:00 8
  Violina I 08.06.2017. 11:00 6
  Gitara I 10.06.2017. 11:00 6
  Analiza muzičkih stilova 1, 2  izborni I 09.06.2017. 16:00 12
  Orkestar 2 I 12.06.2017. 14:00 12
  Metodika nastave gitare 1, 2 I 12.06.2017. 12:00 8
  Operski studio 2 I 15.06.2017. 16:00 13
  Korepeticija 1, 2 I 15.06.2017. 14:00 14
  Istorija umetnosti 1, 2  izborni I 05.07.2017. 13:00 Njegoš
  Metodika nastave gudačkih instrumen. 1, 2 I 16.06.2017. 12:00 7
  Osnovi dirigovanja 1, 2 izborni I 20.06.2017. 14:00 2
  Estetika 1, 2 I 26.06.2017. 14:00 2

  Ažurirano: 08.05.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

   Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Crtanje 2 I 05.06.2017. 11:00 sala
  Slikanje I 06.06.2017. 11:00 sala
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 12.06.2017. 14:00 Njegoš
  Grafika 2 izborni I 13.06.2017. 13:00 Njegoš
  Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 20.06.2017. 10:00 LD
  Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 20.06.2017. 10:00 LD
  Zidno slikarstvo 2 - izborni I 21.06.2017. 10:00 Njegoš
  Estetika 1, 2 I 26.06.2017. 14:00 2

  Ažurirano: 08.05.2017.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  Vožd - Osnovna škola "Vožd Karađorđe" (Voždova 29)

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

   Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Grafičke komunikacije 2 I 05.06.2017. 12:00 Njegoš
  Prostorna grafika 2 I 06.06.2017. 12:00 Njegoš
  Plakat 2 I 07.06.2017. 12:00 Njegoš
  Ilustracija 2 - izborni I 07.06.2017. 14:00 Njegoš
  Vizuelna umetnost 2 izborni I 09.06.2017. 14:00 Njegoš
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 12.06.2017. 14:00 Njegoš
  Pismo 2 I 16.06.2017. 14:00 Njegoš
  Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 20.06.2017. 10:00 LD

  Ažurirano: 08.05.2017.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  LO - Likovni odsek (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 03.07. do 07.07.2017.

 

 • MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA

  Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 01.09.2017. 12:00 2
  Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 01.09.2017. 09:00 2
  Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 02.09.2017. 10:00 12
  Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 02.09.2017. 10:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 04.09.2017. 09:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 04.09.2017. 12:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 04.09.2017. 12:00 12
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 04.09.2017. 10:00 2
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 05.09.2017. 10:00 LD
  Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 05.09.2017. 12:00 3
  Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 05.09.2017. 11:00 2
  Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 05.09.2017. 11:00 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 06.09.2017. 09:00 3
  Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1,2 izborni IV 06.09.2017. 12:00 3
  Pedagogija 1, 2 I 07.09.2017. 16:00 LD
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 II, III, IV 07.09.2017. 13:00 2
  Rad sa ansamblom 1, 2 izborni III, IV 07.09.2017. 13:00 2
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 08.09.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 08.09.2017. 09:00 LD
  Osnovi orkestracije 3, 4 IV 08.09.2017. 12:00 2
  Vokalna literatura 3, 4 IV 08.09.2017. 14:00 2
  Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 08.09.2017. 14:30 2
  Psihologija umetnosti 1, 2 I 11.09.2017. 16:00 LD
  Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 12.09.2017. 09:00 12
  Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 12.09.2017. 12:00 12
  Istorija muzike 1, 2 I 13.09.2017. 09:30 LD
  Istorija muzike 3, 4 II 13.09.2017. 09:30 LD
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 13.09.2017. 09:30 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 14.09.2017. 09:00 Njegoš
  Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 15.09.2017. 09:00 02
  Seminar iz Kontrapunkta izborni 1, 2 IV 15.09.2017. 12:00 02
  Analiza muzičkih stilova 1, 2 IV 15.09.2017. 17:00 12
  Analiza muzičkih stilova seminar IV 15.09.2017. 17:00 12
  Estetika muzike 1, 2 izborni III, IV 15.09.2017. 17:00 12
  Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 16.09.2017. 10:00 6
  Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 16.09.2017. 10:00 6
  Solfeđo 1, 2 pismeni I 18.09.2017. 09:00 2
  Solfeđo 1, 2 usmeni I 18.09.2017. 12:00 12
  Solfeđo 3, 4 pismeni II 18.09.2017. 09:45 2
  Solfeđo 3, 4 usmeni II 18.09.2017. 12:30 12
  Solfeđo 5, 6 pismeni III 18.09.2017. 10:30 2
  Solfeđo 5, 6 usmeni III 18.09.2017. 13:00 12
  Solfeđo - apsolventi pismeni IV 18.09.2017. 10:30 2
  Solfeđo - apsolventi usmeni IV 18.09.2017. 13:00 12
  Horsko dirigovanje 1, 2 I 19.09.2017. 13:00 12
  Horsko dirigovanje 3, 4 II 19.09.2017. 13:00 12
  Osnovi orkestracije  1, 2 III 19.09.2017. 10:00 LD
  Vokalna literatura 1, 2 III 19.09.2017. 09:00 LD
  Muzički oblici 1, 2 pismeni II 20.09.2017. 09:00 12
  Muzički oblici 3, 4 pismeni III 20.09.2017. 12:00 12
  Muzički oblici 1, 2 usmeni II 20.09.2017. 17:00 12
  Muzički oblici 3, 4 usmeni III 20.09.2017. 18:00 12
  Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 20.09.2017. 18:30 12

  Ažurirano: 17.07.2017.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 • IZVOĐAČKE UMETNOSTI

  Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Solfeđo 1, 2 pismeni I 01.09.2017. 11:00 12
  Solfeđo 3, 4 pismeni II 01.09.2017. 10:00 3
  Solfeđo 5, 6 pismeni III 01.09.2017. 11:00 3
  Solfeđo 1, 2 usmeni I 01.09.2017. 11:30 12
  Solfeđo 3, 4 usmeni II 01.09.2017. 13:00 12
  Solfeđo 5, 6 usmeni III 01.09.2017. 12:00 12
  Solfeđo 7, 8 - Solo pevanje IV 01.09.2017. 12:00 12
  Metodika nastave gitare 1, 2 IV 04.09.2017. 10:30 8
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 - Gitara II 04.09.2017. 11:00 8
  Poznavanje literature i izvođaštva 3, 4 - Gitara III 04.09.2017. 11:00 8
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 04.09.2017. 09:00 12
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 04.09.2017. 10:00 2
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 05.09.2017. 10:00 LD
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje I, II, III, IV 06.09.2017. 13:00 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 06.09.2017. 09:00 3
  Pedagogija 1, 2 IV 07.09.2017. 16:00 LD
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 07.09.2017. 13:00 2
  Rad sa ansamblom 1, 2 III, IV 07.09.2017. 13:00 2
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 08.09.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 08.09.2017. 09:00 LD
  Čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Gitara I, II, III 11.09.2017. 13:00 8
  Psihologija umetnosti 1, 2 IV 11.09.2017. 16:00 LD
  Istorija muzike 1, 2 I 12.09.2017. 09:30 LD
  Istorija muzike 3, 4 II 12.09.2017. 09:30 LD
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 12.09.2017. 09:30 LD
  Orkestarske deonice 1, 2 - Gudači I 13.09.2017. 11:00 3
  Orkestarske deonice 3, 4 - Gudači II 13.09.2017. 11:00 3
  Orkestarske deonice 5, 6 - Gudači III 13.09.2017. 11:00 3
  Orkestarske deonice 7, 8 - Gudači IV 13.09.2017. 11:00 3
  Poznavanje literature i izvođaštva 3, 4 - Gudači II 13.09.2017. 12:00 3
  Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Duvači I, II, III, IV 13.09.2017. 12:00 LD
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 - Gudači I 14.09.2017. 13:00 7
  Metodika nastave glavnog predmeta 1, 2, 3, 4 - Gudači III, IV 14.09.2017. 12:00 7
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 14.09.2017. 12:00 13
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Klavir II, III, IV 14.09.2017. 12:00 3
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 14.09.2017. 11:00 8
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 - Harmonika II 14.09.2017. 12:00 8
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 14.09.2017. 09:00 Njegoš
  Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 15.09.2017. 09:00 2
  Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 15.09.2017. 12:00 02
  Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 15.09.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 15.09.2017. 11:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 15.09.2017. 11:00 3
  Klavir 1, 2, 3, 4 - Solo pevanje, Harmonika I, II 16.09.2017. 10:00 6
  Klavir 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje, Harmonika III, IV 16.09.2017. 10:00 6
  Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 18.09.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 18.09.2017. 09:30 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 18.09.2017. 10:00 3
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Duvači I, II 19.09.2017. 12:00 LD
  Metodika nastave glavnog predmeta 1, 2, 3, 4 - Duvači III, IV 19.09.2017. 13:00 LD
  Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 III, IV 19.09.2017. 11:00 3
  Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 - Klavir I 20.09.2017. 11:00 14
  Korepeticija i čitanje s lista  3, 4, 5, 6, 7, 8 - Klavir II, III, IV 20.09.2017. 11:00 14

  Ažurirano: 17.07.2017.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 • LIKOVNE UMETNOSTI

  Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 05.09.2017. 12:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 06.09.2017. 10:00 LD
  Pedagogija 1, 2 II 07.09.2017. 16:00 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 08.09.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 08.09.2017. 09:00 LD
  Psihologija umetnosti 1, 2 I 11.09.2017. 16:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 14.09.2017. 09:00 Njegoš
  Slikarska tehnologija 1, 2 I 18.09.2017. 11:00 Vožd
  Istorija umetnosti 1, 2 I 20.09.2017. 12:00 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 20.09.2017. 14:00 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 20.09.2017. 10:00 LD

  Ažurirano: 17.07.2017.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 • PRIMENJENE UMETNOSTI

  Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 05.09.2017. 11:30 LD
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 05.09.2017. 12:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 06.09.2017. 10:00 LD
  Pedagogija 1, 2 II 07.09.2017. 16:00 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 08.09.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 08.09.2017. 09:00 LD
  Psihologija umetnosti 1, 2 I, II 11.09.2017. 16:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 14.09.2017. 09:00 Njegoš
  Istorija umetnosti 1, 2 I 20.09.2017. 12:00 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 20.09.2017. 14:00 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 20.09.2017. 10:00 LD

  Ažurirano: 17.07.2017.

   

  Dekanat - Zgrada Dekanata Fakulteta umetnoti u Nišu (Kneginje Ljubice 10)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 03.07. do 07.07.2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika nastave teorijskih predmeta 1,2 I 02.09.2017. 12:00 12
  Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 02.09.2017. 12:00 12
  Kompozicija 1, 2 izborni I 08.09.2017. 14:00 2
  Estetika 1, 2 I 13.09.2017. 10:00 12
  Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 15.09.2017. 17:00 12
  Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 18.09.2017. 13:00 12
  Aranžiranje 1, 2  izborni I 19.09.2017. 09:00 LD

  Ažurirano: 17.07.2017.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika nastave gitare 1, 2 I 04.09.2017. 10:30 8
  Osnovi dirigovanja 1, 2 izborni I 07.09.2017. 13:00 2
  Estetika 1, 2 I 13.09.2017. 10:00 12
  Metodika nastave gudačkih instrumen. 1, 2 I 14.09.2017. 12:00 7
  Metodika nastave  harmonike 1, 2 I 14.09.2017. 11:00 8
  Korepeticija 1, 2 I 14.09.2017. 12:00 14
  Metodika nastave  solo pevanja 1, 2 I 14.09.2017. 13:00 13
  Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni I 15.09.2017. 17:00 12
  Metodika nastave klavira 1, 2 I 19.09.2017. 11:00 3
  Metodika nastave duvačkih instrumen. 1, 2 I 19.09.2017. 13:00 LD
  Istorija umetnosti 1, 2 izborni I 20.09.2017. 10:00 LD

  Ažurirano: 17.07.2017.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 05.09.2017. 12:00 Njegoš
  Nacionalna istorija umetnosti 20.veka 1, 2 I 06.09.2017. 10:00 LD
  Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 06.09.2017. 10:00 LD
  Estetika 1, 2 I 13.09.2017. 10:00 12

  Ažurirano: 17.07.2017.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 05.09.2017. 12:00 Njegoš
  Likovna poeтika 20.veka 1, 2 I 06.09.2017. 10:00 LD

  Ažurirano: 17.07.2017.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 20.09. do 22.09.2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 02.10.2017. 13:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 02.10.2017. 13:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 05.10.2017. 09:00 3
  Pedagogija 1, 2 I 03.10.2017. 18:30 LD
  Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 03.10.2017. 09:00 2
  Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 03.10.2017. 09:00 2
  Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 03.10.2017. 12:00 SKC
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 03.10.2017. 11:30 LD
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 10.10.2017. 09:00 12
  Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 04.10.2017. 18:00 12
  Horsko dirigovanje 3, 4 II 04.10.2017. 13:30 12
  Psihologija umetnosti 1, 2 I 04.10.2017. 18:00 LD
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 II, III, IV 04.10.2017. 15:00 12
  Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 12.10.2017. 17:45 12
  Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 12.10.2017. 17:00 12
  Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 05.10.2017. 14:30 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 05.10.2017. 14:30 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni II 05.10.2017. 14:30 2
  Istorija muzike 3, 4 II 06.10.2017. 14:30 LD
  Istorija muzike 1, 2 I 06.10.2017. 13:00 LD
  Vokalna literatura 1, 2 III 06.10.2017. 08:30 LD
  Osnovi orkestracije 1, 2 III 06.10.2017. 09:00 LD
  Osnovi orkestracije 1, 2 seminar III 06.10.2017. 09:00 LD
  Estetika muzike 1, 2 izborni III 06.10.2017. 17:00 12
  Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 06.10.2017. 17:00 12
  Menadžment u kulturi 1, 2 izborni IV 06.10.2017. 17:00 12
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 07.10.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 07.10.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 09.10.2017. 17:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 09.10.2017. 11:30 LD
  Solfeđo 1, 2 pismeni I 09.10.2017. 09:30 2
  Solfeđo 3, 4 pismeni II 09.10.2017. 09:30 2
  Solfeđo 5, 6 pismeni III 09.10.2017. 12:00 2
  Solfeđo - apsolventi pismeni IV 09.10.2017. 12:00 2
  Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 10.10.2017. 09:00 2
  Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 10.10.2017. 09:00 2
  Osnovi orkestracije 3, 4 IV 10.10.2017. 12:00 12
  Vokalna literatura 3, 4 IV 10.10.2017. 13:30 12
  Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 10.10.2017. 14:00 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 09.10.2017. 10:00 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 09.10.2017. 08:30 LD
  Muzički oblici 1, 2 pismeni II 10.10.2017. 11:15 3
  Muzički oblici 3, 4 pismeni III 10.10.2017. 13:15 3
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 - pismeni I 10.10.2017. 13:00 LD
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 11.10.2017. 16:30 LD
  Solfeđo 1, 2 usmeni I 11.10.2017. 10:30 12
  Solfeđo 3, 4 usmeni II 11.10.2017. 12:00 12
  Solfeđo 5, 6 usmeni III 11.10.2017. 09:00 12
  Solfeđo - apsolventi usmeni IV 11.10.2017. 09:00 12
  Horsko dirigovanje 1, 2 I 12.10.2017. 13:00 2
  Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 12.10.2017. 09:15 2
  Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 12.10.2017. 10:45 2
  Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 13.10.2017. 14:00 7
  Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 13.10.2017. 14:00 7
  Muzički oblici 1, 2 usmeni II 14.10.2017. 09:00 12
  Muzički oblici 3, 4 usmeni III 14.10.2017. 09:00 12
  Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 14.10.2017. 09:00 12

  Ažurirano: 28.09.2017.

   

  LD - Likovni departamn (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  SKC - Studentski Kulturni Centar (Šumatovačka bb)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Korepeticija i čitanje s lista 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Klavir II, III, IV 02.10.2017. 09:00 7
  Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 - Klavir I 02.10.2017. 09:00 7
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 02.10.2017. 13:00 12
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi - Harmonika IV 10.10.2017. 09:00 12
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 03.10.2017. 11:30 LD
  Pedagogija 1, 2 IV 03.10.2017. 18:30 LD
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gudači I 03.10.2017. 18:00 2
  Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 - Gudači II 03.10.2017. 18:30 3
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - gudači III 03.10.2017. 13:30 7
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - gudači IV 03.10.2017. 15:30 7
  Kontrapunkt 1, 2 (pismeni) I 03.10.2017. 09:00 2
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 04.10.2017. 15:00 12
  Psihologija umetnosti 1, 2 IV 04.10.2017. 18:00 LD
  Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 04.10.2017. 11:15 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 04.10.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 04.10.2017. 10:30 3
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 05.10.2017. 14:30 2
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Klavir II 05.10.2017. 16:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Klavir III 05.10.2017. 19:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 5,6 - Klavir IV 05.10.2017. 18:00 3
  Metodika nastave gitare 1, 2 IV 05.10.2017. 12:00 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gitara II 05.10.2017. 10:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 - Gitara III 05.10.2017. 13:30 3
  Solfeđo 3, 4 (pismeni) II 06.10.2017. 10:15 3
  Solfeđo 5, 6 (pismeni) III 06.10.2017. 09:30 3
  Istorija muzike 3, 4 II 06.10.2017. 14:30 LD
  Istorija muzike 1, 2 I 06.10.2017. 13:00 LD
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - Duvači III, IV 06.10.2017. 18:30 LD
  Menadžment u kulturi 1, 2 (izborni) III, IV 06.10.2017. 17:00 12
  Engleski jezik 1, 2 (pismeni) I 07.10.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 (pismeni) II 07.10.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) I 09.10.2017. 17:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) II 09.10.2017. 11:30 LD
  Kontrapunkt 1, 2 (usmeni) I 10.10.2017. 09:00 2
  Orkestarske deonice 1,2 - Gudači I 10.10.2017. 15:30 3
  Orkestarske deonice 3, 4 - Gudači II 10.10.2017. 17:00 3
  Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Duvači I, II, III, IV 10.10.2017. 10:00 LD
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje I, II 10.10.2017. 15:00 2
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje III, IV 11.10.2017. 17:45 2
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 - pismeni I 10.10.2017. 13:00 LD
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 11.10.2017. 16:30 LD
  Metodika nastave klavira  3, 4 IV 11.10.2017. 09:00 7
  Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 11.10.2017. 11:15 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 11.10.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 11.10.2017. 10:30 3
  Solfeđo 1, 2 (pismeni) I 12.10.2017. 10:00 2
  Solfeđo 1, 2 (usmeni) I 12.10.2017. 11:30 12
  Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 12.10.2017. 13:00 12
  Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 12.10.2017. 14:00 12
  Solfeđo 7, 8  solo pevanje IV 12.10.2017. 10:45 12
  Metodika nastave klavira 1, 2 III 12.10.2017. 13:30 14
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III 12.10.2017. 10:30 8
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 IV 12.10.2017. 10:30 8
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 - Harmonika II 12.10.2017. 09:45 8
  Rad sa ansamblom 1, 2 (izborni) III, IV 12.10.2017. 11:00 SKC
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III 12.10.2017. 08:00 13
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 IV 12.10.2017. 08:00 13
  Klavir 1, 2, 3, 4 - Solo pevanje, Harmonika I, II 13.10.2017. 14:00 7
  Klavir 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje, Harmonika III, IV 13.10.2017. 14:00 7
  Orkestarske deonice 5, 6 - Gudači III 13.10.2017. 09:15 2
  Orkestarske deonice 7, 8 - Gudači IV 13.10.2017. 10:45 2
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Duvači I, II 13.10.2017. 17:30 LD
  Čitanje s lista - Gitara 3, 4 II 13.10.2017. 10:00 LD
  Čitanje s lista - Gitara 5, 6 III 13.10.2017. 10:00 LD
  Čitanje s lista - Gitara 1, 2 I 13.10.2017. 10:00 LD

  Ažurirano: 28.09.2017.

   

  LD - Likovni departamn (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  SKC - Studentski Kulturni Centar (Šumatovačka bb)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Pedagogija 1, 2 II 03.10.2017. 18:30 LD
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 03.10.2017. 13:30 Njegoš
  Psihologija 1, 2 I 04.10.2017. 18:00 LD
  Istorija umetnosti 1, 2 I 12.10.2017. 13:45 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 12.10.2017. 17:30 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 12.10.2017. 15:45 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 07.10.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 07.10.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 09.10.2017. 13:30 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 09.10.2017. 15:30 LD
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 10.10.2017. 15:30 LD

  Ažurirano: 07.09.2017.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  LD - Likovni departamn (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Pedagogija 1, 2 II 03.10.2017. 18:30 LD
  Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 03.10.2017. 13:30 Njegoš
  Psihologija 1, 2 I, II 04.10.2017. 18:00 LD
  Istorija umetnosti 1, 2 I 12.10.2017. 13:45 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 12.10.2017. 17:30 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 12.10.2017. 15:45 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 07.10.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 07.10.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 09.10.2017. 13:30 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 09.10.2017. 15:30 LD
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 10.10.2017. 15:30 LD
  Sociologija kult. i umet. 1, 2 - pismeni I 10.10.2017. 13:00 LD
  Sociologija kult. i umet. 1, 2 I 11.10.2017. 16:30 LD

  Ažurirano: 07.09.2017.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  LD - Likovni departamn (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: od 20.09. do 22.09.2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Praktična metodika nastave solfeđa 1,2 I 02.10.2017. 08:30 LD
  Kompozicija 1, 2  izborni I 03.10.2017. 12:00 12
  Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 04.10.2017. 09:00 LD
  Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 04.10.2017. 09:00 LD
  Analiza muzičkih stilova 1,2 I 06.10.2017. 17:00 12
  Metodologija naučnog rada I 06.10.2017. 17:00 12
  Estetika 1, 2 I 11.10.2017. 14:30 2
  Aranžiranje 1, 2 izborni I 12.10.2017. 10:45 LD

  Ažurirano: 07.09.2017.

   

  LD - Likovni departamn (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika nastave duvačkih instrumen. 1, 2 I 02.10.2017. 10:00 LD
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2 I 03.10.2017. 19:00 3
  Metodika nastave gudačkih instrumen. 1, 2 I 03.10.2017. 17:00 7
  Metodika nastave gitare 1, 2 I 05.10.2017. 15:00 3
  Istorija umetnosti 1, 2  izborni I 12.10.2017. 15:45 LD
  Metodika nastave klavira 1, 2 I 06.10.2017. 15:00 12
  Analiza muzičkih stilova 1, 2  izborni I 06.10.2017. 17:00 12
  Metodika nastave harmonike 1, 2 I 09.10.2017. 16:00 2
  Korepeticija 1, 2 I 09.10.2017. 12:00 7
  Estetika 1, 2 I 11.10.2017. 14:30 2
  Osnovi dirigovanja 1, 2  izborni I 12.10.2017. 14:00 SKC

  Ažurirano: 07.09.2017.

   

  LD - Likovni departamn (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  SKC - Studentski Kulturni Centar (Šumatovačka bb)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika likovnog obrazovanja 1,2 I 03.10.2017. 13:30 Njegoš
  Nacionalna istorija umetnosti 20.veka 1, 2 I 10.10.2017. 17:00 LD
  Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 10.10.2017. 17:00 LD
  Estetika 1, 2 I 11.10.2017. 14:30 2

  Ažurirano: 07.09.2017.

   

  LD - Likovni departamn (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Metodika likovnog obrazovanja 1,2 I 03.10.2017. 13:30 Njegoš
  Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 10.10.2017. 17:00 LD

  Ažurirano: 07.09.2017.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: 20. - 23. 11. 2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 04.12.2017. 13:00 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 04.12.2017. 13:00 12
  Pedagogija 1, 2 I 05.12.2017. 18:30 LD
  Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 05.12.2017. 09:00 2
  Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 05.12.2017. 09:00 2
  Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 05.12.2017. 12:00 SKC
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 05.12.2017. 10:15 LD
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 05.12.2017. 09:00 12
  Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 06.12.2017. 18:00 12
  Horsko dirigovanje 3, 4 II 06.12.2017. 13:30 12
  Psihologija umetnosti 1, 2 I 06.12.2017. 18:00 LD
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 II, III, IV 06.12.2017. 15:00 12
  Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 07.12.2017. 17:45 12
  Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 07.12.2017. 17:00 12
  Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 07.12.2017. 15:00 3
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 07.12.2017. 15:00 3
  Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni II 07.12.2017. 15:00 3
  Istorija muzike 3, 4 II 08.12.2017. 13:00 LD
  Istorija muzike 1, 2 I 08.12.2017. 14:30 LD
  Vokalna literatura 1, 2 III 08.12.2017. 08:30 LD
  Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 08.12.2017. 08:30 LD
  Osnovi orkestracije 1, 2 III 08.12.2017. 09:00 LD
  Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 08.12.2017. 13:30 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 08.12.2017. 13:30 12
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 09.12.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 09.12.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 11.12.2017. 17:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 11.12.2017. 11:30 LD
  Solfeđo 1, 2 pismeni I 11.12.2017. 14:30 2
  Solfeđo 3, 4 pismeni II 11.12.2017. 14:30 2
  Solfeđo 5, 6 pismeni III 11.12.2017. 12:00 2
  Solfeđo - apsolventi pismeni IV 11.12.2017. 12:00 2
  Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 11.12.2017. 10:00 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 11.12.2017. 08:30 LD
  Muzički oblici 3, 4 pismeni III 11.12.2017. 17:30 12
  Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 12.12.2017. 09:00 2
  Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 12.12.2017. 09:00 2
  Osnovi orkestracije 3, 4 IV 12.12.2017. 13:30 12
  Vokalna literatura 3, 4 IV 12.12.2017. 12:00 12
  Muzički oblici 1, 2 pismeni II 12.12.2017. 10:30 3
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.12.2017. 16:30 LD
  Solfeđo 1, 2 usmeni I 13.12.2017. 10:30 12
  Solfeđo 3, 4 usmeni II 13.12.2017. 12:00 12
  Solfeđo 5, 6 usmeni III 13.12.2017. 09:00 12
  Solfeđo - apsolventi usmeni IV 13.12.2017. 09:00 12
  Horsko dirigovanje 1, 2 I 14.12.2017. 16:15 12
  Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 14.12.2017. 09:15 2
  Metodika nastave solfeđa 3, 4 IV 14.12.2017. 10:45 2
  Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 15.12.2017. 14:00 7
  Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 15.12.2017. 14:00 7
  Muzički oblici 1, 2 usmeni II 16.12.2017. 09:00 12
  Muzički oblici 3, 4 usmeni III 16.12.2017. 09:00 12
  Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 16.12.2017. 09:00 12

  Ažurirano: 20.11.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  SKC - Studentski kulturni centar (Banovina, Šumatovačka bb, Niš)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Korepeticija i čitanje s lista 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Klavir II, III, IV 04.12.2017. 09:00 7
  Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 - Klavir I 04.12.2017. 09:00 7
  Metodika nastave gl. predmeta 3, 4 - Gudači IV 04.12.2017. 16:00 2
  Solfeđo 1, 2 (pismeni) I 04.12.2017. 09:15 2
  Solfeđo 5, 6 (pismeni) III 04.12.2017. 10:15 2
  Solfeđo 7, 8 (pismeni)  solo pevanje IV 04.12.2017. 10:15 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 04.12.2017. 13:00 12
  Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi - Harmonika IV 05.12.2017. 09:00 12
  Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 05.12.2017. 10:15 LD
  Pedagogija 1, 2 IV 05.12.2017. 18:30 LD
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gudači I 05.12.2017. 15:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 - Gudači II 05.12.2017. 17:00 3
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2 - Gudači III 05.12.2017. 12:00 7
  Kontrapunkt 1, 2 (pismeni) I 05.12.2017. 09:00 2
  Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 06.12.2017. 15:00 12
  Psihologija umetnosti 1, 2 IV 06.12.2017. 18:00 LD
  Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 06.12.2017. 11:15 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 06.12.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 06.12.2017. 10:30 3
  Solfeđo 3, 4 (pismeni) II 06.12.2017. 09:00 2
  Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 07.12.2017. 15:00 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Klavir II 07.12.2017. 16:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 - Klavir III 07.12.2017. 19:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 5,6 - Klavir IV 07.12.2017. 18:00 3
  Metodika nastave gitare 1, 2 IV 07.12.2017. 12:00 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 - Gitara II 07.12.2017. 10:30 3
  Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 - Gitara III 07.12.2017. 13:30 3
  Čitanje s lista - Gitara 3, 4 II 07.12.2017. 18:00 LD
  Čitanje s lista - Gitara 5, 6 III 07.12.2017. 18:00 LD
  Čitanje s lista - Gitara 1, 2 I 07.12.2017. 18:00 LD
  Istorija muzike 3, 4 II 08.12.2017. 13:00 LD
  Istorija muzike 1, 2 I 08.12.2017. 14:30 LD
  Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 - Duvači III, IV 08.12.2017. 18:30 LD
  Engleski jezik 1, 2 (pismeni) I 09.12.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 (pismeni) II 09.12.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) I 11.12.2017. 17:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) II 11.12.2017. 11:30 LD
  Kontrapunkt 1, 2 (usmeni) I 12.12.2017. 09:00 2
  Orkestarske deonice 1, 2 - Gudači I 12.12.2017. 15:30 3
  Orkestarske deonice 3, 4 - Gudači II 12.12.2017. 17:00 3
  Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Duvači I, II, III, IV 12.12.2017. 10:00 LD
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje I, II 12.12.2017. 15:00 2
  Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje III, IV 13.12.2017. 17:45 2
  Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.12.2017. 16:30 LD
  Metodika nastave klavira  3, 4 IV 13.12.2017. 09:00 7
  Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 13.12.2017. 11:15 3
  Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 13.12.2017. 09:00 3
  Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 13.12.2017. 10:30 3
  Solfeđo 1, 2 (usmeni) I 14.12.2017. 11:30 12
  Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 14.12.2017. 13:00 12
  Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 14.12.2017. 14:00 12
  Solfeđo 7, 8  Solo pevanje IV 14.12.2017. 10:45 12
  Metodika nastave klavira 1, 2 III 14.12.2017. 13:30 14
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III 14.12.2017. 10:30 8
  Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 IV 14.12.2017. 10:30 8
  Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 - Harmonika II 14.12.2017. 09:45 8
  Rad sa ansamblom 1,2 (izborni) III, IV 14.12.2017. 11:00 SKC
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III 14.12.2017. 08:00 7
  Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 IV 14.12.2017. 08:00 7
  Klavir 1, 2, 3, 4 - Solo pevanje, Harmonika I, II 15.12.2017. 14:00 7
  Klavir 5, 6, 7, 8 - Solo pevanje, Harmonika III, IV 15.12.2017. 14:00 7
  Orkestarske deonice 5, 6 - Gudači III 15.12.2017. 10:30 2
  Orkestarske deonice 7, 8 - Gudači IV 15.12.2017. 11:15 2
  Poznavanje liter. i izvođaštva1, 2, 3, 4 - Duvači I, II 15.12.2017. 17:30 LD

  Ažurirano: 20.11.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

  SKC - Studentski kulturni centar (Banovina, Šumatovačka, Niš)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Slikarska tehnologija 1, 2 I 04.12.2017. 13:00 Vožd
  Pedagogija 1, 2 II 05.12.2017. 18:30 LD
  Psihologija 1, 2 I 06.12.2017. 18:00 LD
  Istorija umetnosti 1, 2 I 07.12.2017. 14:00 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 07.12.2017. 14:00 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 07.12.2017. 14:00 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 09.12.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 09.12.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 11.12.2017. 13:30 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 11.12.2017. 15:30 LD
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 12.12.2017. 13:30 LD

  Ažurirano: 20.11.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Pedagogija 1, 2 II 05.12.2017. 18:30 LD
  Psihologija 1, 2 I 06.12.2017. 18:00 LD
  Istorija umetnosti 1, 2 I 07.12.2017. 14:00 LD
  Istorija umetnosti 3, 4 II 07.12.2017. 14:00 LD
  Istorija umetnosti 5, 6 III 07.12.2017. 14:00 LD
  Engleski jezik 1, 2 pismeni I 09.12.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 3, 4 pismeni II 09.12.2017. 09:00 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 11.12.2017. 13:30 LD
  Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 11.12.2017. 15:30 LD
  Istorija umetnosti 7, 8 IV 12.12.2017. 13:30 LD
  Sociologija kult. i umet. 1, 2 I, II 13.12.2017. 13:30 LD

  Ažurirano: 20.11.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Termin prijave ispita: 20. - 23. 11. 2017.

 

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 06.12.2017. 11:30 2
  Estetika 1, 2 I 13.12.2017. 14:30 2
  Analiza muzičkih stilova 1,2 I 08.12.2017. 16:30 12
  Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 06.12.2017. 10:30 LD
  Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 06.12.2017. 10:30 LD

  Ažurirano: 20.11.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Estetika 1, 2 I 13.12.2017. 14:30 2
  Analiza muzičkih stilova 1, 2 - izborni I 08.12.2017. 16:30 12

  Ažurirano: 20.11.2017.

   

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto

  Ažurirano: 20.11.2017.

   

  LD - Likovni Departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 • Preuzmite raspored (pdf)

   

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto

  Ažurirano: 16.11.2016.

   

  Njegoš - Osnovna škola "Nјegoš" (Pantalejska 60)

  LO - Likovni odsek (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 • Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Kontrapunkt 2: Slobodni troglasni stav sa tekstom i imitacijom I 18.04.2017. 09:00-10:30 2
  Kontrapunkt 4: Ekspozicija troglasne fuge II 18.04.2017. 10:30-12:00 2
  Solfeđo: 1. kolokvijum I 21.04.2017. 11:00 2
  Solfeđo: 2. kolokvijum I 19.05.2017. 11:00 2
  Solfeđo: Popravni kolokvijum I 26.05.2017. 11:00 2
  Solfeđo: 1. kolokvijum II 24.04.2017. 09:30 2
  Solfeđo: 2. kolokvijum II 22.05.2017. 09:30 2
  Solfeđo: 1. kolokvijum III 24.04.2017. 13:00 2
  Solfeđo: 2. kolokvijum III 22.05.2017. 13:00 2
   "Metodika nastave solfeđa 2 - Pisana ispitna priprema"
  III 11.05.2017. 10:00 -
  Metodika nastave solfeđa 2 - pismeni III 11.05.2017. 10:00 -
  Metodika nastave solfeđa 2 - pismeni, popravni III 18.05.2017. 10:00 -
  Metodika nastave solfeđa 4 - pismeni IV 11.05.2017. 10:00 -
  Metodika nastave solfeđa 4 - pismeni, popravni IV 18.05.2017. 11:00 -
  Metodika nastave muzičke kulture 2: Harmonizacija dečijih pesama 1-5 III 11.04.2017. 09:00 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 2: Harmonizacija dečijih pesama 6 -10 III 25.04.2017. 09:00 LD
  Metodika nastave muzičke kulture 2: Popravni kolokvijum III 23.05.2017. 09:00 LD
  Sviranje horskih partitura 2 I 11.04.2017. - -
  Sviranje horskih partitura 4 II 11.04.2017. - -
  Istorija muzike I 20.05.2017. 09:30 -
  Istorija muzike II 19.05.2017. 14:30 -
  Istorija muzike III 23.05.2017. 11:30 -
  Italijanski jezik 2 - kolokvijum 1 I 04.04.2017. - -
  Italijanski jezik 4 - kolokvijum 1 II 04.04.2017. - -
  Italijanski jezik 6 - kolokvijum 1 III 05.04.2017. - -
  Italijanski jezik 8 - kolokvijum 1 IV 05.04.2017. - -
  Italijanski jezik 2 - kolokvijum 2 I 30.05.2017. - -
  Italijanski jezik 4 - kolokvijum 2 II 30.05.2017. - -
  Italijanski jezik 6 - kolokvijum 2 III 31.05.2017. - -
  Italijanski jezik 8 - kolokvijum 2 IV 31.05.2017. - -
  Harmonija sa harmonskom analizom 4 II 19.05.2017. 10:30 3
  Harmonija sa harmonskom analizom 3 II 19.05.2017. 10 3
  Harmonija sa harmonskom analizom 5 II 22.05.2017. 13 12
  Harmonija sa harmonskom analizom 6 II 22.05.2017. 14:30 12
  Muzički oblici MO2 II 13.5.2017. 09:00-12:00 LD
  Muzički oblici MO2 - popravni II 27.5.2017. 09:00-12:00 LD
  Muzički oblici MO4 III 13.5.2017. 12:00-15:00 LD
  Muzički oblici MO4 - popravni III 27.5.2017. 12:00-15:00 LD

  Ažurirano: 03.04.2016.

   

  LD - Likovni departman (Umetnička škola Niš, ulica Prvomajska broj 6)

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Kontrapunkt 2: Dvoglasni kanon u inverziji I 24.04.2017. 10:00-11:30 3
  Solfeđo I, II, III i IV 27.04.2017. po rasporedu predavanja 12
  Solfeđo 2 - pismeni, 1. grupa I 19.04.2017. 10:00 2
  Solfeđo 2 - pismeni, 2. grupa I 19.04.2017. 10:30 2
  Solfeđo 2 - pismeni, popravni, 1. grupa I 26.04.2017. 10:00 2
  Solfeđo 2 - pismeni, popravni, 2. grupa I 26.04.2017. 10:30 2
  Klavir IV 28.04.2017. - -
  Klavir IV 26.05.2017. - -
  Poznavanje literature i izvodjastva (klavir) II, III, IV 27.04.2017. - -
  Italijanski jezik 2 - kolokvijum 1 I 04.04.2017. - -
  Italijanski jezik 4 - kolokvijum 1 II 04.04.2017. - -
  Italijanski jezik 6 - kolokvijum 1 III 05.04.2017. - -
  Italijanski jezik 8 - kolokvijum 1 IV 05.04.2017. - -
  Italijanski jezik 2 - kolokvijum 2 I 30.05.2017. - -
  Italijanski jezik 4 - kolokvijum 2 II 30.05.2017. - -
  Italijanski jezik 6 - kolokvijum 2 III 31.05.2017. - -
  Italijanski jezik 8 - kolokvijum 2 IV 31.05.2017. - -

  Ažurirano: 03.04.2016.

   

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Istorija umetnosti 2 I 25.05.2017. 14:00 -
  Istorija umetnosti 4 II 25.05.2017. 17:30 -
  Istorija umetnosti 6 III 25.05.2017. 16:00 -
  Istorija umetnosti - Popravni kolokvijum I,II,III, junski ispitni rok - -

  Ažurirano: 03.04.2016.

   

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Istorija umetnosti 2 I 25.05.2017. 14:00 -
  Istorija umetnosti 4 II 25.05.2017. 17:30 -
  Istorija umetnosti 6 III 25.05.2017. 16:00 -
  Istorija umetnosti - Popravni kolokvijum I,II,III, junski ispitni rok - -

  Ažurirano: 03.04.2016.

   

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto

  Ažurirano: 03.04.2016.

   

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Harmonika 1 - glavni predmet I 08.05.2017. 11:00 6
  Klavir I 28.04.2017. - -
  Klavir I 26.05.2017. - -
   

  Ažurirano: 03.04.2016.

   

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Istorija umetnosti 2 MAS 25.05.2017. 16:00 -
  Istorija umetnosti - Popravni kolokvijum MAS junski ispitni rok - -

  Ažurirano: 03.04.2016.

   

 •  

  Predmet Godina Datum Vreme Mesto
  Istorija umetnosti 2 MAS 25.05.2017. 16:00 -
  Istorija umetnosti - Popravni kolokvijum MAS junski ispitni rok - -

  Ažurirano: 03.04.2016.