Go to Top

FOND ZA NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH STUDENATA

Fond za dodelu nagrada najboljim studentima Fakulteta je organizaciona jedinica Fakulteta, bez svojstva pravnog lica. Radom Fonda upravlja Savet od 5 članova, koje imenuje Savet Fakulteta na predlog dekana. Savet Fakulteta utvrđuje politiku stimulisanja i nagrađivanja najboljih studenata Fakulteta i utvrđuje kriterijume za dodelu nagrada najboljim studentima, donosi finansijske odluke u vezi sa radom Fonda i dodelom nagrada najboljim studentima Fakulteta. Savet fonda za najbolje studente Fakulteta umetnosti u Nišu: prof. mr Jovan Bogosavljević - predsednik, prof. mr Slavica Erdeljanović Curk - član, prof. mr Slavica Dragosavac - član, prof. mr Dragan Tomić - član, prof. mr Zoran Stanisavljević - član.