Go to Top

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAMI

  • DEPARTMAN ZA MUZIČKU UMETNOST
  • DEPARTMAN ZA LIKOVNE UMETNOSTI
  • DEPARTMAN ZA PRIMENJENE UMETNOSTI
 

Muzička teorija i pedagogija

Studijski program Muzička teorija i pedagogija – Osnovne akademske studije – je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje muzičkom pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima muzičke pedagogije na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za pedagoški i kreativan rad u školama za osnovno muzičko obrazovanje i osnovnim školama opšte-obrazovnog tipa, učešće u radu horskih ansambala, institucija kulture i medija i nastavak usavršavanja na Master akademskim  studijama.

Klavir

Studijski program Klavir – Osnovne akademske studije – je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje pedagogijom i izvođačkom umetnošću. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima klavira na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu koncertnu aktivnost, učešće u radu ansambala, institucijama kulture, za pedagoški i kreativan rad u školama za osnovno muzičko obrazovanje i nastavak usavršavanja na Master akademskim  studijama. Po završetku osnovnih akademskih studija, student stiče akademski naziv Diplomirani muzički umetnik - pijanista sa ukupno ostvarenih 240 ESPB.

Gudački instrumenti

Cilj studijskog programa Gudački instrumenti – Osnovne akademske studije je obrazovanje muzičkog pedagoga koji je osposobljen da praktična i teoretska znanja iz oblasti gudačkih instrumenata i drugih, praktičnih i teoretskih muzičkih i opšte-obrazovnih oblasti kreativno primeni u pedagoškom radu u školama za osnovno muzičko obrazovanje. U skladu sa tim, studijski program ima za ciljeve razvijanje znanja u metodologiji nastave gudačkih instrumenata (violine, viole, violončela, kontrabasa) i praktično osposobljavanje za njeno uspešno izvođenje. Cilj ovog studijskog programa je i izgrađivanje svestranog muzičkog izvođača koji može obavljati samostalnu koncertnu delatnost i učestvovati u kamernim ansamblima, orkestrima i javnom muzičkom životu. Raznovrsnost i sveobuhvatnost sadržaja studijskog programa imaju za cilj sticanje novog, koordinaciju i sistematizaciju usvojenog znanja i iskustva u funkciji osposobljavanja za samostalan stručno-umetnički rad kao i u cilju uspostavljanja kompleksnog pristupa literaturi za gudačke instrumente, omogućavanja temeljnog upoznavanja muzičke pedagogije i usmeravanja ka uspešnom nastavku školovanja na master akademskim studijama.

Duvački instrumenti

Studijski program Duvački instrumenti – Osnovne akademske studije – je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje pedagogijom i izvođačkom umetnošću. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima duvačkih instrumenata na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu koncertnu aktivnost, učešće u radu kamernih ansambala, orkestara i institucija kulture, za pedagoški i kreativan rad u školama za osnovno muzičko obrazovanje i nastavak usavršavanja na Master akademskim  studijama. Po završetku osnovnih akademskih studija, student stiče akademski naziv Diplomirani muzički umetnik- flautista, klarinetista, hornista, sa ukupno ostvarenih 240 ESPB.

Solo pevanje

Cilj studijskog programa Solo-pevanje – Osnovne akademske studije je obrazovanje muzičkog pedagoga koji je osposobljen da praktična i teoretska znanja iz oblasti solo pevanja i drugih, praktičnih i teoretskih muzičkih i opšte-obrazovnih oblasti kreativno primeni u pedagoškom radu u školama za osnovno muzičko obrazovanje. U skladu sa tim, studijski program ima za ciljeve razvijanje znanja u metodologiji nastave solo-pevanja i praktično osposobljavanje za njeno uspešno izvođenje. Cilj ovog studijskog programa je i izgrađivanje svestranog muzičkog izvođača – solo-pevača koji može obavljati samostalnu koncertnu delatnost i učestvovati u vokalnim, horskim i vokalno-instrumentalnim ansamblima, institucijama kulture i javnom muzičkom životu. Raznovrsnost i sveobuhvatnost sadržaja studijskog programa imaju za cilj sticanje novog, koordinaciju i sistematizaciju usvojenog znanja i iskustva u funkciji osposobljavanja za samostalan stručno-umetnički rad kao i u cilju uspostavljanja kompleksnog pristupa vokalnoj literaturi, omogućavanja temeljnog upoznavanja muzičke pedagogije i usmeravanja ka uspešnom nastavku školovanja na master akademskim studijama.

Gitara

Studijski program Gitara – Osnovne akademske studije – je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje pedagogijom i izvođačkom umetnošću. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima gitare na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu koncertnu aktivnost, učešće u radu ansambala i institucijama kulture, za pedagoški i kreativan rad u školama za osnovno muzičko obrazovanje i nastavak usavršavanja na Master akademskim  studijama. Student po završetku osnovnih akademskih studija stiče akademski naziv Diplomirani muzički umetnik - gitarista sa ukupno ostvarenih 240 ESPB.

Harmonika

Cilj studijskog programa Harmonika – Osnovne akademske studije je obrazovanje muzičkog pedagoga koji je osposobljen da praktična i teoretska znanja iz oblasti harmonike i drugih, praktičnih i teoretskih muzičkih i opšte-obrazovnih oblasti kreativno primeni u pedagoškom radu u školama za osnovno muzičko obrazovanje. U skladu sa tim, studijski program ima za ciljeve razvijanje znanja u metodologiji nastave harmonike i praktično osposobljavanje za njeno uspešno izvođenje. Cilj ovog studijskog programa je i izgrađivanje svestranog muzičkog izvođača – akordeoniste koji može obavljati samostalnu koncertnu delatnost i učestvovati u radu ansambala, institucija kulture i javnom muzičkom životu. Raznovrsnost i sveobuhvatnost sadržaja studijskog programa imaju za cilj sticanje novog, koordinaciju i sistematizaciju usvojenog znanja i iskustva u funkciji osposobljavanja za samostalan stručno-umetnički rad kao i u cilju uspostavljanja kompleksnog pristupa akordeonističkoj literaturi, omogućavanja temeljnog upoznavanja muzičke pedagogije i usmeravanja ka uspešnom nastavku školovanja na master akademskim studijama.

Udarački instrumenti

  • Raspored predmeta po semestirma i godinama studija
  • Knjiga predmeta

Cilj studijskog programa Udarački instrumenti – Osnovne akademske studije je izgrađivanje muzičkog pedagoga za praktičnu primenu stečenih znanja i veština iz oblasti udaračkih instrumenata u pedagoškom i kreativnom radu u školama za osnovno muzičko obrazovanje i školama opšteobrazovnog tipa. Cilj ovog studijskog programa je i izgrađivanje svestranog muzičkog izvođača osposobljenog za samostalnu umetničku delatnost u orkestrima i ansamblima, institucijama kulture i javnom muzičkom životu. Raznovrsnost i sveobuhvatnost sadržaja studijskog programa imaju za cilj sticanje novog, koordinaciju i sistematizaciju usvojenog znanja i iskustva u funkciji osposobljavanja za samostalan stručno-umetnički rad, kao i u cilju uspostavljanja kompleksnog pristupa orkestarskoj, kamernoj i literaturi za udaračke instrumente, omogućavanja temeljnog upoznavanja muzičke pedagogije i usmeravanja ka uspešnom nastavku školovanja na master akademskim studijama. Po završetku studijskog programa osnovnih akademskih studija- Udarački instrumenti, stiče se stručni akademski naziv Diplomirani muzički umetnik-perkusionista.

Slikarstvo

 

Studijski program Osnovne akademske studije – Slikarstvo  je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje likovnom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima slikarstva na visokoškolskim likovnim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Struktura studijskog programa je koncipirana u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u likovnom životu i nastavak usavršavanja na master akademskim studijama. Student završetkom studija  stiče akademski naziv Diplomirani likovni umetnik.

Grafički dizajn

 

Studijski program Osnovne akademske studije – Grafički dizajn  – je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje primenjenom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima grafičkog dizajna na primenjenim visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Sadržaj studijskog programa je koncipiran u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, interdisciplinarnim istraživačkim, grafičkim-dizajnerskim i umetničkim timovima i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u umetničkom životu i nastavak usavršavanja na master akademskim studijama. Student završetkom studija stiče akademski naziv Diplomirani primenjeni umetnik.