Go to Top

CENOVNIK

Odluka o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet iz obrazovne delatnosti

 

Odluka o visini školarine za akademsku 2013-2014. godinu

 

Odluka o visinama naknada za usluge koje Fakultet pruža van obrazovne delatnosti

 

Žiro račun Fakulteta: 840-2012666-89

 

Poziv na broj:

Osnovne akademske studije

  • Za izdavanje uverenja i prijavu ispita: 742 121-02
  • Za izdavanje Diplome o završenim osnovnim akademskim studijama: 742 121-03
  • Polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije: 742 121-021

 

Master akademske studije: 742 121-021

 

Za izdavanje uverenja o položenim ispitima na Višoj muzičkoj školi: 742 121-09