Go to Top

IZDAVAČKI CENTAR

 

Izdavački centar je organizaciona jedinica u okviru koje se obavljaju sledeći poslovi: priprema predloga Plana izdavačke delatnosti Fakulteta, sagledavanje potreba Fakulteta za stručnom literaturom i predlaganje izdavanja potrebne literature, davanje saglasnosti na predlog autora za imenovanje recenzenata, davanje mišljenja Nastavno-umetničko-naučnom veću o napisanim recenzijama i drugi poslovi iz delokruga rada Izdavačkog centra.

 

 

 

 

  • ORGANI CENTRA
  • ŠTAMPANE PUBLIKACIJE
  • DISKOGRAFSKA IZDANJA
 

Upravnik

dr Danijela Zdravić Mihailović, vanredni profesor

 

Sekretar

mr Tanja Petrović Đorgovska, vanredni profesor

 

Redakcija

mr Slobodan Radojković, vanredni profesor

dr Tijana Borić, docent

dr Danijela Ilić, docent

UDŽBENICI

 

  • Dragiša Balanesković - Poznavanje litarature izvođaštva - volina

 

CD 8

Aleksandar Jakovljević i Bojan Mladenović nastupaju zajedno već duži niz godina u raznim vokalno-instrumentalnim ansamblima. Na ovom audio izdanju ta saradnja nastavljena je kao Duo „Diptih“ čiji naziv simbolično ukazuje na spoj dve zasebne umetničke ličnosti. Minijature i komadi stranih i domaćih autora različitih stilskih epoha koji se nalaze na ovom CD-u bili su na repertoaru violončeliste Aleksandra Jakovljevića. Za naziv izdanja odabran je naslov prve i jedine kompozicije Milana Đokića, akademskog slikara iz Kraljeva "Preludijum za jedno majsko osećanje". Nastala pre više decenija, ova minijatura u originalu komponovana za klavir (prerada za violončelo A. Jakovljević) inspirisana je Milanovim ljubavnim osećanjima prema svojoj tadašnjoj devojci. Ta ljubavna priča utkana je u ovu kompoziciju, sa ogromnom strašcu, iskrenošcu i najdubljim osećanjima.

Prvo izdanje - Niš, 2016. / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu / Za izdavača: dr Suzana KOSTIĆ, Dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: dr Danijela ZDRAVIĆ MIHAILOVIĆ / Urednik edicije audio i video izdanja: mr Zoran STANISAVLJEVIĆ / Tonski studio Multimedijalnog centra Fakulteta umetnosti u Nišu / Tonski snimatelj, producent i postprodukcija: Miodrag OBRADOVIĆ / Tekst knjižice: dr Sonja CVETKOVIĆ / Slika na naslovnoj strani: Milan ĐOKIĆ / Fotografija i dizajn: Miljan NEDELJKOVIĆ / Prevod na engleski: Ivana ĐELIĆ / 

 

 

.

CD 7

Flautistkinja Anđela Bratić i pijanista Bojan Mladenović predstavljaju se fantazijama za flautu i klavir, zasnovanim na temama iz poznatih opera romantičarske epohe i transkripcijom Sarasateove Ciganske arije br. 1, iz istoimenog ciklusa u originalu napisanog za violinu i klavir. Glavne muzičke karakteristike, koje su ova dela u svom izvornom obliku svrstala u sam vrh klasčine literature – izuzetna melodijska invencija, virtuozitet i ekspresivnost koja komunicira sa slušaocima – zadržana su i u preradi za flautu i klavir, što je izvođačima omogućilo da u najboljem svetlu prikažu svoje visoke interpretativne domete.

Prvo izdanje - Niš, 2015. / Tonski studio Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: mr Danijela Zdravić Mihailović / Urednik edicije audio i video izdanja: mr Zoran Stanisavljević / Producent, postprodukcija i tonsko snimanje: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Prevod na engleski: Ivana Đelić / Dizajn: Miljana Radenković / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena

CD 6

Zbirka autorskih kompozicija za standardne i nestandardne kamerne sastave nastala je kao rezultat višegodišnjeg profesionalnog angažovanja na polјu pedagogije, kamernog izvođaštva i stvaralaštva u oblasti primenjene muzike. Osnovni razlog za nastanak ove zbirke je malobrojna i nedostupna literatura za nestandardne kamerne ansamble. Kompozicije su pisane za različite instrumentalne sastave (duo, trio, kvartet, septet, kamerni orkestar) i kombinacije instrumenata (gudački, drveni i limeni duvački instrumenti, klavir, harmonika, gitara...). U pojedinim komadima (Tango, Waltz, Bolero) prikazana je mogućnost zamene instrumenata, a u ostalim kompozicijama takođe se mogu koristiti alternativni instrumenti (što je ostavlјeno samim izvođačima i sastavima kao mogućnost izbora). Zbirci su priloženi i štimovi za sve instrumente. Stilska i žanrovska heterogenost (klasični, etno, savremeni stil) primenjena je sa namerom da se mladi muzičari – instrumentalisti kroz izvođačku praksu upoznaju sa aktuelnim, njima bliskim, a u odnosu na klasičnu kamernu muziku drugačijim stilskim i zvučnim tendencijama. Raznolikost u pogledu tehničkih i muzičkih zahteva, omogućava da se zbirka može koristiti na svim nivoima školovanja.

Prvo izdanje - Niš, 2015. / Snimljeno uživo u Tonskom studiju Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik edicije audio i video izdanja: mr Zoran Stanisavljević / Producent i postprodukcija: Bratislav Zlatković / Tonski snimatelj: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Prevod na engleski: Dragana Obradović / Dizajn i fotografija: Miljan Nedeljković / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena

CD 5

Na ovom CD izdanju Fakulteta umetonsti u Nišu, svojevrsnoj muzičkoj posveti pod nazivom "Medaljoni plus", Trio Anima izvodi dela kompozitora Konstantina Babića (1927 - 2009) za različite kamerne sastave (sopran, flauta i klavir; flauta i klavir; glas i klavir; glas, flauta, violina i klavir). Iako je po opštem mišljenju najbolji deo Babićevog stvaralaštva horski opus koji ga svrstava među omiljene i najizvođenije domaće autore horske muzike, ključni elementi, svojevrsni lajt-motivi njegovog kompozitorskog rukopisa i umetničke izražajnosti - izuzetno uobličen zvuk, humor, lirizam impresionističkog senzibiliteta, elementi popularne muzike (džeza), sklonost ka folkloru, mocartovska vedrina - prisutni su i u drugim muzičkim žanrovima: instrumentalnoj i vokalnoj kamernoj muzici i klavirskim delima.

Trio Anima iz Niša koji čine Aleksandra Ristić - sopran, Ana Veličković Igić - flauta i Ingrid Janković - klavir osnovan je 2003. godine. Jedan od najuspešnijih i najatraktivnijih gradskih kamernih sastava održao je niz celovečernjih koncerata na svim značajnim muzičkim scenama u zemlji, regionu (Crna Gora, Republika Srpska) i inostranstvu (Italija: serija koncerata pod nazivom "Duša Srbije" - "L'Animadella Serbia", Engleska: nastup na konferenciji "Doing business in Serbia" u Lidsu, celovečernji koncert u crkvi St George's Bloomsbury u Londonu, Mađarska: Manifestacija "Mesec srpske kulture u Mađarskoj" u Budimpešti). trio Anima ostvario je trajne snimke za RTS, Radio Beograd 202, Radio Novi Sad i Radio NIš, a njegove aktivnosti pratile su ugledne medijske kuće u emisijama iz kulture. Deo repertoara Tria Anima čine aranžmani i originalne kompozicije pisane i posvećene upravo ovom kamernom sastavu. među kojima je i triptih Konstantina Babića Prolog, predlog i epilog sa ovog diska. Ansambl je imao veliku čast i privilegiju da u svom radu sarađuje sa velikanima srpske muzike: Oliverom Đurđević, Dejanom Despićem, Konstantinom Babićem, Verom Stanojević i dr. Pored koncertne delatnosti, značajna osobenost Tria Anima je i rad na aranžiranju kompozicija za ovakvu vrstu sastava, pa je i taj domen njihovog rada okarakterisan kao veom uspešan i značajan.

 

Prvo izdanje - Niš, Septembar 2014. / Tonski studio Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: mr Dragan Tomić / Urednik edicije audio i video izdanja: mr Zoran Stanisavljević / Producent i postprodukcija: Boris Bunjac / Tonski snimatelj: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Prevod na engleski: Dragana Obradović / Dizajn: Anita Milić i Miljana Radenković / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena

 

CD 4

Četvrto CD izdanje Fakulteta umetnosti u Nišu predstavlja akordeonistu Nikolu Pekovića (Kraljevo, 1991), jednog od najuspešnijih studenata Odseka za muzičku umetnost, koji je u zvanju saradnika u nastavi započeo i pedagošku karijeru na ovom fakultetu.  Peković je osnovne i master studije završio sa najvišim ocenama u klasi vanrednog profesora mr Miljana Bjeletića. Iz bogate koncertne aktivnosti ovog mladog izvođača izdvajaju se brojni nastupi u Srbiji, regionu (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija), širom Evrope i sveta (Italija, Nemačka, Grčka, Francuska, Letonija, Bugarska, Portugalija, Španija, Rusija, Ukrajina, Slovačka, Belgija, Kina, Kanada, Litvanija), nagrade na prestižnim takmičenjima  (II mesto  na Svetskom kupu harmonike u Kanadi 2013, II mesto  na Svetskom trofeju harmonike u Rusiji 2013, II mesto na Međunarodnom takmičenju „Accoholiday“ u Ukrajini 2011/2013, I mesto u trećem serijalu takmičenja „Ja imam talenat“ 2012, I mesto  na Svetskom trofeju harmonike u Španiji 2010) i značajna priznanja za dosadašnji rad (Povelja Univerziteta u Nišu kao najboljem studentu koji je završio osnovne akademske studije na FU u Nišu 2014, Konstantinovo priznanje  Grada  Niša/Kompanije  “Filip  Moris”  za  ostvaren  akademski  uspeh  i  društveni angažman 2013, Nagrada Kluba Seperste/Erste banke iz Beograda koja nagrađuje talentovane mlade ljude koji pomeraju granice uspeha u različitim oblastima 2010/2012/2014, Medalja vrhovnog Atamana ruske Kozačke vojske 2012). Interpretirajući transkripcije i originalna, malo poznata dela akordeonističke literature različitih stilskih epoha (od baroka do savremenog stvaralaštva), Nikola Peković promoviše harmoniku kao instrument izuzetnih tehničkih i izražajnih mogućnosti.

 

Prvo izdanje - Niš, Oktobar 2014. / Tonski studio Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: mr Dragan Tomić / Urednik edicije audio i video izdanja: mr Zoran Stanisavljević / Producent i postprodukcija: Boris Bunjac / Tonski snimatelj: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Prevod na engleski: Dragana Obradović / Dizajn: Anita Milić i Miljana Radenković / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena

 

CD 3

Na trećem CD izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu predstavljaju se studenti duvačkog odseka (i spec. Jelena Jakovljević, asistent) programom kamernih kompozicija, koji je realizovan u klasi vanrednog profesora Ivana Jelića. Većina oviih mladih izvođača ostvarila je niz uspešnih solističkih i kamernih nastupa, koja su pratila priznanja i nagrade na takmičenjima u zemlji i inostranstvu, pa je ovo izdanje sa kompozicijama autora iz različitih vremenskih epoha i stilskih usmerenja, još jedna umetnička potvrda njihove interpretativne kreativnosti.

 

Prvo izdanje - Niš, Septembar 2014. / Tonski studio Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: mr Dragan Tomić / Urednik edicije audio i video izdanja: mr Zoran Stanisavljević / Producent i postprodukcija: Boris Bunjac / Tonski snimatelj: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Prevod na engleski: Dragana Obradović / Dizajn: Anita Milić i Miljana Radenković / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena

 

CD 2

Drugo diskografsko izdanje Fakulteta umetnosti u Nišu posvećeno je muzici za gitaru. Zastupljena su solistička i kamerna dela (dua i trija) originalno pisana za ovaj instrument, kao i prerade kompozicija namenjene drugim instrumentima. Ostvarenja na disku predstavljaju slušaocima stilsko - geografsku zvučnu mapu muzičke literature za gitaru od 18. veka do danas, čiji su autori evropski i južnoamerički kompozitori. Izvođači su studenti programa osnovnih akademskih studija - Gitara, u klasi profesora mr Vesne Petković, mr Miloša Janjića i klasi kamerne muzike profesora Bratislava Zlatkovića.

Prvo izdanje - Niš, Jun 2014. / Tonski studio Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: mr Dragan Tomić / Urednik edicije audio i video izdanja: mr Zoran Stanisavljević / Producent i postprodukcija: Boris Bunjac / Tonski snimatelj: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Prevod na engleski: Ivana Đelić / Dizajn: Anita Milić / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena

CD 1

Prvo diskografsko izdanje Fakulteta umetnosti u Nišu predstavlja još jedan u nizu rezultata i projekata kojima ova ustanova sa desetogodišnjom tradicijom nastoji da prezentuje i trajno sačuva dostignuća svojih studenata i profesora na području umetnosti izvođaštva klasične muzike.

Ovo izdanje je u stvari, logičan i očekivani nastavak kontinuirane koncertne aktivnosti, koja se u vidu solističkih, kamernih i orkestarskih nastupa redovno odvija kako na podijumu Koncertno-izložbenog prostora Fakulteta umetnosti tako i u drugim koncertnim salama grada. U kontekstu angažovanosti na promovisanju klasične muzike i visokih interpretativnih dometa u kulturnom životu Niša, ovaj CD predstavlja još jednu potvrdu raznolikog medijskog delovanja profesora i studenata Fakulteta umetnosti.

Široko postavljen stilski i žanrovski raspon kompozicija na disku rasprostire se od barokne do savremene literature, otkrivajući jednu osobenu umetničku znatiželju i afinitet prema istraživanjima u domenu umeća i mogućnosti interpretacije.

Izvođači kompozicija na ovom izdanju su studenti studijskih programa za izvođačke umetnosti (uz saradnju spec. asistenta Jelene Jakovljević i viših umetničkih saradnika Bojana Mladenovića i Stevana Spalevića) koji su zahvaljujući talentu, predanosti, individualnom i ozbiljnom interpretativnom pristupu ostvarili zapažene rezultate tokom studija, a uspešnim javnim nastupima i nagradama na takmičenjima već nagovestili i perspektivne izvođačke karijere.

 

Prvo izdanje - Niš, maj 2013. / Tonski studio Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: dr Suzana Kostić / Producent i postprodukcija: Boris Bunjac / Tonski snimatelj: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Dizajn: Anita Milić / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena