Go to Top

RAČUNARSKO-INFORMACIONI CENTAR

Primarne delatnosti računarsko-informacionog centra su obezbeđivanje tehničkih preduslova za rad naučno-obrazovnog kadra na Fakultetu, obezbeđivanje mrežne infrastrukture, internet veze, održavanje serverske infrastrukture i radnih stanica u okviru Fakulteta, obezbeđivanje i održavanje zvaničnog sajta Fakulteta, i njemu pridruženih podsajtova, postavljanje i održavanje web platforme za potrebe nastave, kao i razvoj drugih informacionih sistema za potrebe Fakulteta. Centar pruža podršku za multimedijalne prezentacije, video konferencije, informatičku edukaciju, video streaming (prenos u realnom vremenu domaćih i stranih konferencija i workshop skupova) i učenje na daljinu.

 

 

  • ORGANI CENTRA
  • NASTAVNI PORTAL - MOODLE
  • LIVE STREAM
 

Šef Računarsko-informacionog centra

Vladana Mitrović

018 513 271

vladana@artf.ni.ac.rs

 

 

 

Sistem-inženjer

Dejan Krasić

018 513 271

email: dejan.krasic@artf.ni.ac.rs

Moodle je internet platforma namenjena za edukaciju na daljinu (Distance Learning), odnosno otvoren i svima dostupan sistem asinhrone nastave uz pomoć internet tehnologija, sa ciljem da poboljša i učvrsti kvalitet i efikasnost nastave.

Sistem je dizajniran tako da nastavnicima, kao i krajnjim korisnicima nisu potrebna napredna znanja, već samo osnovno poznavanje rada na računaru i internetu.

Moodle će na lak i brz način proširiti vašu učionicu na internet.

 

Nastavni portal Fakulteta umetnosti u Nišu (LINK)

Predavanje pijanistkinje Emine Serdaroglu, Turska

Završna predavanja u okviru Majstorskog kursa prof. Đorđa Milojkovića

Koncertna predavanja prof. Inakia Alberdia, Španija

 

LIVE STREAM snimci na YouTube kanalu Fakulteta