Go to Top

Koordinatori

Univerzitet u Nišu

 

Centar za unapređenje kvaliteta
mr Dragan Jovanović, docent
mr Jelena Kitić, docent

 

Centar za međunarodnu saradnju
mr Milena Injac, redovni profesor
mr Katarina Đorđević, redovni profesor

 

Centar za razvoj karijere studenata
mr Aleksandar Jakovljević, vanredni profesor
mr Jelena Trajković, docent

 

Centar za doživotno učenje
dr Velimir Karavelić, docent
dr Jelena Cvetković, docent

 

Glavni koordinator za stručnu praksu
dr Miomira Đurđanović, vanredni profesor