Go to Top

SEKRETARIJAT

U ovoj organizacionoj jedinici iz delatnosti Fakulteta obavljaju se sledeći poslovi: pravni, kadrovski, računovodstveni, poslovi vezani za nastavu, administrativni, tehnički i drugi srodni poslovi koji su od zajedničkog interesa za obavljanje delatnosti Fakulteta. Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Fakulteta.

 

 

  • Sekretar
  • Služba za opšte i pravne poslove
  • Služba za nastavu i studentska pitanja
  • Služba za materijalno - finansijsko poslovanje
  • Služba za održavanje i obezbeđenje objekta
 

Sekretar Fakulteta

 

 

Dušica Radonjić

+381 18 295 096

dusica@artf.ni.ac.rs

 

 

Sekretar Dekanata

 

 

Ivana Đelić

+381 18 245 379

ivana@artf.ni.ac.rs

Šef službe za opšte i pravne poslove

 

 

Vladimir Đokić

+318 18 513 272

vlada@artf.ni.ac.rs

 

 

Stručni saradnik za opšte i pravne poslove i javne nabavke

Irena Miladinović

+318 18 513 272

irena@artf.ni.ac.rs

 

Šef službe za nastavu i studentska pitanja

 

 

Snežana Mirković

+381 18 522 396

snezanam@artf.ni.ac.rs

 

 

 

Referent za studentska pitanja

Anđela Vujačić

andjela@artf.ni.ac.rs

+381 18 522 396

 

Šef službe za materijalno-finansijsko poslovanje

 

 

Snežana Stefanović

+381 18 206 500

snezanas@artf.ni.ac.rs

 

 

 

Stručni saradnik za materijalno finansijske poslove

Bratislava Milovanović

+381 18 206 500

bratisla@artf.ni.ac.rs

 

Stručni saradnik finansijske operative

Iva Rađenović

+381 18 206 500

Stručni saradnik za investicionu izgradnju i održavanje objekata Fakulteta

 

 

Stevan Žunić

+381 18 513 271

stevan@artf.ni.ac.rs

 

 

 

Šef službe

 

 

 

Živana Filipović, pomoćni radnik

 

 

Goran Đorđević, domar

Dragan Spasić, pomoćni radnik

Miodrag Miljković, pomoćni radnik

Danijela Mihailović, pomoćni radnik

Marina Petrović, pomoćni radnik