Go to Top

CENTAR ZA DOŽIVOTNO UČENJE

Centar za doživotno učenje je organizaciona jedinica Fakulteta u okviru koje se obavlјaju sledeći poslovi:
- kreiranje i organizovanje stručnih, umetničkih i naučnih kurseva iz svih oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike, u različitom trajanju, u skladu sa Statutom Fakulteta umetnosti u Nišu
- Kreiranje, akreditovanje i održavanje seminara za stručno usavršavanje nastavnika, u skladu sa kriterijumima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja
- Organizovanje umetničkih radionica, letnjih programa, kolonija, kampova i sličnih aktivnosti; Saradnja sa umetnicima i stručnjacima iz oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike iz Republike Srbije, regiona i sveta, radi sprovođenja zajedničkih programa doživotnog obrazovanja iz oblasti od interesa za Fakultet umetnosti u Nišu
- Objavlјivanje publikacija i sprovođenje istraživanja iz oblasti doživotnog učenja, naročito o efikasnosti i svrsishodnosti doživotnog učenja, podržavanje aktivnosti studenata iz ove oblasti
- Drugi poslovi vezani za proces doživotnog učenja

 

.

  • ORGANI CENTRA
  • DOKUMENTI
 

Upravnik

mr Dragan Tomić, vanredni profesor

 

Odbor

Prof. dr Danijela Stojanović, prodekan za umetničko-naučni rad

Prof. mr Katarina Đorđević, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju

Prof. dr Slobodan Radojković

Prof. mr Ivana Mirović

Prof. Miloš Mijatović

Doc. Sanja Dević

Mas. Marko Micić, šef Multimedijalnog centra