Go to Top

AUDIO

 

Prvo diskografsko izdanje Fakulteta umetnosti u Nišu predstavlja još jedan u nizu rezultata i projekata kojima ova ustanova sa desetogodišnjom tradicijom nastoji da prezentuje i trajno sačuva dostignuća svojih studenata i profesora na području umetnosti izvođaštva klasične muzike.

Ovo izdanje je u stvari, logičan i očekivani nastavak kontinuirane koncertne aktivnosti, koja se u vidu solističkih, kamernih i orkestarskih nastupa redovno odvija kako na podijumu Koncertno-izložbenog prostora Fakulteta umetnosti tako i u drugim koncertnim salama grada. U kontekstu angažovanosti na promovisanju klasične muzike i visokih interpretativnih dometa u kulturnom životu Niša, ovaj CD predstavlja još jednu potvrdu raznolikog medijskog delovanja profesora i studenata Fakulteta umetnosti.
Široko postavljen stilski i žanrovski raspon kompozicija na disku rasprostire se od barokne do savremene literature, otkrivajući jednu osobenu umetničku znatiželju i afinitet prema istraživanjima u domenu umeća i mogućnosti interpretacije.
Izvođači kompozicija na ovom izdanju su studenti studijskih programa za izvođačke umetnosti (uz saradnju spec. asistenta Jelene Jakovljević i viših umetničkih saradnika Bojana Mladenovića i Stevana Spalevića) koji su zahvaljujući talentu, predanosti, individualnom i ozbiljnom interpretativnom pristupu ostvarili zapažene rezultate tokom studija, a uspešnim javnim nastupima i nagradama na takmičenjima već nagovestili i perspektivne izvođačke karijere.

Prvo izdanje - Niš, maj 2013. / Tonski studio Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: dr Suzana Kostić / Producent i postprodukcija: Boris Bunjac / Tonski snimatelj: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Dizajn: Anita Milić / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena

 

 

01 – Domenico Scarlatti – Sonata K.213/L.108 / Nikola Ðordevic, gitara

U instrumentalnom opusu Domenika Skarlatija zbirci Sonata pripada posebno mesto prvenstveno zbog rokoko ležernosti i lakoce virtuoziteta, dijaloga i komunikacije.

02 – Johann Sebastian Bach – Prelude & Fugue h-moll Book 1 / Nikola Cvetkovic, klavir

Po oceni poznatog pijaniste Hansa fon Bilova (Hans von Bülow), Bahova zbirka preludijuma i fuga "Dobro temperovani klavir" za svakog pijanistu ima znacaj Starog Zaveta.

03 - Jean Philippe Rameau - Les Cyclopes / Nikola Pekovic, harmonika

Svita za klavsen Kiklop francuskog kompozitora Žan Filip Ramoa reprezentuje tipicne karakteristike francuske muzike 18. veka - prefinjenu senzitivnost i obilje stvaralacke imaginacije.

04 - Henry Eccles - Viola Sonata in g-minor - I Largo / Ðorde Milanovic, viola i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja

Stvaralaštvo malo poznatog engleskog kompozitora baroknog perioda Henrija Eklea obeleženo je sintezom uticaja francuske i italijanske muzike, kojom je u smeni laganih i brzih stavova ozvucena i Sonata za violu g-moll.

05 - Henry Eccles - Viola Sonata in g-minor - II Allegro

Ðorde Milanovic, viola i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja

06 - Henry Eccles - Viola Sonata in g-minor - III Adagio

Ðorde Milanovic, viola i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja

07 - Henry Eccles - Viola Sonata in g-minor - IV Allegro vivace

Ðorde Milanovic, viola i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja

08 - Wolfgang Amadeus Mozart - Adagio for Violin & Piano K. 261 / Mihajlo Jovanovic, violina i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja

Adagio za violinu i klavir prenosi slušaocima onu jednostavnu, a istovremeno uzvišenu mocartovsku kantabilnost, karakteristicnu za brojne lagane stavove ovog umetnika.

09 - Gabriel Fauré - Pavana op.50 / Jelena Jakovljevic, Zorana Ignjatovic, Angelina Nikolic, Mirko Matovic - kvartet flauta

Pavana "francuskog" Bramsa Gabrijela Forea, kompozitora koji je naj-više domete ostvario na podrucju instrumentalne minijature, protice u poeticno-nostalgicnoj atmosferi prizivanja muzicke prošlosti.

10 - Jules Demersseman - Solo de COncert op.82 No.6 / Mirko Matovic, flauta i Stevan Spalevic, klavirska saradnja

Najpoznatije ostvarenje francuskog kompozitora i flautiste iz 19. veka Žila Demersmoa, Solo de COncert, inspirisano je napuljskom narodnom igrom saltarello, zbog cega je i dobilo naziv Italijanski koncert.

11 - Adalbert Markovic - Tri plesa za 4 klarineta - I Gavotte / Andrija Mirkovic, Miroslav Corda, Aleksa Stojadinovic. Ðorde Jovanovic - kvartet klarineta

Adalbert Markovic je hrvatski autor obimnog opusa za razlicite instrumentalne i vokalne ansambe u kojima, kao i u starim igrama ovog minijaturnog ciklusa, koristi muzicku leksiku, kompoziciono-tehnicke i izražajne postupke savremenog (mada ne i avangardnog) muzickog diskursa.

12 - Adalbert Markovic - Tri plesa za 4 klarineta - II Sarabande

Andrija Mirkovic, Miroslav Corda, Aleksa Stojadinovic. Ðorde Jovanovic - kvartet klarineta.

13 - Adalbert Markovic - Tri plesa za 4 klarineta - III Gigue

Andrija Mirkovic, Miroslav Corda, Aleksa Stojadinovic. Ðorde Jovanovic - kvartet klarineta

14 - Anton Stingl - Spielmusik in C op.23 - I Munter / Stefan Šalarevic, Filip Aleksic, Stefan Jovandaric - trio gitara

Nemacki gitarista, kompozitor i pedagog Anton Štingl, kroz tri kontrastna stava Muzicke igre (Spielmusik) in C upravo se poigrava razlicitim žanrovskim, formalnim i stilskim elementima klasicne i popularne muzike u ležernoj atmosferi džez improvizacije.

15 - Anton Stingl - Spielmusik in C op.23 - II Ruhig

Stefan Šalarevic, Filip Aleksic, Stefan Jovandaric - trio gitara

16 - Anton Stingl - Spielmusik in C op.23 - III Rondo

Stefan Šalarevic, Filip Aleksic, Stefan Jovandaric - trio gitara

17 - Astor Piazzolla - Lo que Vendra / Nikola Ðordevic, Dušan Ðordevic - duo gitara

Astor Pjacola, argentinski majstor novog tanga (tango nuevo) oplemenio je ovaj izazovni, dinamicni i strastveni žanr nacionalne popularne kulture razlicitim elementima džeza, klasicne i operske muzike.