Go to Top

MULTIMEDIJALNI CENTAR

Multimedijalni centar je resurs savremenih servisa komunikacione i informacione tehnologije, čijom implementacijom se dodaje novi kvalitet akademskom okruženju. Ovaj centar podržava akademsku zajednicu u prikupljanju i prenošenju stručnog znanja radi unapređenja obrazovanja, istraživanja, kulture, umetnosti i nauke.

Delatnost centra se ostvaruje kroz nove modele prezentacije kulturne delatnosti, vodeći računa, pre svega, o kvalitetu. Raznovrsnim programima - koncertima, društvenim i naučnim tribinama, scenskim, muzičkim, likovnim programima, multimedijalnim i interdisciplinarnim projektima Centar mora po svojoj otvorenosti i prijemčivosti pratiti nove tendencije u kulturi i umetnosti. Multimedijalni centar svoju delatnost obavlja u Koncertno izložbenom prostoru u okviru kojeg je i Tonski studio Fakulteta sa savremenom opremom za snimanje i tonsku produkciju.

 

 

 • ORGANI CENTRA
 • KONCERTNO-IZLOŽBENI PROSTOR
 • KONCERTNA SEZONA
 • IZLOŽBENA SEZONA
 • LINKOVI
 

Šef Multimedijalnog centra

 

 

Marko Micić

+381 63 411 959

marko@artf.ni.ac.rs

 

 

 

Tehničar-snimatelj

Miodrag Obradović

+381 63 235 962

obradovic.miodrag@artf.ni.ac.rs

 

Stručni saradnik za izdavaštvo

Ninoslava Girić

Fakultet umetnosti u Nišu poseduje Koncertno-izložbeni prostor koji je jedan od najopremljenijih, najboljih i najmodernijih u ovom delu Srbije.

 

Koncertno - izložbeni prostor FU (LINK)

Ideja realizovanja koncertne sezone je promocija studenata i prezentacija profesora Fakulteta umetnosti u Nišu, kao i gostujućih umetnika iz zemlje i sveta. Koncertna sezona se održava u Koncertno - izložbenom prostoru - ul. Knjaževačka 2a. Sezona je podeljena na prolećni deo mart - jun, i jesenji deo oktobar - decembar. Sezona počinje revijalnim koncertom "Damama na dar" dok je zatvaranje sezone rezervisano za tradicionalni Novogodišnji koncert studenata i profesora FU.

 

Oficijalni sajt Koncertne sezone FU

Cilj izložbene sezone je promocija studenata i prezentacija profesora Fakulteta umetnosti u Nišu, kao i gostujućih umetnika iz zemlje i sveta. Izložbena sezona realizuje se na više lokacija.

Galerije

 • Koncertno-izložbeni prostor FU - ul. Knjaževačka 2a
 • Galerija Savremene Likovne Umetnosti - Kej Kola Srpskih Sestara 1/II
 • Galerija Srbija - Trg oslobođenja br. 13
 • Paviljon u Tvrđavi - nekadašnji turski arsenal
 • Salon 77 - Beli begova džamija u Tvrđavi iz 1523. godine
 • Društvo arhitekata Niša - ul. Generala Milojka Lešjanina br.52

 

Oficijalni sajt Izložbene sezone FU

Multimedijalni centar zadužen je za ažuriranje internet prezentacija kao i oficijalnih prezentacija na društvenim mrežama.

 

INTERNET PREZENTACIJE

 

DRUŠTEVE MREŽE