Go to Top

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAMI

  • DEPARTMAN ZA MUZIČKU UMETNOST
  • DEPARTMAN ZA LIKOVNE UMETNOSTI
  • DEPARTMAN ZA PRIMENJENE UMETNOSTI
 

Muzička teorija i pedagogija

 

Studijski program Muzička teorija i pedagogija – Master akademske studije – ima za cilj osposobljavanje studenata za bavljenje muzičkom pedagogijom i teorijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima muzičke pedagogije na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Kompleksnost sadržaja studijskog programa omogućava sticanje znanja i veština iz oblasti teorijskih disciplina, razvijanje sposobnosti za analitički pristup muzici, interpretaciju, sticanje iskustva u percepciji muzike, usvajanje metoda za praktičnu primenu stečenih znanja u budućem pedagoškom i umetničkom radu. Izlaganje i realizacija studijskog programa odvijaju se u korelaciji i interakciji sadržaja teorijske i praktične nastave, kroz postepeno i sistematično savlađivanje jednostavnijih, a zatim i složenijih sadržaja. Stručni naziv koji se stiče na kraju Master akademskih studija jeste Master teoretičar umetnosti. 

Izvođačke umetnosti

Studijski program Master akademske studije – Izvođačke umetnosti, moduli: Klavir, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Horna, Solo-pevanje, Gitara, Harmonika je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje izvođačkom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima Master akademskih studija na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Uslovi za upis na studijski program Master akademske studije – Izvođačke umetnosti definisani su članom 15 Pravilnika o upisu studenata na studijske programe. Ovaj studijski program osmišljen je sa ciljem postizanja visokih kompetencija u razumevanju i izvođenju različitih kompozicionih tehnika unutar savremenih estetičkih i poetičkih umetničkih koncepata uz razvoj visokog stepena umetničke individualnosti i izražajnosti. Sadržaj studijskog programa koncipiran je u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse i omogućava edukovanje koncertnog izvođača, orkestarskog i kamernog muzičara, korepetitora, muzičkog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti koja je osposobljena za rad u srednjim muzičkim školama, aktivno učešće u muzičkom životu i nastavak usavršavanja na specijalističkim akademskim i umetničkim doktorskim studijama. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu koncertnu aktivnost, učešće u radu ansambala, za pedagoški i kreativan rad u srednjim muzičkim školama. Po završetku Master akademskih studija, student stiče akademski naziv Master - muzički umetnik.

Slikarstvo

 

Studijski program Master akademske studije – Slikarstvo je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje likovnom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima slikarstva na visokoškolskim likovnim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Sadržaj studijskog programa je koncipiran u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u pred -školskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i umetničkim srednjim školama, interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u likovnom životu i nastavak usavršavanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama. Student završetkom studija dobija diplomu Master likovni umetnik. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene i činjenici da obrazuje studente za samostalnu slikarsku aktivnost, učešće u radu umetničkih timova i institucija kulture, za pedagoški i kreativan rad u predškolskim institucijama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i srednjim umetničkim školama.

Grafički dizajn

 

Studijski rogram Master akademske studije – Grafički dizajn je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje primenjenom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima grafičkog dizajna na visokoškolskim primenjenim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Sadržaj studijskog programa je koncipiran u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i umetničkim srednjim školama, interdisciplinarnim istraživačkim, štamparijama, grafičko-dizajnerskim i umetničkim timovima, marketing timovima(agencijama) i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u domenu primenjene umetnosti i nastavak usavršavanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama. Student završetkom studija dobija diplomu Master - primenjenog umetnika Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu dizajnersku aktivnost, učešće u radu dizajnerskih i umetničkih timova i institucija kulture, za pedagoški i kreativan rad u predškolskim institucijama ,osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i srednjim umetničkim školama.