Go to Top

Bibliografija radova Stevana St. Mokranjca

U godini obeležavanja stogodišnjice smrti Stevana Stojanovića Mokranjca (2014.), Fakultet umetnosti u Nišu, kao naučna i obrazovna ustanova u polju muzičke umetnosti, pridružuje se obeležavanju ovog jubeleja svojim naučno-istraživačkim projektom u vidu bibliografije umetnika a realizaciju ovog projekta radi u okviru svoje bibliotečke delatnosti. Projekat je odobren od strane Ministarstva kulture i informisanja, a krajnji rezultat jeste izdanje monografije Bibliografija radova Stevana St. Mokranjca, autora Vesne Gagić, višeg dipl. bibliotekara i dr Miomire M. Đurđanović a u izdanju Fakulteta umetnosti. Bibliografija obuhvata oko dve hiljade bibliografskih jedinica.