Go to Top

VESTI

Fakultet umetnosti u Nišu dobio NIO akreditaciju


Objavljeno

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dana 1.11.2016. godine, doneo je odluku o akreditaciji Fakulteta umetnosti u Nišu u oblasti humanističkih nauka – muzička umetnost, likovna umetnost, primenjena umetnost i dizajn, nauke o umetnosti za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Obaveštenje nastavnicima, saradnicima i nenastavnom osoblju Fakulteta umetnosti


Objavljeno

Povodom Dana Fakulteta umetnosti, u petak, 02.12.2016. godine sa početkom u 12 sati, u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta, Knjaževačka 2a, biće održana Svečana akademija.

Nastava se neće održavati od 11 do 15 sati, kako bi svi nastavnici, saradnici, nenastavno osoblje i studenti mogli da prisustvuju Svečanoj akademiji.

Srdačno,
Rukovodstvo Fakulteta