Go to Top

dr Danijela Ilić, docent

dr Danijela Ilić (1966), diplomirala 1992. na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju na odseku za Muzičku teoriju i pedagogiju. Magistrirala 1996. sa temom Uloga i značaj kode u logičkoj organizaciji muzičke forme u Betovenovom stvaralaštvu. Doktorske studije na temu Svita u XIX i XX veku odbranila je 2008. jednoglasnom odlukom dvadeset članova komisije na Državnoj muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov u Sofiji, Bugarska, u klasi redovnog profesora Penče Stojanova. Završila je specijalizaciju 2007. na Fakultetu EPTE u Rimu, Italija, na smeru za Muzikologiju, sa temom Moris Ravel - koncert za levu ruku i orkestar, u D-duru. Od 1995. radi  na VMŠ u Nišu na predmetima Istorija muzike i Muzički oblici u zvanju višeg predavača. Od 2003. radi u zvanju docenta na FU u Nišu, na predmetu Muzički oblici. Osnivač je Međunarodnog simpozijuma kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara koji se održava u Sokobanji od 2005. Autor je udžbenika Sredstva izražavanja u muzici (Nota Knjaževac) 2002., a 2008. objavila je specijalistički rad sa temom Moris Ravel – koncert za levu ruku i orkestar u D-duru, (Punta, Niš). Monografiju Srpska svita u kontekstu nacionalnih i evropskih muzičkih tradicija, (Dimi 99, Sofija, Bugarska) objavila je 2008. Učesnik brojnih stručnih seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu (R. Srpska, Bosna, Makedonija, Bugarska, Rusija).