Go to Top

dr Dragan Žunić, redovni profesor

dr Dragan Žunić (1952), studije sociologije završio u Nišu. Doktorat socioloških nauka stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1984., odbranivši tezu pod naslovom Razvoj ideje estetičkog humanizma. Služi se engleskim i nemačkim jezikom. Studijske boravke imao je na Rur-univerzitetu u Bohumu, Nemačka (1989), i na Univerzitetu u Beču, Austrija (1991). Radio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1978-2004.g. predmete: Sociologija umetnostiEstetikaSociologija kulture i umetnosti sa kulturnom istorijom Srba. Od oktobra 2004.g. radi kao redovni profesor na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, gde predaje sledeće predmete: Sociologija kultureSociologija kulture i umetnostiFilozofija umetnosti 1 i 2, Estetika 1 i 2. Godinama je držao predavanja iz Estetike za postdiplomce Studijske grupe za anglistiku i Studijske grupe za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu. U zimskom semestru školske 2006/07.g. držao je kurs Književnost i identiteti: književna konstrukcija sopstva na postdiplomskim studijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za srpsku književnost, smer: Srpska književnost. Od školske 2011/12. angažovan je za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama na Departmanu za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, iz kurseva: Istorija estetike 1 i 2 (i Sistematska estetika 1 i 2 za školsku 2011/12.). Od školske 2011/12. izvodi nastavu i na doktorskim studijama filologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, iz kurseva Pregled estetičkih teorija i Estetika 20. veka. Obavljao je sledeće funkcije na univerzitetu: prodekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu (1989-1991), upravnik Studijske grupe za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu (1991-1992), upravnik Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu (1992-1996), prorektor Univerziteta u Nišu (X 2000 – II 2001), dekan Filozofskog fakulteta u Nišu (III 2001 – X 2004). Sada obavlja sledeće funkcije: načelnik Odseka za proučavanje naroda odnosno (od 2009) Odseka društvenih nauka Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu (od 2001.g. do danas), zamenik upravnika Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu (od 2002.g. do danas). Svoj naučni rad centrira oko sledećih tema: estetska kultura; istorija kultura; umetnost u društvu – društvo u umetnosti; ukus i obrazovanje ukusa; književnost i identiteti; književnost i saznanje; književnost i istorija; hermeneutički problemi interpretacije simboličkih tvorevina. Objavio je više desetina naučnih radova iz oblasti estetike, sociologije kulture, sociologije umetnosti, i sledeće autorske knjige: Estetički humanizam (Niš 1988); Likovi oblika: fragmenti o umetnosti (Niš 1991); Svakidašnji ukus: kritika moći sviđanja (Niš 1994); Sociologija umetnosti (Niš 1995); Nacionalizam i književnost: srpska književnost 1985-1995 (Niš 2002); Vesela estetika (Niš 2004, Beograd 2008); Pričanje smisla: književnost i saznanje (Beograd 2010);Otići (Leskovac/Beograd 2012). Priredio je sledeće publikacije: Estetsko i sveto (Niš 1994); Prava manjina (Niš 2005); Tradicionalna estetska kultura: estetska dimenzija kuće (Niš 2006); Tradicionalna estetska kultura: svakodnevlje i praznik (Niš 2007); Tradicionalna estetska kultura: telo i odevanje (Niš 2009); Tradicionalna estetska kultura: hleb (Niš 2010); Tradicionalna estetska kultura: igra (Niš 2011). Član je Sociološkog društva Srbije, Estetičkog društva Srbije, Evropskog društva kulture (SEC), Srpskog filozofskog društva. Promovisan je u počasnog doktora 21. maja 2004. (doctor honoris causa) Velikotrnovskog univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije, Veliko Trnovo, Bugarska. Za knjigu Pričanje smisla: književnost i saznanje (Beograd: KIZ Altera, 2010) dobio je nagradu Zadužbine Nikolaj Timčenko u Leskovcu, za 2010. godinu.