Go to Top

dr Franc Curk, redovni profesor

dr Franc Curk (1949), diplomirao 1972. na Akademiji za likovne umetnosti u Ljubljani, u klasi profesora Gabrijela Stupice. Postdiplomske studije na Odseku za konzervaciju i restauraciju završio kod profesora Mirka Šubica 1974. na istoj Akademiji. Godine 1979. stiče zvanje doktora likovnotehnoloških nauka. Radi kao redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Član je Udruženja konzervatora Srbije, Slovenačkog konzervatorskog društva i Društva Konzervator, ICOM-a, ETN (Eurepian Textile Network), Udruženja likovnih umetnika Srbije, A.I.A.P.-a, Saveza društava likovnih umetnika Slovenije, Društva likovnih umetnika Ljubljana, Asocijacije umetnika elektronskih medija i Grupe Arte. Imao je 68 samostalnih izložbi i učestvovao na 323 grupne izložbe u zemlji i inostranstvu a za svoj umetnički rad primio brojna priznanja i nagrade. Objavio je 2 knjige, 82 stručna rada, 22 eseja i likovne kritike i 8 prevoda. Aktivno je učestvovao na 12 međunarodnih simpozijuma i održao 20 predavanja na naučnim i stručnim skupovima. Vodio je 22 istraživačka projekta. Konzervirao je 14 nepokretnih spomenika kulture i više hiljada pokretnih spomenika kulture u zemlji i inostranstvu. Njegovi radovi se nalaze u brojnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. O radu dr Franca Curka objavljeno je 280 bibliografskih jedinica, a 10 značajnijih jedinica su: 1972. Studentska Prešernova nagrada, Ljubljana, Slovenija; 1977. Dyplom honorowy na 10. Ogolnopolski plener przemyslowy, Katovice, Poljska; 1982. Otkupna nagrada na Internationale di Grafica-Intergraf, Udine, Italija; 1986. Otkupna nagrada na 19. Hercegnovskom zimskom salonu, Hercegnovi, Crna Gora; 1989. Honory mention, Prix Ars Electronica 89, ORF, Linc, Austrija; 1989. Priznanje na 4. Internacionalnom Bijenalu Print Exhibit: 1989 ROC, Taipei, Republika Kina; 1990. I Nagrada, Digitart, Budimpešta, Mađarska; 1991. Zlatna igla, Prolećna izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije i Saveza likovnih umetnika Vojvodine, Beograd, Srbija – najviše esnafsko priznanje za grafiku ULUS-a i ULUV-a; 1996. Za konzervatorski rad primio najviše esnafsko priznanje Udruženja konzervatora Srbije; 2012. Velika nagrada Art Centra, Beograd, Srbija;