Go to Top

dr Ljiljana Petrović, nastavnik stranog jezika

Dr Ljiljana Petrović (1964), diplomirala je na dvopredmetnoj grupi Francuski jezik i književnost i italijanski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Filološko-umetničkom fakultetu (FILUM) u Kragujevcu 2015. godine, odbranila je doktorsku disertaciju iz oblasti komparativne književnosti (italijanske i francuske) i stekla akademski naziv doktora filoloških nauka. Predavala je u Gimnaziji "Svetozar Marković", na Francuskom institutu, na Višoj muzičkoj školi, a od 2002. godine i na Fakultetu umetnosti u Nišu. Za simultane i konsekutivne prevode angažovana je u Francuskom kulturnom centru i na međunarodnim konferencijama. Od 2007. godine, stalni je sudski prevodilac za italijanski i francuski jezik pri Okružnom sudu u Nišu. Stipendista je italijanske Vlade na Univerzitetu za strance u Peruđi i francuske Vlade na Institutu za francuske studije u Turu i u Međunarodnom centru za pedagoška istraživanja u Nantu. Od 2009. je na Fakultetu umetnosti u Nišu, u zvanju predavača za Italijanski jezik. Autor je više naučnih radova i učesnik naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.