Go to Top

dr Mina Mendelson, vanredni profesor

dr Mina Mendelson (1978), diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Fern Rašković 2000., magistrirala 2003., a trenutno je student završne godine doktorskih studija violine. Dobitnik je velikog broja nagrada na republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima. Održala je veliki broj resitala u reprezentativnim salama širom Srbije. Nastupala kao solista sa BGO Dušan Skovran, Kamernim ansamblom Mokranjac i sa Gudačima Svetog Đorđa, a kao član istoimenog gudačkog kvarteta učestvovala na majstorskom kursu u Londonu, u klasi prof. D. Takenoa. Kao stipendista Vlade Kraljevine Norveške usavršavala se na Univerzitetu u Kristijansandu kod prof. S. Grolmus i prof. S. Baradua, kao i na majstorskom kursu violiniste S. Krstića u Kotoru 2003. godine. Od 2002. angažovana je kao zamenik koncert-majstora u BGO Dušan Skovran. Nastupala je na BEMUS-u, NOMUS-u, Ohridskom letu, Festivalima u Sofiji, Bodrumu i Sapanci, Kalemegdanski sutoni, Umetnost protiv rata, a snimala je za Radio i TV Beograd. Paralelno sa solističkom i kamernom koncertnom aktivnošću bavi se i pedagogijom, 2002/2003. profesor violine MŠ Mokranjac u Požarevcu. Na Fakultetu umetnosti u Nišu radi od 2003. godine. Trenutno je docent na Katedri za gudačke instrumente.