Go to Top

dr Miomira Đurđanović, vanredni profesor

dr Miomira Đurđanović (1970), diplomirani muzički pedagog, magistrirala je na Odseku za opštu muzičku pedagogiju Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Na Univerzitetu u Nišu, Učiteljskom fakultetu u Vranju, 2011. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj metodike opšteg muzičkog obrazovanja u Srbiji u 20. veku. Na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju vanredni profesor zadužena je za izvođenje nastave na osnovnim i master akademskim studijama za nastavni predmet Metodika nastave muzičke kulture. U izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu, objavila je monografiju pod nazivom Nastava muzike u Srbiji u 19. i 20. veku. U izdanju „Note“ Knjaževac objavila je tri metodičko-didaktička priručnika koji su Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akreditovani za realizaciju muzičke nastave u opšteobrazovnim školama. Učesnik je naučnih skupova u Srbiji, Republici Srpskoj, Bugarskoj i Rusiji. Član je Društva predmetnih didaktičara Srbije i rukovodilac predmetne sekcije za nastavu muzičke kulture. Autor i moderator akreditovanog seminara ZUOV-a za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika u školskoj 2014/2015. i 2015/2016. godini. Recenzirala je udžbenike i priručnike, naučne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Član je redakcionog odbora časopisa: Journal of Subject Didactics, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. Područja interesovanja su joj: metodika muzičke nastave u Srbiji, pedagoška nastavna praksa, udžbenička literatura za nastavni predmet muzička kultura u opšteobrazovnim i srednjim školama Srbije.