Go to Top

Harmonija Harmonike – Saradnja Fakulteta umetnosti u Nišu i Fakulteta „Muzikene“ iz San Sebastjana

Od 2016. godine Fakultet umetnosti u Nišu se intenzivnije bavi međunarodnom saradnjom koja će imati veliki uticaj na razvoj studenata i profesora Fakulteta umetnosti i publike Niša i jugoistočne Srbije kroz saradnju sa fakultetom „Muzikene“ iz San Sebastjana. Razvoj, afirmacija i promocija studenata u Španiji ogleda se u nastupu studenata harmonike FU u Nišu na internacionalnom takmičenju „Arasate“ u Španiji, saradnji sa studentima kompozicije i profesorima fakulteta „Muzikene“ i premijernim izvođenjem kompozicija koje su posvećene studentima FU. Premijerni koncert se izvesti u San Sebastjanu, a potom i u Nišu. Studenti harmonike FU u Nišu će pomenute kompozicije snimiti u tonskom studiju Fakulteta umetnosti i objaviti CD koji će biti promovisan u Srbiji i Španiji.