Go to Top

Miljana Radenković, asistent

Miljana Radenković (1989) diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Nišu 2012. godine na studijskom programu Grafički dizajn, a 2013. godine je na istom fakultetu završila master akademske studije. Trenutno je na doktorskim studijama, smer Primenjene umetnosti i dizajn, na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. U toku školovanja bila je korisnik studentske stipendije Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, kao i stipendista Fonda za mlade talente Dositeja. Radi kao asistent za Užu umetničku oblast - Grafički dizajn, Grafičke komunikacije na Odseku za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu. Od niza realizovanih projekata i objavljenih radova iz oblasti grafičkog dizajna, ističu se: fotografija na temu Siromaštvo- re:akcija? objavljena u specijalnom broju magazine Lice ulice povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva; idejno rešenje jedne od spomen-česama u okviru projekta 17 česama za 17 vekova Milanskog edikta u Nišu; plakat Water is life, objavljen u Časopisu za književnost, umetnost i kulturu Gradina; dizajn korica za monografiju Pola veka Univerziteta u Nišu, vizuelni identitet 50 godina Univerziteta u Nišu, vizuelni identitet Forum za primenjenu etiku Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu; vizuelni identitet 50 godina izviđaštva u Beloj Palanci Odreda izviđača Remizijana; vizuelni identitet Tim za poletarce i pčelice Saveza izviđača Srbije itd. Dobitnik više nagrada u domenu primenjenih umetnosti i grafičkog dizajna, od kojih se izdvajaju: I nagrada na Paleti mladih 2015 u Vrbasu i III nagrada u kategoriji Dizajn plakata na PDP Conference 2014 u Novom Sadu. Izlagala na deset samostalnih i više od sedamdeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član ULUPUDS-a od 2015. godine.