Go to Top

mr Dejan Živković, nastavnik stručnog predmeta

mr Dejan Živković (1970), diplomirao harmoniku na Muzičkoj akademiji Gnjesinih u Moskvi, u klasi profesora Jurija Aleksejeviča Vostrelova. Koautor je udžbenika Praktikum za drugi instrument-harmonika 1996, za studente teoretskog odseka Više muzičke škole u Nišu. Od 1995-2003. radi na Višoj muzičkoj školi u Nišu. Magistrirao je u Skoplju, Glavni predmet-harmonika u klasi doc. Vojina Vasovića 2002. godine. Od 2000. radi na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju nastavnika stručnog predmeta. Bio je šef Katedre za harmoniku i gitaru od 2004- 2009. U periodu rada na Višoj muzičkoj školi kao i Fakultetu umetnosti u Nišu, imao je nastupe u sali Simfonijskog orkestra u Nišu, Aleksincu i Knjaževcu. Član je žirija međunarodnih takmičenja. Reference: Međunarodno takmičenje u Strezi (Italija) - I nagrada; Savezno takmičenje u Puli - I nagrada; Međunarodno takmičenje u Kastelfidardu (Italija) - III mesto; Međunarodno takmičenje u Kamalu (Italija) - II mesto. Koautor udžbenika Praktikum za drugi instrument-harmonika; 2004. - Nastup sa kamernim orkestrom Fakulteta umetnosti u Nišu - Sala Niškog simfonijskog orkestra; Član žirija - Takmičenje harmonikaša u Knjaževcu - 2006.; Član žirija - Dani harmonike - Smederevo 2008. i održao je celovečernje koncerte u Aleksincu i Knjaževcu.