Go to Top

mr Dragan Tomić, vanredni profesor

 

mr Dragan Tomić (1977)diplomirao na Odseku kompozicije u klasi prof. mr Vojne Nešić. Postdiplomske studije započeo u klasi prof. mr Goceta Kolarovskog na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, a završio u klasi prof. dr Dimitrija Bužarovskog. Usavršavao se i sarađivao sa eminentnim profesorima, mr Srđanom Jaćimovićem kompozitorom, zatim mr Gocetom Kolarovskim kompozitorom i dr Dimitrijem Bužarovskim kompozitorom, pijanistom i muzikologom. Autor je kompozicija za različite instrumentalne, vokalno-instrumentalne i vokalne ansamble. Od kompozicija za solo instrumente, kamerne i simfonijske muzike,  izdvajaju se: Simfonijska poema br.1Medijana – za soliste, kamerni hor i orkestar, Uvertira za glas i simfonijski orkestarZvuci - za kamerni sastav, Konstantinova fuga za gudačePetlovi pojev - za flautu, klavir, glas i kamerni hor, Ženska svita – za ženski hor. Kyrie eleison -  za mešoviti hor, Niška fantazija - za duvački orkestar i dr. Sarađuje kao korepetitor, kompozitor i aranžer sa Akademskim horom SKC-a Univerziteta u Nišu, Ženskim horom SKC-a Univerziteta u Nišu, Niškim kamernim horom, Akademskim kamernim orkestrom SKC-a Univerziteta u Nišu, Niškim simfonijskim orkestrom, Kamernim orkestrom Concertante Fakulteta umetnosti u Nišu.  Njegova dela izvođena su na koncertima i festivalima u Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Bugarskoj, Grčkoj, Španiji i Rusiji, Engleskoj, Poljskoj. Bio je prodekan za nastavu u periodu oktobar 2013. - oktobar 2016. Radi kao vanredni profesor na osnovnim i master akademskim studijama Fakulteta umetnosti u Nišu na predmetima Osnove orkestracije, Vokalna literature i Poznavanje muzičkih instrumenata.

FOTO

VIDEO