Go to Top

mr Jadranka Mišić Pejović, redovni profesor

mr Jadranka Mišić Pejović (1960), od 2009. student doktorskih studija na Fakultetu umetnosti u Nišu, Odsek: Slikarstvo; Magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Odsek Zidno slikarstvo, u klasi prof. Slobodana Đuričkovića; Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Odsek slikarstvo; Na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu radi od 2005. Trenutno u zvanju vanrednog profesora na predmetima Likovna tehnologija i Slikarska tehnologija. Izložbe: 12 samostalnih izložbi u gradovima u Srbiji (Niš, Beograd, Vranje, Kraljevo, Leskovac, Prokuplje, Dimitrovgrad, Zaječar, Smederevska Palanka, Pirot). Mozaici i oslikavanje crkava: 2008-09.g. slikala živopis u priprati i paraklisima crkve sv. Pantelejmona u Nišu seko tehnikom; 2007. uradila mozaik Rečno božanstvo, 200h200 cm, u Wellness centru u hotelu Radon, Niška Banja; 2007. uradila portalnu mozaičku ikonu Sv. Petar i Pavle, 200h124 cm, u crkvi Sv.Petar i Pavle, u selu Osipaonica kraj Požarevca; 2006. oslikala ikone za carske dveri i sevarne i južne galerijske kapele u Sabornom hramu Sv Trojica u Nišu; 2003. konzervirala darohranilnicu u crkvi Sv. Petka u selu Ćurlina kod Niša; radila na čišćenju ikona u crkvi Sv. Petka, u selu Ćurlina kod Niša, koje su pre toga bile sastavni deo starog ikonostasa u crkvi Sv. Nikola u Nišu. Publikacije: Monografija „Mozaici Niša(u pripremi); Ova monografija uvršćena je u Plan i program rada Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, kao i u Program obeležavanja 1700. godišnjice proglašenja Milanskog edikta na Univerzitetu u Nišu.