Go to Top

mr Katarina Simonović-Ivanković, docent

mr Katarina Simonović-Ivanković (1980), diplomirala na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, 2003. godine, a magistrirala 2006. u klasi prof. Radmile Bakočević. Stručno se usavršavala kod eminentnih pedagoga solo-pevanja A. Ivanović, B. Cvejić i O. Miljaković. Ostvarila je preko dvadeset solističkih koncerta – resitala, od kojih se izdvaja solistički koncert, u Zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu, 2010. godine. Nastupala je 2005. godine u operi Na uranku St. Biničkog, sa ulogom Stanke, i komičnoj operi Telefon G. C. Menotija sa ulogom Lusi, u Beogradu i Nišu, kao i opereti „Slepi miš“ J. Štrausa, sa ulogom Adele u Narodnom pozorištu u Nišu, koncertna sezona 2013/2014. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu nastupila je sa istom ulogom (Adela) 2014.god. Kao solista nastupala je sa horovima iz Sarajeva i Niša, u Srbiji, BiH, Grčkoj, Švedskoj, Italiji, Americi, Kanadi i Rusiji. Uspešno je sarađivala sa horom i orkestrom Fakulteta umetnosti, Niškim simfonijskim orkestrom i orkestrom Constantinus. Od 2006., radi kao asistent na Katedri za solo pevanje, a trenutno je u zvanju docenta.