Go to Top

mr Lidija Uzelac, vanredni profesor

mr Lidija Uzelac (1961) diplomirala je na Fakultetu Umetnosti u Firenci, odsek za Slikarstvo, u klasi Silvija Lofreda (Silvio Loffredo). Završila je specijalističke studije na Akademiji Brera u Milanu, magistrirala na Fakultetu umetnosti u Banjaluci, u klasi prof. Radomira Kneževića. Izlagala je na 12 samostalnih i više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.