Go to Top

mr Marija Dinov Vasić, asistent

mr Marija Dinov Vasić (1980), osnovne studije klavira završila je na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi prof. Dragoslava Aćimovića (2003), a magistrirala 2006. na NMA Pančo Vladigerov u Sofiji, u klasi prof. Ženi Zaharieve. U toku školovanja aktivno je nastupala na konceratima, takmičenjima i muzičkim festivalima. Dobitnica je nekoliko nagrada u zemlji i inostranstvu (Italija, Francuska), kao solista i kamerni muzičar, a nastupila je i kao solista sa Niškim simfonijskim orkestrom. Usavršavala se na kursevima i radionicama priznatih pedagoga i pijanista: N. LJ. Štarkman, M. L. Petrović i Ž. Zaharieva. U toku studija nastupala je na reprezentativnim koncertima Fakulteta kao solista i kamerni muzičar. Afinitete prema teoretskim disciplinama pokazala je kroz istraživački rad u oblasti istorije i teorije pijanizma, svojevrsnim predavanjima na kojima svoja zapažanja ilustruje izvođenjem kraćih segmenata ili celih kompozicija, a bavi se i redakcijom pijanističke literature, pisanjem klavirskih izvoda orkestarskih partitura i prevođenjem muzičke literature. Govori engleski i bugarski jezik, služi se italijanskim. Više puta je nagrađivana stipendijama i novčanim nagradama, a nosilac je i Povelje Univerziteta u Nišu - najbolji diplomirani student FU za školsku 2002/03. Od 2005. asistent je na Katedri za klavir. Nastupala je u Srbiji, BiH, Makedoniji, Bugarskoj i Nemačkoj kao solista, kamerni muzičar i klavirski saradnik.