Go to Top

mr Milan Stajić, docent

mr Milan Stajić (1974) diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije završio je u Skoplju. Dobitnik je prvih nagrada na brojnim takmičenjima. Sarađivao je sa mnogim orkestrima, a stalni je saradnik Sarajevske filharmonije, Opere i Baleta. Po svojoj muzikalnosti i izvanrednoj tehničkoj sposobnosti spada u jednog od vodećih hornistra u našoj zemlji. Trenutno radi na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju docenta.