Go to Top

mr Miloš Janjić, vanredni profesor

mr Miloš Janjić (1979), diplomirao i magistrirao na FMU u Beogradu u klasi prof. mr Srđana Tošića. Takođe, magistrirao je na konzervatorijumu Maastricht u Holandiji u klasi eminentnog gitariste i pedagoga prof. Karla Markionea. Pohađao je masterklasove poznatih svetskih gitarista J. Duartea, D. Bogdanovića, N. Koškina, R. Diensa, Z. Dukića, P. Markeza, T. Hopstoka. Nagrade i priznanja: Oktobarska nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih, laureat internacionalnog konkursa 7th International Competition of Guitar Music Performance, Motola, Italija (1998), laureat internacionalnog konkursa na festivalu klasične gitare Sinaia, Rumunija (2001). Aktivan je koncertni izvođač skoro dve decenije. Održao je veliki broj koncerata kao solista i u okviru različitih kamernih sastava u svim najznačajnijim koncertnim prostorima u zemlji. Nastupao je u Rumuniji, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Učestvovao kao izvođač, predavač i član međunarodnih žirija na festivalima kao što su: Gitar art festival Beograd, NIMUS, Međunarodna tribina kompozitora Beograd, Festival klasične gitare Sinaia, Rumunija, Guitar Open festival Subotica, Nikšić guitar festival, Bar guitar fest Crna Gora, Međunarodni festival harfe Beograd, Naissus guitar festival. Učestvovao je u programima nacionalnih televizijskih i radio-stanica. Trenutno je docent na Katedri za gitaru i harmoniku.