Go to Top

mr Miroslav Živković, redovni profesor

MR MIROSLAV ŽIVKOVIĆ (1972.), diplomirao 1996.g. na Fakultetu umetnosti u Prištini, gde je završio i postdiplomske studije 1998.g. Za vanrednog profesora na predmetu Večernji akt izabran je 2010.g. na Fakultetu umetnosti u Nišu. Samostalno je izlagao 34 puta, a kolektivno više od 150 puta u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada za slikarstvo i učesnik na viša od 50 kolonija u zemlji i inostranstvu. Osnivač je likovne kolonije Divljana u Beloj Palanci. Kao saradnik Narodnog Muzeja u Nišu, u ekipi prof. Franca Curka i Mileta Simića, radio je na konzervaciji pokretnih spomenika u manastiru Hilandar (1993-2002) u 15 kampanja po mesec dana. U periodu 1992-1999.g., kao saradnik Pokrajnskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, radi na konzervaciji i restauraciji ikona i fresko živopisa u više manastira na Kosovu i Metohiji. Saradnik je Narodne biblioteke u Beloj Palanci i član uredništva Belopalanačkog zbornika. Trenutno je na  doktorskim studijama na Fakultetu umetnosti u Nišu.