Go to Top

mr Slavica Erdeljanović Curk, redovni profesor

mr Slavica Erdeljanović Curk (1954), diplomirala  na Slikarskom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 1979., u klasi prof. Rajka Nikolića. Magistrirala 1983. na istom fakultetu u oblasti zidnog slikarstva kod prof. Gradimira Petrovića. Radila kao profesor Crtanja i Slikanja u Umetničkoj školi u Nišu od 1981-2004. Pedagoški rad nastavlja na Fakultetu umetnosti u Nišu, gde od 2004., kao vanredni profesor predaje Monumentalno slikarstvo-Zidno slikarstvo. Član ULUS-a od 1983. i Grupe ARTE od 2010. Imala je 20 samostalnih izložbi i učestvovala na 133 grupne izložbe u zemlji i inostranstvu. Njeni radovi se nalaze u javnim i privatnim kolekcijama. U protekloj deceniji realizovala je 45 vitraža i 6 mozaika u zemlji i inostranstvu. Izradila je 110 likovnih rešenja po kojima su realizovani monumentalni kolaži od tekstila. Na Bijenalu u Veneciji 2001., dr Mirjana Teofanović, istoričar umetnosti i međunarodni sudija za dizajn u oblasti tekstila, predstavila je 21 kolaž od tekstila kao novi vid stvaralaštva u tekstilu. Taj opus je bio prikazan i na samostalnoj izložbi u Nišu. Realizovala i 18 likovnih rešenja iz oblasti grafičkog dizajna. Objavljeno je 6o bibliografskih jedinica o njenom radu, a 10 značajnijih jedinica su: 1984., Zagreb, Hrvatska, Otkupna nagrada za crtež Ministarstva za kulturu Hrvatske; 1987., Priština, Srbija, Prva nagrada Galerije Ramiz i Boro na izložbi Žene slikari članovi ULUS-a; 1989., Niš, Srbija, Prva nagrada Sićevačke kolonije; 1999., Čačak, Srbija, Zlatna medalja Mihajlo Pupin za dizajn proizvoda firme Corona na Sajmu inovatorstva Srbije; 2010., Novi Pazar, Grand prix na 1. Međunarodnom bijenalu radova na papiru; Niš, Srbija, Galerija Srbija, 2001.; 13. Maj Skoplje, Makedonija, Galerija udruženja likovnih umetnika Makedonije, 2008.; Bar, Crna Gora, Galerija Velimir A. Leković, 2010.; Niš, Srbija, Galerija Art 55, 2011/12.