Go to Top

mr Stevan Kitić, docent

mr Stevan Kitić (1980), diplomirao je slikarstvo 2003. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, a magistrirao 2008. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Student je doktorskih studija na Fakultetu za umetnost i dizajn  u Beogradu. Do sada je imao preko 80 grupnih izložbi i 19 samostalnih izložbi u Srbiji, Crnoj Gori i Austriji. Dobitnik je Godišnje nagrade za crtež Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju (2001), Godišnje nagrade za slikarstvo Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju (2003) i proglašen je za studenta generacije Univerziteta Crne Gore iz oblasti umjetnosti (2003). Dobitnik je stipendije Kralјevskog Doma Karađorđević (2003) i stipendije Kultur Kontakta, Austrija (2011). Svoj stručni i profesionalni razvoj upotpunjuje učešćem na Salzburg International Summer Academy – The Zhou Brothers’ Class, Austrija  (2005), studijskim boravakom u Europahaus, Klagenfurt, Austrija (2006) i na  Salzburg International Summer Academy - Pieter Friedl’s Class, Austrija (2011).

.

.