Go to Top

mr Vladimir Janković, vanredni profesor

mr Vladimir Janković (1952), diplomirao 1978. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na slikarskom odseku, a 1981. zabršio postdiplomske studije na istom fakultetu. Od 1980. član je ULUS-a i ULUPUDS-a. Trenutno vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Do sada je izlagao na 32 samostalne izložbe, od kojih su najznačajnije: 1995. Beograd, Galerija Međunarodnog PRESS/centra TANJUG-a; 1996. Novi Sad, Kulturni centar - Mali likovni salon; 1996.g. Beograd, Galerija ULUS-a; 2006. Beograd, Galerija Singidunum; 2007. Kragujevac, Moderna galerija Narodnog muzeja; 2010. Niš, Galerija Srbija. Učestvovao na preko 200 kolektivnih izložbi, od kojih su najznačajnije: Beograd, Novi Sad, Niš, Podgorica, Kragujevac, Priština, Kumanovo, Zagorje ob Savi, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Sofija, Toledo, Tel Aviv, Berlin, Morelia Mičoakan, Estado de Meksiko, Meksiko Siti, Njujork, Vašington. Učesnik u radu 50-ak likovnih kolonija. Radio na više pozorišnih scenografija. Nagrade: 1987. Beograd IX izložba crteža Beograd 87 II nagrada; 1991. Pljevlja, Nagrada za slikarstvo Pivo Karamatijević.