Go to Top

Pripremna nastava za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti 2017/2018.

Fakultet umetnosti u Nišu, organizuje pripremnu nastavu za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija na studijskim programima Departmana za muzičku umetnost i Departmana za primenjenu umetnost u periodu od 13. februara do 23. aprila 2017. godine.

 

 

Termini održavanja pripremne nastave:

 

Studijski program - MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA

 

No Datum Harmonija sa Teorijom muzike Solfeđo Klavir
1. 25.02.2017. 10.00-11.30 11.45-13.15 od 13.30 /vreme po dogovoru
2. 04.03.2017. -II- -II- -II-
3. 11.03.2017. -II- -II- -II-
4. 18.03.2017. -II- -II- -II-
5. 25.03.2017. -II- -II- -II-
6. 01.04.2017. -II- -II- -II-
7. 08.04.2017. -II- -II- -II-
8. 29.04.2017. -II- -II- -II-

 

Naknada za pohađanje pripremne nastave na Studijskom programu Muzička teorija i pedagogija, iznosi 2.500,oo dinara po danu i podrazumeva:
• 2 časa Solfeđa (grupna nastava),
• 2 časa Harmonije sa teorijom muzike (grupna nastava) i
• 1 čas Klavira (individualna nastava).

Napomena: Prilikom dolaska na pripremnu nastavu na Departmanu za muzičku umetnost potrebno je poneti notnu svesku, pribor za pisanje i notni material.

 

Studijski programi za INSTRUMENT i SOLO PEVANJE

Studijski programi za INSTRUMENT i SOLO PEVANJE

No Datum Solfeđo Instrument/Solo pevanje
1. 25.02.2017. 10.30-11.15 od 11.30 /vreme po dogovoru
2. 04.03.2017. -II- -II-
3. 11.03.2017. -II- -II-
4. 18.03.2017. -II- -II-
5. 25.03.2017. -II- -II-
6. 01.04.2017. -II- -II-
7. 08.04.2017. -II- -II-
8. 29.04.2017. -II- -II-

 

Naknada za pohađanje pripremne nastave na studijskim programima za Instrument i Solo pevanje, iznosi 2.500,oo dinara po danu i podrazumeva:
• 1 čas Solfeđa (grupna nastava) i
• 2 časa Instrument a/ Solo pevanja (individualna nastava).

Napomena: Prilikom dolaska na pripremnu nastavu na Departmanu za muzičku umetnost potrebno je poneti notnu svesku, pribor za pisanje i notni material.

 

Studijski program – GRAFIČKI DIZAJN

 

No Datum Grafička identifikacija
1. 25.02.2017. 10.00-13.15
2. 04.03.2017. -II-
3. 11.03.2017. -II-
4. 18.03.2017. -II-
5. 25.03.2017. -II-
6. 01.04.2017. -II-
7. 08.04.2017. -II-
8. 29.04.2017. -II-

 

Naknada za pohađanje pripremne nastave na studijskom programu Grafički dizajn, iznosi 2.500,oo dinara po danu i podrazumeva:
• 4 časa Grafičke identifikacije (grupna nastava)

Napomena - Prilikom dolaska na pripremnu nastavu za Grafičku identifikaciju, potrebno je poneti: papire A4 formata, pribor za crtanje: olovke, gumice, lenjiri, šestar, cri flomasteri različitih debljina, crni tuš i pero, četkice za precizan rad.

 

Prijava za pohađanje pripremne nastave 2017 (Word)

 Pripremna nastava - termini (pdf)

 

Nalog za uplatu:

Primalac: Fakultet umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš
Svrha: Naknada za pohađanje pripremne nastave
Iznos: 2.500 dinara
Žiro račun: 840-2012666-89
Poziv na broj: 742121-11

Primer ispravno popunjenog Naloga za uplatu (jpg)

 

Poslednji rok za prijavljivanje i uplatu je 3 (tri) dana pre izabranog datuma.
Na pripremnu nastavu  obavezno poneti dokaz o uplati iznosa od 2.500 din. - kopija Naloga za uplatu, koja se predaje dežurnom profesoru.
Pripremna nastava na Departmanu za muzičku umetnost i Departmanu za primenjenu umetnost će se odvijati u prostorijama Fakulteta umetnosti u Nišu, na adresi Knjeginje Ljubice br.10

 

Kontakt osobe na Fakultetu umetnosti u Nišu:

  • Departman za muzičku umetnost: prof.mr Zoran Stanisavljević, tel: 063411627, mail: zoranstanisavljevic72@gmail.com
  • Departmana za primenjenu umetnost: doc.mr Miljan Nedeljković, tel: 069645602, mail: miljankon@yahoo.com
  • Studentska služba Fakulteta umetnosti: tel: 018522396, injac@artf.ni.ac.rs