Go to Top

REČ DEKANA

REČ DEKANA

DESET GODINA FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

(2002-2012)

 

 

Mi umetnici smo ljudi inspiracije i nadahnuća. Ovaj dan, ova naša jubilarna svečanost, i svi u ovoj sali danas, verni su prijatelji kojima nije smetalo ni loše vreme, ni čuveni jug. Svojim ste dolaskom uneli sunce u ovaj svečani dan. Dozvolite mi da kažem nešto o nama, profesorima i studentima FU, o našoj misiji i perspektivi, za dobrobit našeg grada i države koju često reprezentujemo.

Kada smo mali, okruženi smo ljudima kojima rođenjem verujemo. Kasnije, neko nauči da veruje u Boga, a neko da veruje u ljude. A posle nekog vremena, koleba se vera u ljude i jača vera u sebe. Tako funkcioniše svet.

A mi umetnici verujemo i u Boga, i u ljude, i u sebe.

Tako se, dopire do najtananijih senzora umetničkih duša. Te su prirode osetljivije na svetlost i pretežno se kreću skromno i nenametljivo. Za veliku svetlost se godinama pripremaju, lagano, da ih prerani bljesak slave ne sagori. Ipak, slava je novo buđenje, povratak u božansko i povratak među ljude.

Umetnici vam se lako raduju. Aplauz, reč pohvale i osmeh, budu dovoljna nadoknada za sva kreativna tumaranja, imaginacije i stvaralačko izgaranje. Čini ih srećnim što svoje delo dele sa publikom, jer tako oslobađaju prostor u sebi za novi stvaralački čin. Samo takva razmena sa publikom znači istinsku umetnost. A ovaj grad ima istrajno negovanu publiku.

Šta je potrebno da potpunije uvedemo umetnost u okruženje? Neophodan je stvaralački ambijent. Slikari bi da se razmahnu bojama po platnu, da četkicama, četkama i dletom dosegnu beskonačno. Muzičari da sate provode upoznajući mogućnosti i tajne svojih instrumenata, sve dok ne progovore njihovim jezikom i dosegnu estetiku zadatog trenutka, a primenjaši streme novim kreativnim idejama i tehnologijama 21. veka. Za četverac, nedostaje drama. Umetnosti su različite, ali je nešto zajedničko i imanentno - prostor i alat.

Svi su brinuli o nama prvih godina. Bio je to trijumf brzine, a onda su nas pustili da se razvijamo kako znamo. Nekako smo se snalazili i porasli. Možda je nedovoljno primećeno da smo sagradili Hram umetnosti. Da nas svet priznaje i da nam se raduje. Nagrađuju nas najprestižnijim nagradama, najugledniji i najeminentniji umetnici današnjice, mi smo za njih laureati i surovi profesionalci. Uključeni smo u komisije i žirije najvećih nacionalnih i međunarodnih takmičenja. Završili smo škole i kod nas i po svetu, učili od najboljih, ostali u kontaktu sa njima, ali im redovno pomeramo kriterijume u talentu, izrazu, kompoziciji i emociji. Istovremeno oblikujemo, edukujemo i pravimo od naših studenata jače, izdržljivije i bolje profile od nas. Učimo ih da ne stvaraju zato što to žele, već zato što moraju! Univerzitetski grad Niš, za samo 10 godina dobio je na dar instituciju obrazovanja, umetnosti i kulture, koja uveliko prevazilazi godine svog postojanja.

Mi smo izdanci onih koji su upijali boje svog vremena i kodirali ih u nas. Andrić, Radojica, Špaja, Dejanko, Rade, Seša, Kostić, Đorđević, Mitić, Mare, Mlađa i mnogi drugi svetionici kulture grada, pravili su Muzičku, Umetničku i Glumačku školu, IHS i NIMUS, Simfonijski orkestar, Pozorišta, Sićevačku koloniju, Filmske susrete... Tako kodirani, potpomognuti starijim i moćnijim institucijama obrazovanja i kulture Srbije, na ostavljenim temeljima, zidali smo Višu muzičku školu, Studijske grupe na Filozofskom fakultetu i prekovali ih u Fakultet umetnosti... jačamo kroz Studentski kulturni centar, Constantinus, Naisus gitar, Muzički edikt, Filharmoniju mladih, Končertante, Trio Anima, Slikarske kolonije Prepoznavanja, Mozaika, Grafike i Vitraža, koncerte sa delima velikana. Već pripremamo operu i orkestar tolerancije u susret svetski značajnoj godišnjici Milanskog edikta. Spremni smo da dočekamo svet, umetnike i kolege iz evropskih gradova, da izvedemo umetničke programe u slavu Cara Konstantina. Umetnici ne priznaju granice, govore istim jezikom i glasnici su Univerzuma. Uvereni smo da ćemo na najbolji način reprezentovati Niš i Srbiju, i bitno promeniti sliku o ovom delu Balkana.
A odakle nam snaga?
Studenti ovog Fakulteta su naša snaga. Oni nas bodre da živimo, da verujemo i da se nadamo. Prikačeni na njihovu mladost, svetlost i čistotu, udružujemo, stvaramo, preplićemo, dopunjujemo i planiramo. Porasli smo, neki će uskoro u penziju, a rade sa istim elanom kao na početku karijere.
Dajte nam samo impuls, krajičak duge... i ostatak ćemo naslikati sami.

Potrebno je uverenje da nas želite, da smo vam potrebni i stavljamo vam sebe na dlan. Pogledajte nas! Dublje nam se zagledajte u oči – Mi smo ambasadori vaših duša.

Srećni smo što ovaj veliki dan delimo sa svima vama i svečarski najavljujemo početak nove dekade razvoja Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu.

 

U Nišu, 03.12.2012. godine

prof. dr Suzana Kostić