Go to Top

Senka Simonović, viši umetnički saradnik

Senka Simonović (1984), diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2007. godine, u klasi prof. Svetlane Bogino. Usavršavala se dve godine u Parizu kod eminentog profesora i pijaniste Eugena Inđića. Trenutno je student specijalističkih akademskih studija na Fakultetu umetnosti u Nišu, u klasi prof. Aleksandra Serdara. Dobitnik je brojih republičkih i međunarodnih nagrada, kako solo tako i u disciplini klavirki duo, od kojih se izdvaja Prva nagrada na pijanističkom konkursu EPTA posvećenom delima Skrjabina i Bartoka (Beograd, 2005.). Usavršavala se na majstorskim kursevima eminentnih pijanista i pedagoga V. Krajnjeva, M. Voskresenskog, D. Baškirova, D. Aleksejeva, S. Počekina, F. Gotliba, K. Bogina i V. Ogarkova. Kao učesnik Nacionalne koncertne sezone 2008/2009. održala je koncerte u Nišu, Kruševcu, Vranju, Leskovcu i Kraljevu. Osim brojnih koncerata u zemlji nastupala je i u Kotoru (C.Gora), Kjođi, Atri (Italija) i Nici, Parizu (Francuska). Trenutno je zapošljena kao umetnički saradnik na Katedri za gudačke instrumente Fakulteta umetnosti u Nišu.