Go to Top

Slobodan Jelesijević, redovni profesor

Slobodan Jelesijević (1951.), diplomirao je na grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 1977. godine kod profesora Miloša Ćirića i kod profesora Stjepana Filekija. Izabran u zvanje docenta 2004. a u zvanje vanrednog profesora 2009. godine za užu umetničku oblast Stručni predmet grafičkog dizajna Prostorna grafika na Odseku za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu. Član ULUPUDS-a od 1977. godine. Imao je 13 samostalnih izložbi i oko 150 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je 13 domaćih i inostranih nagrada za svoj rad iz likovne i primenjene umetnosti: Druga nagrada Udruženja ekonomskih propagandista Jugoslavije, 1981.; Velika nagrada za ambalažu, Novosadski sajam, Novi Sad, 1987.; Treća nagrada na Zmajevim dečjim igrama za slikovnicu Šumski svet i foka, Dečje novine, Novi Sad, 1990.; Treća nagrada na Sajmu knjiga za slikovnicu Šumski svet i foka, Dečje novine, Beograd, 1990 .; Zlatna medalja  Eureka 99 za žigove, Brisel, Belgija.; Prva nagrada na 3. Novembarskom salonu 2003. Kraljevo.; Prva nagrada na 12. Izložbi malog formata, Kulturni centar, Šabac, 2003. Radovi iz oblasti pisma nalaze se u zbirci Klingspor-museum, Ofembah, Nemačka. Ilustracije u zbirci The Museum of World’s Illustration at Glowinskis’ Library, Olesnica, Poljska, a radovi iz kolekcije Znakovito u zbirci Muzeja Primenjenih Umetnosti, Beograd. Od 2007. godine sarađuje sa Monotype imaging ITC, USA, na projektovanju tipografskog pisma. Pisma ITC PINO i ITC NOVA LINETA nalaze se u katalogu Typeface Catalog A-ZMonotypeLinotype i ITC, USA. Jedan je od osnivača radionice za projektovanje tipografskog pisma TOUR DE FORCE FONT FOUNDRY. Realizovana tipografska pisma: ITC PINO, ITC NOVA LINETA, OBLIK, OBLIK SERIF, OBLIK CLASSIC, DEMIS, BELCO, PRORED, KVADRA, VEZUS i ZNAK SIMBOLS. Radovi su mu objavljivani u knjigama, udžbenicima, časopisima i sajtovima: 26+30 PISMO, istorija pisma i tipografije, autor Stjepan Fileki, izdavač Univerzitet umetnosti, Beograd, 2010.; ZNAKOVITO 3, knjiga znakova, autor Radomir Vuković, izdavač JP Službeni glasnik, Beograd, 2011.; Animacija na Fakultetu primenjenih umetnosti, autor Rastko Ćirić, izdavač FPU i Jugoslovenska kinoteka, Beograd, 2011. TYPE IMAGE, Barbara BROWNIE, izdavač Ginko press, Berkeley, USA.; Typography, Referenced — A Comprehensive Visual Guide to the Language, History, and Practice of Typography by Jason Tselentis, Allan Haley, Richard Poulin, Tony Seddon, Gerry Leonidas, Ina Saltz, Kathryn Henderson and Tyler Alterman, izdavač Rockport Publishing USA,; New Typography by Karena Xu. 2012.;