Go to Top

Snežana Drambarean i dr Dorin Drambarean – Ilustrovani englesko-srpski rečnik muzičkih termina i izraza sa srpsko-engleskim indeksom

  • O knjizi
  • O izdanju
  • Recenzije
  • Promocija
 

Imajući u vidu bogatstvo, univerzalnost, ali i specifičnost jezika muzike, ovaj rečnik svoje potencijalne korisnike vidi ne samo u studentima i ekspertima u oblasti muzike, koji pored prevodilaca svakako predstavljaju primarnu ciljnu grupu, već i u brojnim muzičkim entuzijastima različitih obrazovnih profila koji u muzici nalaze svoj sopstveni izazov ili, jednostavno, sferu permanentnog interesovanja. U tom smislu, ovaj rečnik ima potencijale dvostruke saznajne riznice: u njemu ćete naći rešenja za svoja značenjsko-terminološka traganja – i to u oba smera, jer pored englesko-srpske orijentacije sadrži i srpsko-engleski indeks – ali i informacije, definicije ili objašnjenja mnogih muzičkih koncepata koje mu daju blagu leksikonsku notu i doprinose univerzalnosti namene. Rečnik zahvata tri osnovna korpusa leksičkih jedinica: 1) visoko specijalizovane termine koji čine tzv. mikrojezik muzike, 2) korpus takozvanih graničnih termina koji pripadaju opštem jeziku, ali su karakteristični po specifičnim značenjima u oblasti muzike i 3) leksičke jedinice iz opšteg jezika koje doprinose boljem i potpunijem razumevanju osnovnih muzičkih koncepata. Za razliku od drugih rečnika muzičkih termina koji se ograničavaju na sferu muzičke teorije i leksički spektar onoga što popularno zovemo ozbiljnom ili klasičnom muzikom, ovaj rečnik će vas povesti i u leksičke vode moderne muzike – od džeza do elektronske muzike, neretko i kroz prizmu žargonskog jezika. Rečnik sadrži i preko 200 ilustracija koje, generalno govoreći, imaju dva osnovna cilja: dodatno približavanje manje poznatih koncepata (posebno kada se radi o instrumentima iz vanevropskih muzičkih tradicija) i što potpuniju, pregledniju i jasniju obradu nekih složenih i značajnih leksičkih jedinica. Rečnik se odlikuje i bogatom mezostrukturom koja ima za cilj snaženje njegove informativne funkcije.

  • Godina izdanja:
  • ISBN:
  • Dimenzije knjige:
  • Broj strana:
  • Recenzenti:
  • Urednik izdanja:

Ovo izdanje možete naći u Skriptarnici-knjižari Fakulteta umetnosti u Nišu, ul. Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš.