Go to Top

spec. Bojan Mladenović, viši umetnički saradnik

spec. Bojan Mladenović (1983) diplomirao je 2007, a specijalizirao 2013. na Odseku za klavir FMU u Beogradu, u klasi prof. Lidije Stanković. Stručno se usavršavao na kursevima A. Valdme (Estonija), K. Gekića (Hrvatska) i J. Kota (Ukrajina), a 2009. je upisao i doktorske studije na FU u Nišu. Ostvario je trajne snimke za RTS, FMU Beograd i FU Niš. Osvojio je brojne nagrade na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Od oktobra 2007. radi na Fakultetu umetnosti u Nišu, a trenutno je u zvanju višeg umetničkog saradnika na Katedri za gudačke instrumente. Njegova intenzivna umetnička delatnost ogleda se u veoma čestim javnim nastupima. Nastupao je sa Niškim simfonijskim orkestrom i orkestrom Imperio kao solista, kamernim orkestrom Constantinus, trijom Constantinus, trijom Anima, trijom Niški virtuozi, ali i sa mnogim kolegama i studentima pojedinačno. Osim brojnih koncerata u prestižnim koncertnim dvoranama u zemlji, nastupao je i u Italiji, Sloveniji, BiH i Makedoniji. Učestvovao je na muzičkim festivalima NIMUS, NishvilleSpectrum (Slovenija), ArtLink festival mladih talenataSarajevska zima (BiH), a svirao je i na pet koncerata u okviru projekta Nacionalna koncertna sezona kao i na više koncerata u okviru Koncertne sezone FU Niš.

FOTO

VIDEO