Go to Top

dr Jelena Jakovljević, docent

dr Jelena Jakovljević (1983), diplomirala i specijalizirala Flautu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogrdau u klasi prof. Ljubiše Jovanovića. Dve koncertne sezone radila je na mestu Soliste - prve flaute u niškom Simfonijskom orkestru. Sa niškim simfoničarima više puta je solistički nastupala izvodeći flautske koncerte Hajdna, Štamica, Karla F. Emanuela Baha i Mocarta. Od 2007. godine redovno nastupa sa pijanistom Stevanom Spalevićem. Ostvarili su niz uspešnih koncerata u okviru projekta Nacionalana koncertna sezona, 2008. godine, nastupajuću u više gradova u Srbiji, a nastupali su i na raznim kulturnim manifestacijama na Fakultetu, Univerzitetu i u gradu. Nagrađena je iz fonda Jakov Srejović, kao najuspešniji diplomirani student generacije. Od 2009. godine sarađuje sa novoosnovanim kvartetom flauta na čijem je čelu, sa kojim ostvaruje niz celovečernjih koncerata koji su održani u Nišu i Sofiji. Kao solista i kamerni izvođač, predstavila se gotovo u svim gradovima Srbije i Crne Gore. Bila je aktivni polaznik kurseva najeminentnijih flautista današnjice: O. Nikole, E. Pai, S. Karedu, A.Kahinberg, G. fon Bar, I. Grafenauer, D. Gavrić, F. Rengli, M. Kofler, V. Šuc, G. Han, A. Kacijan, M. Bekavac, A. Bogdanović, M. Nenadović, LJ. Jovanović. Trenutno je u zvanju docent na predmetu Flauta - glavni predmet.