Go to Top

Srpska moderna umetnost kroz prizmu godišnjice Miloja Milojevića i Save Šumanovića

U okviru moderne srpske umetnosti, a kroz stvaralaštvo srpskih velikana u oblasti muzičke i likovne umetnosti realizovan je ovaj projekat koji promoviše godišnjice kompozitora i pedagoga Miloja Milojevića i likovnog umetnika Save Šumanovića. Fakultet umetnosti u Nišu, kao obrazovno-umetnička i naučna institucija u kojoj se obrazuju budući umetnici iz oblasti muzičkih, likovnih i primenjenih umetnosti ovim projektom realizovala je biografske izložbe umetnika ali i koncertnu aktivnost u kojoj učestvuju nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta. Kao rezultat projekta je izdavanje publikacije Srpska moderna umetnost kroz prizmu godišnjice Miloja Milojevića i Save Šumanovića: katalog sa prikazom izložbe, koncerta ali i naučnih radova o srpskim umetnicima. Projekat je podržan od strane SOKOJ-a iz Fonda za kulturna davanja.