Go to Top

Takmičenje iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola

 • INFO
 • REZULTATI
 • SATNICA
 • PRIJAVE
 • PROPOZICIJE
 • PRAVILNIK
 • PRIMERI ZA DVOGLASNO PEVANJE
 • ARHIVA
 

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU organizuje

Takmičenje iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola

 09. maja 2015. godine

na Fakultetu umetnosti u Nišu, Ulica Kneginje Ljubice br. 10

Takmičenje obuhvata dve grupe disciplina. Prva podrazumeva pojedinačno takmičenje i uključuje izvođenje melodijskog i parlato primera, kao i zapisivanje jednoglasnog i dvoglasnog diktata. Pored pojedinačnog takmičenja, učenici mogu učestvovati u disciplini pevanja dvoglasnih primera u paru (ili pojedinačno, pevanjem jednog glasa uz izvođenje drugog na instrumentu). U ovoj disciplini učenici izvode jedan poznat primer i jedan primer sa lista.

 

Takmičenje podrazumeva dve uzrasne kategorije:

 • Nivo zahteva programa za II razred (gde mogu učestvovati i učenici I razreda),
 • Nivo zahteva programa za IV razred (gde mogu učestvovati i učenici III razreda).

 

 

ORGANIZATOR TAKMIČENJA:

Fakultet umetnosti u Nišu

 

DIREKTOR TAKMIČENJA:

dr Suzana Kostić, red. prof., dekan Fakulteta umetnosti u Nišu

 

RUKOVODILAC TAKMIČENJA:

dr Slobodan Kodela, van. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu

 

KOORDINATOR TAKMIČENJA:

mr Igor Nikolić, ass. Fakulteta umetnosti u Nišu

 

TAKMIČARSKI ODBOR:

dr Slobodan Kodela, van. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu, predsednik

mr Šerif Damadžić, red. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu, član

dr Jelena Cvetković, doc. Fakulteta umetnosti u Nišu, član

mr Igor Nikolić, ass. Fakulteta umetnosti u Nišu, član

Rezultati takmičenja 2015. (pdf)

 

 

Kategorija učenika I i II razreda

 

Kategorija učenika III i IV razreda

 

 

Stručni žiri

dr Slobodan Kodela vanr. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu (predsednik)

mr Šerif Damadžić red. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu (član)

mr Igor Nikolić ass. Fakulteta umetnosti u Nišu (član)

Aleksandra Jočić prof. solfeđa Muzičke škole „Stevan Hristić“ iz Kruševca (član)

10:00 Sastanak članova žirija

 

Pismeni deo

10:30 Diktati (kategorija učenika I i II razreda)

10:50 Diktati (kategorija učenika III i IV razreda)

 

Usmeni deo (I i II razred)

11:20

Nina Dragićević (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Anastasija Koković (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Nataša Jović (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

 

11:40

Nikola Fehir (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Antonina Vukašinović (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

Aleksandra Avramović (Niš, prof. Ivan Stevanović)

 

12:00

Teodora Veškovac (Kruševac, prof. Tamara Bekrić)

Irina Petković (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Jana Mijović (Niš, prof. Ivan Stevanović)

 

12:20

Jelena Filipović (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Uroš Miletić (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Marija Strugar (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

 

12:40

Marija Stanković (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Ema Ćoćić (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

Marta Zlatković (Niš, prof. Ivan Stevanović)

 

13:00 Dvoglasno pevanje

Marija Strugar i Nataša Jović (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

Marija Stanković i Irina Petković (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Marija Vidojević i Valentina Mićić (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

 

13:20 Dvoglasno pevanje

Anastasija Koković i Jelena Filipović (Niš, prof. Ivan Stevanović)

Ema Ćoćić i Antonina Vukašinović (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

Jana Mijović (Niš, prof. Ivan Stevanović)

 

Usmeni deo (III i IV razred)

13:40

Jana Počuča (Kralјevo, prof. Aleksandar Popadić)

Mina Krasić (Niš, prof. Dragana Kostić)

Milica Koprivica (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

 

14:00

Katarina Gičić (Leskovac, prof. Vlada Stojković)

Magdalena Petrović (Kralјevo, prof. Aleksandar Popadić)

Teodora Atelјević (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

 

14:20

Katarina Vidojević (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

Katarina Božić (Niš, prof. Dragana Kostić)

Nikola Gračanac (Kralјevo, prof. Aleksandar Popadić)

 

14:40 Dvoglasno pevanje

Teodora Atelјević i Milica Koprivica (Kruševac, prof. Aleksandra Jočić)

Katarina Gičić (Leskovac, prof. Vlada Stojković)

 

15:30 Objava rezultata i dodela diploma

Prijavni formular potrebno je dostaviti najkasnije do 30. aprila 2015. godine elektronskom poštom, na adresu: igornik.fu@gmail.com

 

Prijavni formular za pojedinačno takmičenje možete preuzeti OVDE

Prijavni formular za dvoglasno pevanje možete preuzeti OVDE

 

Kontakt osoba:

mr Igor Nikolić, asistent

koordinator takmičenja

tel. 063/424-590

 

Kotizacija u iznosu od 1.000 dinara po takmičaru uplaćuje se na žiro račun Fakulteta umetnosti u Nišu, 840-2012666-89, poziv na broj 74212111-02, sa svrhom uplate - Takmičenje iz solfeđa. Dokaz o uplati potrebno je poslati mejlom uz prijavni formular ili poneti na dan takmičenja. Kotizacija omogućava učeniku da učestvuje u pojedinačnom takmičenju, u disciplini izvođenja dvoglasa, kao i u obe navedene grupe disciplina.

Propozicije Takmičenja iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola

 

1. Pravo učešća na Takmičenju imaju učenici svih razreda i svih odseka srednjih muzičkih škola u Srbiji.

 

2. Takmičenje se održava na Fakultetu umetnosti u Nišu, u ulici Kneginje Ljubice br. 10.

 

3. Takmičenje podrazumeva dve uzrasne kategorije: nivo zahteva programa za II razred (gde mogu učestvovati i učenici I razreda) i nivo zahteva programa za IV razred (gde mogu učestvovati i učenici III razreda).

 

4. Takmičenje obuhvata dve grupe disciplina. Prva podrazumeva pojedinačno takmičenje i uključuje izvođenje melodijskog i parlato primera, kao i zapisivanje jednoglasnog i dvoglasnog diktata. Pored pojedinačnog takmičenja, učenici mogu učestvovati u disciplini pevanja dvoglasnih primera u paru (ili pojedinačno, pevanjem jednog glasa uz izvođenje drugog na instrumentu). Na sajtu Fakulteta umetnosti objavljuje se nekoliko dvoglasnih primera koje učenici pripremaju, dok na samom takmičenju (pored poznatog primera) biraju još jedan primer koji se izvodi sa lista.

 

5. Zahtevi za pojedinačno takmičenje:

 

Kategorija učenika I i II razreda srednjih muzičkih škola

 • Melodijski primer do četiri predznaka, sa alteracijama, mutacijama i dijatonskim modulacijama u tonalitete prve kvintne srodnosti
 • Parlato primer sa zahtevima programa za II razred
 • Jednoglasni diktat - dijatonika sa alteracijama u tonalitetima do dva predznaka (8 dvotakta)
 • Dvoglasni diktat - dijatonika (4 dvotakta)

 

Kategorija učenika III i IV razreda srednjih muzičkih škola

 • Melodijski primer sa alteracijama i modulacijama (prema zahtevima programa za IV razred)
 • Parlato primer: promene metra i tempa, nepravilne ritmičke grupe
 • Jednoglasni diktat sa alteracijama, mutacijama i modulacijama u tonalitete do drugog kvintnog srodstva (8 dvotakta)
 • Dvoglasni diktat sa alteracijama i mutacijom (4 dvotakta)

 

7. Zahtevi za dvoglasno pevanje:

Kategorija učenika I i II razreda srednjih muzičkih škola

 • Dvoglasno pevanje - dijatonika i dijatonske modulacije

Kategorija učenika III i IV razreda srednjih muzičkih škola

 • Dvoglasno pevanje sa mutacijama, modulacijama i alteracijama

 

8. Finalni plasman učesnika određuje se posebno za pojedinačno i za takmičenje u paru.

 

9. Žiri najuspešnijim učesnicima u grupi pojedinačnih disciplina dodeljuje diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika I i II razreda, kao i diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika III i IV razreda.

 

10. Žiri najuspešnijim učesnicima u disciplini dvoglasnog pevanja dodeljuje diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika I i II razreda, kao i diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika III i IV razreda.

Pravilnik Takmičenja iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola

 

Član 1.

Osnivač Takmičenja iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola je Fakultet umetnosti u Nišu na inicijativu Katedre za solfeđo Fakulteta umetnosti u Nišu.

 

Član 2.

Organizator Takmičenja iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola je Fakultet umetnosti u Nišu.

Član 3.

Takmičenje se odvija po Pravilniku i prema propozicijama takmičenja.

 

Član 4.

Takmičenje je javno.

 

Član 5.

Pravo učešća na Takmičenju imaju učenici svih razreda i svih odseka srednjih muzičkih škola u Srbiji.

 

Član 6.

Takmičenje obuhvata dve grupe disciplina. Prva podrazumeva pojedinačno takmičenje i uključuje izvođenje melodijskog i parlato primera, kao i zapisivanje jednoglasnog i dvoglasnog diktata. Pored pojedinačnog takmičenja, učenici mogu učestvovati u disciplini pevanja dvoglasnih primera u paru (ili pojedinačno, pevanjem jednog glasa uz izvođenje drugog na instrumentu). Na sajtu Fakulteta umetnosti objavljuje se nekoliko dvoglasnih primera koje učenici pripremaju, dok na samom takmičenju (pored poznatog primera) biraju još jedan primer koji se izvodi sa lista.

 

Član 7.

Takmičenje podrazumeva dve uzrasne kategorije: nivo zahteva programa za II razred (gde mogu učestvovati i učenici I razreda) i nivo zahteva programa za IV razred (gde mogu učestvovati i učenici III razreda).

 

Član 8.

Zahtevi za kategorije učenika iz čl. 7. ovog Pravilnika propisani su propozicijama Takmičenja.

 

Član 9.

Takmičarski odbor mogu da čine nastavnici i saradnici Fakulteta umetnosti u Nišu, nastavnici i saradnici drugih visokoškolskih ustanova (Fakulteta i Akademija umetnosti), kao i nastavnici solfeđa srednjih muzičkih škola.

 

Član 10.

Nadležnosti takmičarskog odbora su imenovanje takmičarskog žirija kao i planiranje, organizovanje i sprovođenje programa Takmičenja.

 

Član 11.

Obaveze koordinatora takmičenja su prijem i kontrola prijava za Takmičenje i obavljanje organizacionih i tehničkih poslova u vezi Takmičenja.

 

Član 12.

Učesnike Takmičenja ocenjuje stručni žiri.

 

Član 13.

Stručni žiri mogu da čine nastavnici i saradnici Fakulteta umetnosti u Nišu, nastavnici i saradnici drugih visokoškolskih ustanova (Fakulteta i Akademija umetnosti), kao i nastavnici solfeđa srednjih muzičkih škola.

 

Član 14.

Finalni plasman učesnika određuje se posebno za pojedinačno i za takmičenje u paru.

 

Član 15.

Ocenjivanje u pojedinačnom delu takmičenja realizuje se prema sledećim kriterijumima:

Melodijski primer: 40 poena Parlato primer: 20 poena Jednoglasni diktat: 20 poena Dvoglasni diktat: 20 poena Ukupno: 100 poena

 

Član 17.

Žiri najuspešnijim učesnicima u grupi pojedinačnih disciplina dodeljuje diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika I i II razreda, kao i diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika III i IV razreda.

Član 18.

Žiri najuspešnijim učesnicima u disciplini dvoglasnog pevanja dodeljuje diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika I i II razreda, kao i diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika III i IV razreda.

Zadati primeri za dvoglasno pevanje

 

2014.

INFO

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU organizuje

Takmičenje iz solfeđa za učenike II i IV razreda srednjih muzičkih škola

 10. maja 2014. godine

na Fakultetu umetnosti u Nišu, Ulica Kneginje Ljubice br. 10

Na Takmičenju učestvuju učenici II i IV razreda srednjih muzičkih škola. Takmičenje obuhvata sledeće discipline: izvođenje melodijskog i parlato primera, zapisivanje jednoglasnog i dvoglasnog diktata. Plasman određuje ukupan broj poena svakog takmičara iz svih disciplina.

 

 

ORGANIZATOR TAKMIČENJA:

Fakultet umetnosti u Nišu

 

DIREKTOR TAKMIČENJA:

dr Suzana Kostić, red. prof., dekan Fakulteta umetnosti u Nišu

 

RUKOVODILAC TAKMIČENJA:

dr Slobodan Kodela, van. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu

 

KOORDINATOR TAKMIČENJA:

mr Igor Nikolić, ass. Fakulteta umetnosti u Nišu

 

TAKMIČARSKI ODBOR:

dr Slobodan Kodela, van. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu, predsednik

mr Šerif Damadžić, red. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu, član

mr Igor Nikolić, ass. Fakulteta umetnosti u Nišu, član

SATNICA

PISMENI DEO

 

Soba br.2

 

10:30 - 11:00

II godina

 

11:00 - 11:30

IV godina

 

 

USMENI DEO

 

Sala br.6

 

11:30 - 11:45

Hristina Mirković (Beograd)

Marija Stajić (Niš)

 

11:45 - 12:00

Elena Nestorović (Beograd)

Olga Antonina Ranković (Beograd)

 

12:00 - 12:20

Marijana Gligorijević (Niš)

Dimitrije Ranđelović (Leskovac)

Danilo Tomić (Negotin)

 

12:20 - 12:40

Miljana Mitić (Leskovac)

Jelena Pejanović (Beograd)

Nataša Mirković (Niš)

 

12:40 - 13:00

Predrag Ristić (Negotin)

Marija Antunović (Niš)

Dunja Đedović (Leskovac)

 

13:45

Objava rezultata i dodela diploma

 

PROPOZICIJE

PropozicijeTakmičenja iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola

 1. Pravo učešća na Takmičenju imaju učenici II i IV razreda svih odseka srednjih muzičkih škola u Srbiji.
 2. Takmičenje se održava na Fakultetu umetnosti u Nišu, u ulici Kneginje Ljubice br. 10
 3. Takmičenje se odvija u dve kategorije: kategorija učenika II razreda srednjih muzičkih škola i kategorija učenika IV razreda srednjih muzičkih škola.
 4. Takmičenje obuhvata sledeće discipline: izvođenje melodijskog i parlato primera, zapisivanje jednogasnog i dvoglasnog diktata.
 5. Zahtevi za kategoriju učenika II razreda srednjih muzičkih škola:
 • Melodijski primer sa manjim brojem predznaka (do četiri), sa alteracijama, mutacijama i dijatonskim modulacijama u tonalitete prve kvintne srodnosti (prema zahtevima programa za II razred);
 • Parlato primer sa zahtevima programa za II razred;
 • Jednoglasni diktat - dijatonika sa alteracijama u tonalitetima do dva predznaka (8 dvotakta);
 • Dvoglasni diktat - dijatonika (4 dvotakta).
 1. Zahtevi za kategoriju učenika IV razreda srednjih muzičkih škola:
 • Melodijski primer sa alteracijama i modulacijama (prema zahtevima programa za IV razred);
 • Parlato primer: promene metra i tempa, nepravilne ritmičke grupe;
 • Jednoglasni diktat sa alteracijama, mutacijama i modulacijama u tonalitete do drugog kvintnog srodstva (8 dvotakta);
 • Dvoglasni diktat sa alteracijama i mutacijom (4 dvotakta).
 1. Finalni plasman učesnika određuje se na osnovu ukupnog broja poena iz svih disciplina.

Žiri najuspešnijim učesnicima Takmičenja dodeljuje diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika II razreda, kao i diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika IV razreda.

PRAVILNIK

Pravilnik Takmičenja iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola

Član 1.

            Osnivač Takmičenja iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola je Fakultet umetnosti u Nišu na inicijativu Katedre za solfeđo Fakulteta umetnosti u Nišu.

Član 2.

            Organizator Takmičenja iz solfeđa za učenike srednjih muzičkih škola je Fakultet umetnosti u Nišu.

Član 3.

            Takmičenje se odvija po Pravilniku i prema propozicijama takmičenja.

Član 4.

            Takmičenje je javno.

Član 5.

            Pravo učešća na Takmičenju imaju učenici II i IV razreda svih odseka srednjih muzičkih škola u Srbiji.

Član 6.

            Takmičenje se odvija u dve kategorije: kategorija učenika II razreda srednjih muzičkih škola i kategorija učenika IV razreda srednjih muzičkih škola.

Član 7.

            Takmičenje obuhvata sledeće discipline: izvođenje melodijskog i parlato primera, zapisivanje jednoglasnog i dvoglasnog diktata.

Član 8.

            Zahtevi za kategorije učenika II i IV razreda srednjih muzičkih škola propisani su propozicijama Takmičenja.

Član 9.

            Takmičarski odbor mogu da čine nastavnici i saradnici Fakulteta umetnosti u Nišu, nastavnici i saradnici drugih visokoškolskih ustanova (Fakulteta i Akademija umetnosti), kao i nastavnici solfeđa srednjih muzičkih škola.

Član 10.

            Nadležnosti takmičarskog odbora su imenovanje takmičarskog žirija kao i planiranje, organizovanje i sprovođenje programa Takmičenja.

Član 11.

            Obaveze koordinatora takmičenja su prijem i kontrola prijava za Takmičenje i obavljanje organizacionih i tehničkih poslova u vezi Takmičenja.

Član 12.

            Učesnike Takmičenja ocenjuje stručni žiri.

Član 13.

            Stručni žiri mogu da čine nastavnici i saradnici Fakulteta umetnosti u Nišu, nastavnici i saradnici drugih visokoškolskih ustanova (Fakulteta i Akademija umetnosti), kao i nastavnici solfeđa srednjih muzičkih škola.

Član 14.

            Finalni plasman učesnika određuje se na osnovu ukupnog broja poena iz svih disciplina.

Ćlan 15.

            Ocenjivanje se realizuje po disciplinama, prema sledećem kriterijumu:

Melodijski primer: 40 poena

Parlato primer: 20 poena

Jednoglasni diktat: 20 poena

Dvoglasni diktat: 20 poena

Ukupno: 100 poena

Član 16.

            Žiri najuspešnijim učesnicima Takmičenja dodeljuje diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika II razreda, kao i diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto u kategoriji učenika IV razreda.