Go to Top

Unapređenje Informaciono-tehničkih kapaciteta Biblioteke i obuka korisnika za korišćenje sevisa i baza podataka

Projekat je u toku 2015. godine podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja kao edukativni i opšteobrazovni projekat koji doprinose opštem razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i približavanju evropskim i svetskim standardima. Takođe, kao glavni cilj, osim nabavke adekvatne hardverske opreme, istaknuto je da korisnicima Biblioteke treba omogućiti, adekvatnom obukom da samostalno pretražuju uzajamni elektronski katalog kao i baze podataka potrebne za stručne, naučne i istraživačke radove. Rezultat ovog projekta jeste postavljanje edukativnog materijala u okvuru Centra za naučno-istraživački rad u umetnosti.