Go to Top

Anketiranje studenata u sredu 20. maja 2015. godine

Anketiranje studenata o kvalitetu studijskih programa, nastave, uslova rada i pedagoškog rada nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu biće organizovano u sredu, 20. maja 2015. godine. 

Studenti studijskih programa Departmana za muzičku umetnost Fakulteta biće anketirani u periodu od 10:00 do 14:00 sati, u učionici broj 1 Fakulteta, u Ulici kneginje Ljubice broj 10.

Studenti Studijskog programa - Grafički dizajn biće anketirani u periodu od 10:00 do 14:00 sati,  u učionici broj 5 Fakulteta u OŠ „Njegoš“ u Nišu.

Studenti Studijskog programa - Slikarstvo biće anketirani u periodu od 10:00 do 14:00 sati, u kabinetu za kolektivnu nastavu Fakulteta u Umetničkoj školi u Nišu.