Go to Top

MUZIČKA UMETNOST

Koncert i master klas Anđele Bratić u Požarevcu


Objavljeno

Anđela Bratić, vanredni profesor Fakulteta umetnosti, održala je koncert uz klavirsku saradnju Bojana Mladenovića u četvrtak,  01. decembra 2016. u svečanoj sali muzičke škole u Požarevca,  a 02. decembra održala je Master class za učenike ove škole.

Fakultet umetnosti u Nišu dobio NIO akreditaciju


Objavljeno

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dana 1.11.2016. godine, doneo je odluku o akreditaciji Fakulteta umetnosti u Nišu u oblasti humanističkih nauka – muzička umetnost, likovna umetnost, primenjena umetnost i dizajn, nauke o umetnosti za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.