Go to Top

OBAVEŠTENJA

Balkan Art Forum Niš 2013.


Objavljeno

Fakultet umetnosti u Nišu 11. i 12. oktobra 2013. godine organizuje I nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem - Balkan Art Forum Niš. Forum ima za cilj zajedničko okupljanje umetnika, pedagoga, teoretičara, naučnika i praktičara koji bi svojim idejama, inovacijama, istraživanjima u oblasti umetnosti i konkretnim predlozima podstakli unapređenje umetničko-pedagoške teorije i prakse.

Opširnije >>

Obaveštenje o anketiranju studenata Fakulteta


Objavljeno

Anketiranje studenata Fakulteta umetnosti u Nišu o kvalitetu studijskih programa, nastave, uslova rada i pedagoškog rada nastavnika i saradnika Fakulteta biće organizovano u ponedeljak, 24. decembra 2012. godine, u prostorijama Fakulteta, po sledećem rasporedu: Opširnije >>

Obaveštenje o dodeli diploma


Objavljeno

Dodela diploma studentima koji su završili studije po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, (upisanim do akademske 2006/2007. godine) održaće se u subotu 1. decembra u 12.00 časova u maloj sali Fakulteta umetnosti (ul. Kneginje Ljubice 10). Opširnije >>