Go to Top

OBAVEŠTENJA

Obaveštenje za studente upisane po starom nastavnom planu i programu


Objavljeno

Studenti upisani na Fakultet umetnosti u Nišu po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, odnosno do akademske 2006/2007. godine, ispite za novembarski ispitni rok u akademskoj 2012/2013. godini mogu da prijave u periodu od četvrtka, 01. novembra 2012. godine do ponedeljka, 05. novembra 2012. godine.

Prijemni ispit za upis na Master akademske studije


Objavljeno

Prijemni ispit za upis na studijski program master akademskih studija – Opšta muzička pedagogija, kandidati će polagati u sledećim terminima:

-U četvrtak, 25.10.2012. u periodu od 10,00 do 13,00

Izrada pisane klauzure

-U petak, 26.10.2012. u terminu od 09,00

Usmena odbrana Pristupnog rada i pisane klauzure