Go to Top

dr Slobodan Radojković učestvovao u prvom okruglom stolu na temu “Grafika danas – pozicija grafike kao umetničke prakse u aktuelnom trenutku”

dr Slobodan Radojković, vanredni profesor na Fakulteta umetnosti, učestvovao je u radu Prvog okruglog stola na temu "Grafika danas - pozicija grafike kao umetničke prakse u aktuelnom trenutku", koji priređuje Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu. Skup je organizovan na Univerzitetu u Kragujevcu, 01. decembra 2016. godine. Učesnici skupa: Prof. Gordana Petrović, FPU Beograd, Vanr.prof. dr Bojan Otašević, FILUM Kragujevac, Vanr.prof. dr Suzana Vučković, FU Univerzitet u Prištini, Prof. mr Anica Radošević, ALU Novi Sad, Prof. dr Dragana Momirov, FLU Beograd, mr Renata Papišta, ALU Sarajevo, Vanr.prof. Vladimir Ranković, FILUM Kragujevac.